4.758
109

Filosoof

Mihai Martoiu Ticu is in Utrecht afgestudeerd in de wijsbegeerte en internationaal recht. Hij is op 7 februari 1968 in Roemenië geboren en is sinds 1990 in Nederland.

Baudets Partij van de Liefde wil haten

Als hij belooft om Nederland 150 jaar terug te draaien, meent hij het echt. En vanaf nu heeft u het ook geweten.

cc-foto: Jan Krutisch

Na het klaarkomen zijn we in evenwicht, met die woorden zette Thierry Baudet zijn politieke theorie uiteen op het congres van het Forum voor Democratie. De bezoekers dachten eerst dat ze op de KamaSutrA-beurs waren beland, maar nee, ze hoorden Baudet zijn partij rebranden: ‘FvD is de Partij van de Liefde’.

De Tweede Kamer debatteerde afgelopen donderdag over justitie. De regering wil de straf op aanzetten tot haat en discriminatie verdubbelen, tot maximaal twee jaar gevangenis. Het FvD daarentegen wil juist haatzaaien en discriminatie legaliseren en Kamerlid Theo Hiddema diende een motie in: “…overwegende dat Forum voor Democratie, als Partij van de Liefde, toch moet erkennen dat ook discriminatie en haat deel uitmaken van de bij de mens nu eenmaal aangeboren humeuren en temperamenten…” Hij zegt het echt: de Partij van de Liefde wil legaal haten.

Dus we moeten kunnen haten en discrimineren omdat het in de menselijke natuur ligt. Als filosoof kent Baudet het ‘is-ought fallacy’, een drogreden bekend van David Hume: uit het feit dat iets op een bepaalde manier is, volgt niet dat het zo zou moéten zijn. Filosoof G. E. Moore sprak over een vergelijkbare denkfout: de naturalistische drogreden. Uit het feit dat iets in de menselijke natuur ligt, volgt niet dat het goed is, noch dat het moreel of wettelijk verplicht of toegestaan zou moeten zijn. Met Hiddema’s logica kunnen we alle wetten afschaffen. Het ligt in ons karakter te liegen, te stelen en te vermoorden. Betaalt ú belasting uit temperament?

Het is echter een doordachte denkfout als je Baudet kent en weet wat nodig is om de discriminatiewet af te schaffen.

Nederland doet mee aan het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, als lid van de Raad van Europa. De Raad heeft een commissie tegen racisme en intolerantie (ECRI). Na de eerste Wilders-zaak kwam ECRI’s rapport over Nederland uit. De commissie concludeerde dat Wilders’ eerdere uitspraken ‘haattaal of aanzetten tot haat’ waren en dat de rechters zich in hun zaak vergisten. Deze commissie vroeg Nederland om haatzaaien en rassendiscriminatie strafbaar te stellen en de regering antwoordde dat we al voldoende wetten hebben. Hieruit volgt dat Nederland dit verdrag moet opzeggen om de haatzaaiwet te kunnen afschaffen.

En zie hier Baudet’s groter plan. In zijn verkiezingsprogramma staat dat Nederland het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) moet verlaten. Maar je mag slechts EU-lid zijn als je ook met EHRM meedoet. Nu zie je waarom Baudet ook de EU wil verlaten. Alleen Nexit is onvoldoende, want ook andere mensenrechtenverdragen vereisen dat Nederland discriminatie en haatzaaien strafbaar stelt. We zouden ten minste drie andere verdragen moeten opzeggen: het Antiracismeverdrag, misschien het Genocideverdrag en het verdrag voor burgerrechten en politieke rechten.

Maar wacht even, denkt u, zijn dat niet juist de belangrijkste verdragen? Inderdaad, als Baudet zijn zin krijgt, zult u dezelfde bescherming hebben als de Rus onder Poetin. In zijn boek ‘De aanval op de natiestaat’ – in tegenstrijd met iedereen – ontkent Baudet dat er universele mensenrechten bestaan. Dus deze motie past in zijn visioen van een wereld zonder mensenrechten. Zijn ultieme vrijheid is de vrijheid te discrimineren en haat te zaaien, omdat het in zijn natuur ligt. Als hij belooft om Nederland 150 jaar terug te draaien, meent hij het echt. En vanaf nu heeft u het ook geweten.

Geef een reactie

Laatste reacties (109)