3.980
88

PvdA-Fractievoorzitter EP

Banen voor Henk en Ingrid

'Wilders zijn falende recept voor Europa creëert alleen maar banen aan de grensposten die we weer in gebruik nemen'

Wat zouden Henk en Ingrid er eigenlijk van vinden? Dat Geert Wilders hun belastinggeld uitgeeft aan onderzoek waarvan de conclusie luidt: wij van WC-eend adviseren WC-eend?

Wilders heeft wederom een onderzoeksbureau bereid gevonden om zijn voorgekauwde conclusies van zogenaamde onderbouwing te voorzien. Ook heeft hij door opinieonderzoek aan weten te tonen dat 55 procent van de Nederlanders wil dat Nederland uit de EU stapt als dat groei en banen oplevert.

Ja, je leest het goed: ‘als dat groei en banen oplevert’. Dat is het niveau onderzoek alsof we mensen vragen of ze hun schoonmoeder in huis zouden willen nemen als ze daar rijk en gelukkig van zouden worden. Dat de meerderheid daar positief op zal antwoorden lijkt me geen verrassing. Push-polling noemen ze dat.

De enige waardevolle conclusie die uit het onderzoek naar voren komt trekt Wilders echter niet. En dat is dat het onderzoek vooral aantoont dat Nederlanders smachten naar groei en banen.

Dat is geen verrassing. Aan miljoenen keukentafels weten mensen niet meer hoe ze de eindjes aan elkaar moeten knopen omdat man, vrouw en soms ook de kinderen hun baan verloren hebben zien gaan. In sommige landen zit inmiddels de helft van de jongeren werkloos thuis. In Nederland schommelt de jeugdwerkloosheid al maanden rond de schrikbarende 15 procent.

Na deze stortregen van recessie, inflatie en werkloosheid vragen mensen zich af: hoe voorkomen we dat we dit nogmaals meemaken? Dat samenwerking met de landen om ons heen noodzakelijk is om in onze open economie de groei weer aan te jagen en banen te scheppen zien mensen maar al te goed, getuige dit onderzoek van dezelfde opiniepeiler als waar Wilders zijn peiling liet houden.

En laat ik nog eens vier redenen geven waarom we als Nederland in een Europa dat mensen centraal stelt sterker staan:

1. Een volgende crisis voorkomen: om te zorgen dat we dit nooit meer meemaken moeten we banken, financiële instellingen en bonussen aan banden leggen op de enige plek waar dat succesvol kan. In Europa. Zo zorgen we dat banken weer hun basisfunctie uitvoeren: geld uitlenen aan bedrijven en mensen, het behartigen van de belangen van spaarders. Zo zorgen we ervoor dat de belastingbetaler nooit meer opdraait voor het redden van een bank.

2. Belastingontwijking een halt toeroepen: de logica dat iedereen belasting betaalt en zeker de grote multinationals kunnen we maar alleen maar samen afdwingen. Het opdoeken van het bankgeheim en van belastingparadijzen lukt alleen als we daar samen de schouders onder zetten. Als we dat niet doen zijn we overgeleverd aan de grillen van multinationals die altijd zoeken naar het laagste putje in belastingtarieven en werknemersbescherming

3. Goede arbeidsvoorwaarden & tegengaan van verdringing: In een open economie als de onze beseffen de meeste mensen donders goed dat onze welvaart goeddeels achter onze landsgrenzen verdiend wordt en dat de handel, het vrije verkeer van goederen, diensten en personen, die welvaart mogelijk maakt. De keerzijde van de medaille is echter verdringing van werkgelegenheid bij werknemers hier, schrijnende uitbuiting van werknemers van elders en overlast in woningen en wijken waar arbeidsmigranten ongekend krap gehuisvest worden. Dat lossen we alleen op in overleg met elkaar door relatieve minimumlonen af te spreken, schijnconstructies aan te pakken en cao’s te handhaven.

4. De economie weer aanjagen: Nederland is een exportland. Het overgrote deel van onze producten gaan naar andere EU-landen. Nauwere samenwerking maakt dat Nederlandse bedrijven hun producten makkelijker kunnen verkopen op de Europese markt. Zo worden in Nederland banen gecreëerd.

Het is hierover dat ik graag het debat aanga met Geert Wilders. Het debat over hoe we de zorgen en noden van Henk en Ingrid oplossen in plaats van ze met populistische angstbeelden en schreeuwpartijen een rad voor de ogen te draaien. Want de werkelijkheid over Wilders zijn falende recept voor Europa is simpel. Het creëert enkel banen aan de grensposten die we weer in gebruik nemen. Verder zullen er tienduizenden banen verloren gaan.


Laatste publicatie van PaulTang

  • Dijk van Europa

    Kunnen we de Europese Unie nieuw elan geven?

    2018


Geef een reactie

Laatste reacties (88)