988
57

Fractievoorzitter SP Tweede Kamer

Emile Roemer (Boxmeer 1962). Onderwijzer. Maakte van de SP de grootste partij in zijn gemeente. Raadslid tot 2002, daarna wethouder. Sinds zijn intrede in de Tweede Kamer eind 2006 woordvoerder verkeer en waterstaat. Fractievoorzitter van de Tweede Kamerfractie en lijsttrekker van de SP.

Balkenende, red Organon in Oss

Open brief aan demissionair premier Balkenende

Den Haag, 20 juli 2010
Geachte minister-president, beste Jan-Peter,
Sinds u premier bent, hebt u vaak bepleit dat overheden en bedrijven moeten investeren in onderzoek en ontwikkeling, om ervoor te zorgen dat we kansrijk zijn en blijven in de internationale concurrentiestrijd. U hebt hiervoor zelfs een Innovatieplatform opgericht, waarin politici en ondernemers nauw samenwerken om innovatie en hoogwaardige werkgelegenheid in Nederland te bevorderen, en om onze economische positie in de wereld te versterken.
U weet dat het Amerikaanse MSD, de nieuwste eigenaar van geneesmiddelenproducent Organon in Oss, bijna 2.200 mensen bij de Osse vestiging wil ontslaan en de R&D-afdeling wil opdoeken. Niet omdat dit bedrijf geen nieuwe medicijnen ontwikkelt, want dat doet het wel. Ook niet omdat het bedrijf geen winst maakt, want dat doet het ook. Slechts omdat de aandeelhouders van MSD kiezen voor (nog) meer winst op de korte termijn, moet de Osse gemeenschap een hoge prijs betalen in de vorm van het verlies van veel werkgelegenheid. Organon is een gezond bedrijf, dat veel hoogwaardig werk biedt, ook aan de vele toeleveranciers in de regio. Ossenaren zien het bedrijf als de trots van hun stad. Maar het belang van dit bedrijf overstijgt het belang van de regio; het bedrijf is een pijler onder de Nederlandse kenniseconomie, een pijler die dreigt te worden weggeslagen, omdat aandeelhouders aan de andere kant van de Atlantische Oceaan dat zo hebben beslist.
De afgelopen jaren zijn veel typisch Nederlandse bedrijven, zoals HEMA en Grolsch, in buitenlandse handen gekomen. Ook strategisch belangrijke industrieën, zoals Stork en Hoogovens (dat nu Corus heet) veranderden van eigenaar. Soms hebt u daar als minister-president actief aan meegewerkt, zoals bij de verkoop van de energiebedrijven Nuon en Essent, waarvan de aandelen in overheidshanden waren. Maar soms hebt u uw verantwoordelijkheid genomen, bijvoorbeeld toen in 2006 duizenden banen dreigden te verdwijnen bij NedCar in Born, dat in handen is van het Japanse Mitsubishi. Door uw persoonlijke inzet in Japan is toen veel hoogwaardige werkgelegenheid behouden.
Onze economie is onderdeel van een internationale markt, zeker, maar dit wil niet zeggen dat we onze strategische bedrijven zomaar moeten laten verdwijnen.
De regering bestuurt geen commerciële ondernemingen, dat is waar, maar dit betekent niet dat u werkloos moet toezien hoe in Nederland onnodig werknemers op straat komen te staan en gezonde bedrijven worden ontmanteld en verscheept. De SP trekt samen met de werknemers van Organon ten strijde tegen het massaontslag en tegen het verlies van hoogwaardige werkgelegenheid in Noord-Brabant.
Maar ik vraag ook iets van u. Ik vraag u om uw verantwoordelijkheid te nemen, zoals u eerder hebt gedaan toen het ging om het behoud van werk voor de werknemers van NedCar in Born. Ik vraag u of u bereid bent het behoud van Organon in Oss tot uw persoonlijke missie te maken. U kunt dat doen door contact op te nemen met de directie van MSD en met de Amerikaanse regering om samen plannen te maken voor het behoud van een gezond bedrijf met een lange geschiedenis in Nederland. Woensdag spreekt de Tweede Kamer over de toekomst van Organon. Graag verneem ik dan uw antwoord.
U mag dan nu wel demissionair zijn, maar niemand zal bezwaar maken tegen de door mij bepleite inzet ten behoeve van het behoud van werkgelegenheid en van research and development in Oss. Integendeel. Het is voor u een uitgelezen kans om als premier het land een laatste, grote dienst te bewijzen.
Met vriendelijke groet,
Emile Roemer Fractievoorzitter SP

Laatste publicatie van Emile Roemer

  • Het Kan Wel

    Tussen Binnenhof en buitenwereld

    2015


Geef een reactie

Laatste reacties (57)