Laatste update 13:13
8.775
104

Historicus

Han van der Horst (1949) is historicus. Hij schreef onder meer The Low Sky: understanding the Dutch', Nederland: de vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu, Een bijzonder land, het grote verhaal van de Vaderlandse geschiedenis, Onze Premiers en Schep Vreugde in het Leven, Levenslessen uit de grote depressie. Op elke laatste zondag van de maand is hij om elf uur in de ochtend te horen als boekbespreker in het VPRO-radioprogramma over geschiedenis OVT.

Baudet en Rutte getuigden allebei van naïviteit en een diep provincialisme

'Ze ontweken elke verantwoordelijkheid voor de grote wereldproblemen. "Als wij er maar geen last van hebben. Ze bekijken het maar." Dat was beider motto.'

Er is de laatste dagen nogal wat kritiek uitgeoefend op het debat tussen Thierry Baudet en Mark Rutte. Ze zijn geen van beiden kandidaat voor het Europees Parlement. Een verbale botsing tussen rechts en uiterst rechts is niet representatief voor het Nederlandse politieke krachtenveld.

Screenshot Pauw

Dat snijdt in dit geval allemaal geen hout. De premier en de leider van misschien wel de grootste oppositiepartij kruisen de degens over de Europese Unie. Het is interessant om hun uiteenlopende visies beter te leren kennen. Die hebben immers een maatgevende invloed op de koers van hun partijen en op die van ons land, mochten zij tot regeringsverantwoordelijkheid geroepen worden. Heel wat van het Europese beleid wordt tenslotte in de hoofdsteden van de lidstaten gemaakt en niet in Brussel.

Cynisme
De heren gaven elkaar weinig toe maar ze hadden toch iets gemeen: cynisme en provincialisme. Thierry Baudet denkt dat Nederland een eiland van geluk kan blijven in een zee van ellende als we maar genoeg grenscontroles uitoefenen. Mark Rutte is ook voor die controles maar het liefst zo ver mogelijk weg. Hij zei letterlijk dat vluchtelingen niet bij Venlo moesten worden tegengehouden maar in Turkije en Zuid-Spanje. Lidmaatschap van de Europese Unie betekent voor hem dat Nederland problemen zoveel mogelijk op andermans bordje moet leggen.

Wat is het verschil? Rutte wil een nieuw IJzeren Gordijn zo ver mogelijk achter de horizon terwijl Baudet deze versperring in onze achtertuin zal aanleggen. Je kunt zeggen wat je wilt maar op dat punt is hij minder hypocriet dan Rutte. Tegelijkertijd getuigt Baudet van een grenzeloze naïviteit. Hij denkt bijvoorbeeld dat een Nederland dat nexit is gegaan, het voor elkaar krijgt dat op het vliegveld van Rome al Nederlandse douaniers de papieren controleren voor de passagiers naar Schiphol instappen. Een wereldmacht als de Verenigde Staten kan dat misschien afdwingen maar Nederland mist daarvoor ten enenmale de intimidatiemacht.

Misschien heeft de admiraal van de Renaissancevloot met zijn hang naar een half gefantaseerd verleden De Muis die brulde gezien maar in de echte wereld zal het eerder de EU zijn die Nederland dwingt om op Schiphol Frontexmensen toe te laten om de vertrekkende landgenoten aan een streng onderzoek te onderwerpen. Nee, dichte grenzen om een soeverein Nederland betekent een IJzeren Gordijn met prikkeldraad, wachttorens, camera’s overal. En uiteraard heel veel binnenlandse controles om illegale grensoverschrijders zonder papieren eruit te pikken want die zullen er toch door komen. Interessant zal ook zijn de grootschalige wederopleving van de smokkel aan onze grenzen. Niet van mensen maar van boter, sigaretten enzovoorts.

Lege briefjes
Even naïef is Baudets visie op de economische positie van Nederland als het de euro en de Europese Unie heeft verlaten. Je kunt dan met de hele wereld verdragen afsluiten, houdt hij zijn publiek een worst voor. Dat is waar maar dan zullen de grootmachten dicteren wat daarin staat en hoever Nederland mag gaan. De regering zal noodgedwongen tekenen bij het kruisje omdat het anders het bedrijfsleven helemaal isoleert van zijn voormalige markten.

Mensen die in Den Haag of Amsterdam wonen, denken vaak dat zij zich in het centrum van het land, zo niet van de wereld bevinden. Dat is niet het geval: ze wonen in een afgelegen uithoek. Ze zouden de wereld eens vanuit Maastricht moeten bekijken dat tussen Brussel, Luik, Keulen en Aken ligy, steden die er bij elkaar meer toe doen dan de Randstad. Een nexit Nederland heeft weinig meer in te brengen dan lege briefjes.

Even naïef is het paradijs dat Rutte ons in het vooruitzicht stelt: we blijven vrij handelen dankzij de euro en de Unie waar we 70 procent van onze export naar toe sturen. Tegelijk vinden wij dat iedereen zijn eigen broek moet ophouden. Van solidariteit is geen sprake. De gesloten grens en dat ijzeren gordijn lekker in Zuid-Spanje maar als ze economische hulp nodig hebben, geven we niet thuis of we leggen ze een schuldsanering op. Nederland verwijt Oost-Europese landen vaak dat ze wel de lusten doch niet de lasten van de Europese Unie willen maar het stelt zich – op andere punten dan bijvoorbeeld Polen en Hongarije – net zo veeleisend op. Ze zien Rutte aankomen, de fijne collega´s in de Raad van ministers.

Marionet
Opmerkelijk was tenslotte Baudets milde houding tegenover de Russische expansiepolitiek. Hij leek Marcus Bakker wel, de CPN-fractievoorzitter van weleer die destijds ook de consequente vredespolitiek van de Sovjet-Unie met hand en tand verdedigde. Hij denkt dat appeasement de landhonger van de Russische beer stilt. Als je het allemaal optelt kan Poetin tevreden zijn met zo’n politicus: hij wil de muntunie en de EU opbreken. Hij is een voorstander van vriendelijke gebaren naar Rusland. Zo maakt hij zich tot een marionet in de handen van Poetin die belang heeft bij een verdeeld Europa. Sinds tsaar Alexander I al beschouwt Rusland zich als een soort scheidsrechter als het om zaken in Europa gaat. Baudet helpt met zijn maatregelen de voorwaarden te scheppen voor het herstel van die rol. Dit moet je Rutte nageven zo naïef is hij niet.

Voor het overige getuigden de beide kemphanen van een treurig provincialisme. Ze waren geen van beiden in staat van buitenaf naar Nederland te kijken. Ze ontweken elke verantwoordelijkheid voor de grote wereldproblemen. “Als wij er maar geen last van hebben. Ze bekijken het maar.” Dat was beider motto. Zij verschilden alleen van mening over de aanpak niet over het beginsel. Daarom is bij beiden het landsbelang niet in goede handen. Dit vergt immers een brede blik en het besef dat mondiale problemen niet stoppen bij de grens ook al versier je die met prikkeldraad en wachttorens.

Het is dan ook niet in het belang van ons land dat al te veel VVD’ers en FvD’ers Brussel onveilig gaan maken. Daarom is het belangrijk te gaan stemmen en dan niet op een van deze twee partijen. Laat Europa zien dat Nederland ook andere geluiden kent. Blijf n i e t thuis.

Update, donderdag 12.00 uur:
Naschrift: Ik dacht eerst: ‘Laat ik nu niet over dat “Ich habe es gewusst”-videootje beginnen, dat Thierry Baudet rondtweette nadat hij het van een extreem-rechtse site had geplukt. Dat hebben al zovelen gedaan.’

In die video zie je roomblanke dochteren die Rutte, Klaver en andere politici ervan beschuldigen dat ze hen bewust aan moslimverkrachters hebben uitgeleverd. Baudet kreeg hierover een terechtwijzing van Rutte: dit was toch een soort kleinejongetjesgedrag waarmee je niets bereikte. Het bemoeilijkte bijvoorbeeld de coalitieonderhandelingen in een paar provincies. En voor de rest niks. Donderdagochtend werd het clipje door Goedemorgen Nederland een paar maal getoond. Weet u wat, kijkt u er nog eens goed naar. En herinner u wat Thierry er in zijn tweet bij schreef: “Oef, en zo waar. Stem FVD om het immigratiebeleid fundamenteel te veranderen. 23 mei.”

Dit is een loepzuivere imitatie van de nazipropaganda tegen de joden. Ook zij werden systematisch als verkrachters en seksverslaafden weggezet:

Afbeelding: Holocaust Research Project

Het is ook een hoofdthema in de film Jud Süss. Klikken, kijken, herkennen.

Nu zijn de moslims aan de beurt.

Thierry Baudet heeft in ieder geval een bachelor geschiedenis gehaald aan de Universiteit van Amsterdam. Hij móet de parallel hebben gezien. Dat kan niet anders.

Hij tweet de video door: ‘Zó waar.’

Het is verbijsterend dat op nationaalsocialistische propaganda voortbouwende video’s, gericht tegen volksgroepen in politieke debatten met de premier worden behandeld en regelmatig vertoond, zonder dat déze context erbij wordt gehaald.

Ook dat is een blijk van grote naïviteit in het Nederlandse politieke bestel van tegenwoordig en als wij met zijn allen niet oppassen, komt het ons duur te staan.


Laatste publicatie van Han van der Horst

  • Zwarte Jaren

    Nederland in de Tweede Wereldoorlog

    2020


Geef een reactie

Laatste reacties (104)