2.708
79

Tweede Kamerlid PvdA

Balkenende creëerde bewust onaanvaardbare situatie

Het werd de PvdA onmogelijk gemaakt geloofwaardig in het kabinet te blijven zitten

Vannacht zijn wij tot de conclusie moeten komen dat we niet langer op een geloofwaardige manier deel kunnen uitmaken van het vierde kabinet Balkenende. Dat was geen makkelijke beslissing.

We zijn trots op het werk dat we hebben gedaan. In tijden van economische malaise hebben we maatregelen genomen die ertoe hebben geleid dat Nederland nu de laagste werkloosheid heeft van Europa. We hebben er dan ook alles aan gedaan om het kabinet in stand te houden en te komen tot een geloofwaardig besluit over Uruzgan. Maar dat is zelfs in een 16 uur durende apotheose van maandenlang duwen en trekken achter de schermen niet gelukt.
Wij wilden vast blijven houden aan het kabinetsbesluit van 2007 dat de militaire missie in Uruzgan in december 2010 hoe dan ook ten einde komt. Daar waren destijds goede redenen voor en die gelden nog steeds. Nederland heeft een loodzware bijdrage geleverd, veel zwaarder dan de meeste andere NAVO-landen, er zijn glasheldere afspraken gemaakt met de NAVO waarvan het noodzakelijk is dat die van beide kanten worden nagekomen om ook in de toekomst te kunnen vertrouwen op samenwerking in het bondgenootschap en wij vinden dat de overheid betrouwbaar moet zijn wanneer ze beloften doet over de voorwaarden waaronder militairen worden uitgezonden op een risicovolle missie als deze.
Vandaar dat onze ministers in het kabinet bij herhaling hebben gevraagd om aan de militairen, de ontwikkelingswerkers en de Nederlandse bevolking duidelijkheid te bieden dat van een langer militair verblijf in Uruzgan geen sprake zou zijn. Voor dat standpunt bestaat in de Tweede Kamer en in de samenleving zeer ruime steun. Het CDA en de CU weigerden deze conclusie te trekken en eisten dat wij alle opties, dus ook een langer militair verblijf in Uruzgan, open zouden houden. Sterker, zij wilden de PvdA-ministers zelfs het recht ontzeggen om te concluderen dat een langer militair verblijf in Uruzgan niet op steun uit het parlement zou kunnen rekenen. Daarmee werd het de PvdA onmogelijk gemaakt geloofwaardig in het kabinet te blijven zitten. Met het doen van dit voorstel, heeft Balkenende vannacht doelbewust een situatie gecreëerd die voor de PvdA-bewindslieden niet aanvaardbaar zou zijn. Dat is teleurstellend en niet te begrijpen. Het besluit om uit Uruzgan te vertrekken was hoe dan ook onvermijdelijk.
Tijdens het 16 uur durende kabinetsberaad zijn door de PvdA-bewindslieden verschillende pogingen gedaan om er nog uit te komen. De PvdA heeft verschillende voorstellen op tafel gelegd om betrokken te blijven bij de opbouw van Afghanistan – door middel van opleidingen en ontwikkelingssamenwerking de Afghanen in staat te stellen zelf hun lot in eigen handen te nemen en door de inzet van onze F16’s voort te zetten. Echter, het CDA en de ChristenUnie bleven bij hun eis om ook Uruzgan als optie open te houden. Daarmee is duidelijk geworden dat er een onoverbrugbaar verschil van inzicht is over het voorzetten van onze militaire bijdrage aan Afghanistan.

Geef een reactie

Laatste reacties (79)