2.887
49

Auteur, publicist, wiskundige

Kees Pieters (Rotterdam, 1955) is wiskundig ingenieur. Hij heeft gewerkt voor de olie-industrie en de overheid in Operational Research en ICT. Hij is auteur van 'Het Westen 5x Failliet' en publiceert artikelen over politiek en economie.

Banken zijn overbodig

In een nieuw geldstelsel kunnen we ervoor zorgen dat uw geld echt bewaard blijft en niet wordt uitgeleend

Als het economisch goed gaat verdienen banken heel veel geld. En als het economisch slecht gaat gaan banken failliet en mogen we met zijn allen voor de verliezen opdraaien. Je zou zeggen dat we banken kunnen missen als kiespijn. Hebben we die banken eigenlijk wel nodig?

Een bank vervult verschillende functies. De banken zoals we die nu kennen zijn tegelijkertijd betaalplaats, een slecht functionerende geldbewaarplaats, een geldleen- en uitleenplaats, en een geldspeelplaats.

Laten we beginnen met de laatste functie: geldspeelplaats. Daarbij speculeren bankmanagers, dikwijls met beperkt verstand van zaken, met andermans geld. Als ze geluk hebben strijken ze een bonus op, als het slecht gaat draait de samenleving op voor de gevolgen. Voorbeeld van zo’n geldspeelplaats is de vastgoedtak van SNS bank. Dit soort activiteiten heeft geen maatschappelijk nut, maar kan alleen maatschappelijke schade berokkenen. Daarom hoeft bij het afschaffen van banken geen onderdak voor dit soort bezigheden te worden gezocht.

De betaalplaats is natuurlijk wel zinvol. Betalen is nodig om de dagelijkse economie te laten functioneren. Dit is echter een basisactiviteit, die geen risico’s in zich draagt.  Deze functie kan worden uitgevoerd door een nutsbedrijf.

Een geldbewaarplaats bestaat niet in ons huidige stelsel. U denkt misschien dat dat wel zo is. U kunt immers uw geld op een spaarrekening zetten. Maar sparen is geen bewaren maar uitlenen. De bank bewaart uw geld niet, maar u leent het geld uit aan de bank. Als de bank failliet gaat bent u uw geld kwijt.

In een nieuw geldstelsel kunnen we ervoor zorgen dat er echte geldbewaarplaatsen zijn. Daar wordt uw geld echt bewaard en niet uitgeleend. Zolang de beveiliging goed is, kan het geld niet kwijtraken.

We hebben nu dus betaalplaatsen gecreëerd en geldbewaarplaatsen. Daar hebben we geen banken voor nodig. De nutteloze geldspeelplaatsen hebben we opgedoekt. Wat dan nog overblijft is het sparen, dat is dus uitlenen, en lenen.

Daarvan is minder nodig dan we op dit moment gebruiken. Laten we kijken naar een investeerder in vastgoed. Stel: Hij heeft honderdduizend euro om te investeren. En stel: In een wijk staan vele huizen te koop, allemaal voor honderdduizend euro. In onze huidige hefboomeconomie gaat de investeerder naar de bank, leent er tweehonderdduizend euro bij en koopt drie huizen. Waarom is dat nodig? Als alles goed gaat, gaan de inkomsten omhoog! Maar in geval van tegenslag gaat de investeerder failliet, terwijl bij aankoop van slechts één huis de inkomsten terug zouden vallen naar nul, maar niet zouden leiden tot een faillissement. Het ontbreken van een bank zou hier een stabielere economie opleveren en dus heilzaam zijn.

Maar hoe gaat het dan als een zoon de zaak van zijn vader overneemt? Dan moet er toch een bank zijn waar hij het geld kan lenen om zijn vader te betalen? In vroeger tijden kwam daar geen bank aan te pas! De zoon kocht het bedrijf van zijn vader. Daar had hij het geld niet voor, dus leende hij dat geld dan van zijn vader en betaalde de lening over de jaren heen terug uit de opbrengst van de zaak. De aflossingen van de lening vormden een pensioen voor de vader.

Maar hoe moet het dan met onze hypotheken? Er zijn voldoende pensioenfondsen, beleggingsmaatschappijen en verzekeraars, die hun geld redelijk veilig willen beleggen. Hypotheken zijn hiervoor een uitstekende belegging. Hypotheken? Daar begon alle ellende toch mee in Amerika? Ja, maar dat waren rommelhypotheken. Geld uitgeleend met een overgewaardeerd huis als onderpand aan personen, die niet voldoende inkomen hadden om de rente en aflossing te betalen. Dat is wat anders dan de stabiele hypotheken, zoals die werden uitgegeven tot in de jaren zeventig in de vorige eeuw in Nederland. De hypotheek bedroeg maximaal viermaal het jaarinkomen van de hypotheeknemer en voor maximaal zeventig procent van de waarde van het huis! Je moest zelf dus eerst de eerste dertig procent bij elkaar sparen. Dergelijke hypotheken waren inderdaad zo stevig als een huis.

Ja, maar dan hebben we ook nog ambitieuze jonge ondernemers met interessante businessplannen. Hoe moeten deze dan van start gaan als er geen banken meer zijn? Ook nu al zijn banken uiterst huiverig om aan jonge ondernemingen geld uit te lenen. Jonge ondernemers kunnen hun plannen financieren met geld van durfkapitaal investeerders, dikwijls vermogende ondernemers of ex-ondernemers (ook wel business angels genoemd), die niet alleen geld maar ook kennis leveren aan de starters.

Ja, maar dan hebben we ook nog een groot warenhuis, dat vijftig nieuwe vestigingen wil openen. Hoe moet die dan aan dat geld komen? Eerst geld verdienen! Als er geen bank is, dan moet dat warenhuis beginnen met het openen van één nieuwe vestiging. En als het goed gaat en de inkomsten nemen toe, dan kunnen ze in het jaar daarop misschien twee nieuwe vestigingen openen. Enzovoort. Maar het openen van vijftig nieuwe vestigingen tegelijkertijd kan inderdaad alleen in een wankelende, labiele, van banken afhankelijke hefboomeconomie. Met dat soort flauwekul moeten we zonder banken inderdaad ophouden.

OK, nu hebben we dus alle bankenfuncties gehad. De betaalplaats en geldbewaarplaats zijn risicoloze nutsfuncties. De geldspeelplaats hebben we niet nodig. En de functies van het echt risicovolle banksysteem hebben we op andere wijze opgelost, deels door rechtstreeks kapitaalkrachtige partijen in te zetten, deels door minder risicovol met minder hefbomen te investeren en deels door meer te sparen en minder te lenen.

Aangezien banken geld creëren wanneer ze geld uitlenen, komt aan deze geldcreatie automatisch een einde wanneer we de banken opheffen. Daarmee stopt ook de belangrijkste bron van inflatie. Het afschaffen van de banken zorgt dus niet alleen voor een stabielere economie, maar lost ook nog het inflatieprobleem op. En doordat we geen banken meer hoeven te redden voorkomen we dat ons overheidstekort in de toekomst tot onverantwoorde hoogte oploopt

Banken zijn dus niet alleen overbodig maar ook nog uiterst schadelijk! Laten we ze daarom snel opheffen. 

Kees Pieters schreef: Het Westen 5X Failliet

Geef een reactie

Laatste reacties (49)