30.286
170

Historicus

Han van der Horst (1949) is historicus. Hij schreef onder meer The Low Sky: understanding the Dutch', Nederland: de vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu, Een bijzonder land, het grote verhaal van de Vaderlandse geschiedenis, Onze Premiers en Schep Vreugde in het Leven, Levenslessen uit de grote depressie. Op elke laatste zondag van de maand is hij om elf uur in de ochtend te horen als boekbespreker in het VPRO-radioprogramma over geschiedenis OVT.

Baudet wil via de rechters de macht van de burgers aantasten

Baudet juicht het toe als in Polen rechters onder de controle van de regering worden gebracht

cc-foto: Gerard Stolk

In tegenstelling tot echte geleerden, die genoeg hebben aan normale taal, komt de charlatan graag aanzetten met moeilijke woorden. Zo heeft Thierry Baudet het de laatste tijd over dicastocratie in Nederland, heerschappij door rechters.

De achtergrond daarvan zijn enkele rechterlijke uitspraken die hem niet bevallen, in het bijzonder die over stikstof en CO2. In een uitstekend artikel legt de NRC uit dat hier niets van aan is. Niet de rechter maar de burger laat zich gelden.

In Duitsland of de Verenigde Staten mogen (de hoogste) rechters een wet toetsen aan de grondwet. Dat vinden ze in die landen een noodzakelijk onderdeel van de scheiding der machten die de grondslag vormt van de vrije samenleving. In Nederland is dat niet het geval. Je mag rechters wel vragen of de overheid bestaande wetten en internationale verdragen op de juiste manier toepast. Ze oordelen dan niet op grond van hun politieke overtuiging maar stellen met een juridische redeneerwijze vast in hoeverre een klagende burger die wet of dat internationale verdrag aan zijn zijde heeft.

De recente uitspraak van de Hoge Raad in de Urgenda-zaak over CO2-uitstoot is daarvan een glashelder voorbeeld. Ze confronteert de overheid met de consequenties van verdragen die de regering ondertekend heeft.

Rechtbanken kunnen niet zelf het initiatief nemen om het gedrag van de uitvoerende macht te toetsen aan wetten of verdragen. Er moet een klacht liggen en die kan alleen maar worden ingediend door een burger die zich in zijn recht voelt aangetast. Er is helemaal geen sprake van dicastocratie. De  macht van de burger wordt versterkt.

Daaraan heeft Thierry Baudet een broertje dood. Hij is juist voor een versterking van de uitvoerende macht tegenover de wetgevende of de rechterlijke. Daarom juicht hij het toe als in Polen rechters onder de controle van de regering worden gebracht.

Baudets kwakzalversdiagnose als zou Nederland een dicastocratie worden, past derhalve in een antidemocratisch patroon: hij droomt ervan een semi-dictator te worden als Viktor Orbán. Nog een reden voor echte democraten om het Forum voor Democratie buiten elke politieke coalitie te houden.

Dicastocratie is een echt rotwoord trouwens, waar je met je tong over struikelt.


Laatste publicatie van Han van der Horst

  • Zwarte Jaren

    Nederland in de Tweede Wereldoorlog

    2020


Geef een reactie

Laatste reacties (170)