11.815
202

Historicus

Han van der Horst (1949) is historicus. Hij schreef onder meer The Low Sky: understanding the Dutch', Nederland: de vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu, Een bijzonder land, het grote verhaal van de Vaderlandse geschiedenis, Onze Premiers en Schep Vreugde in het Leven, Levenslessen uit de grote depressie. Op elke laatste zondag van de maand is hij om elf uur in de ochtend te horen als boekbespreker in het VPRO-radioprogramma over geschiedenis OVT.

Behandel ISIS-strijders als SS-ers

Die belandden bij terugkeer in de gevangenis en verloren hun Nederlanderschap

De autoriteiten denken dat er inmiddels meer dan honderd Nederlanders in ISIS-verband strijden voor het herstel van het kalifaat. Hoe dat gebeurt, is inmiddels duidelijk. Iedereen die de leer van deze moslimpreciezen niet voor honderd procent onderschrijft, wordt doodgeschoten of gekeeld.

ISIS is daar nog trots op ook gezien de filmpjes die de organisatie op het internet plaatst. Abu Bakr al Baghdadi, de kalief in spé, die zich nu nog tooit met de bescheiden titel emir, is voorlopig bezig met het vervolgen, uitroeien en onderwerpen van de Sji’ieten, een minderheid onder de moslims die het naar zijn inzicht verkeerd begrepen hebben en daarom het werk van de duivel op aarde doen. Daarna zijn wij aan de beurt: “O verdediger van het kruis, weet zeker dat iemand anders laten strijden voor jou belangen, niet zal lukken, zoals het niet gelukt is in Irak. Binnenkort zullen wij ‘face-to-face staan. O Amerika, je zult gedwongen zelf binnenkomen om ‘face-to-face’ tegen ons te vechten.”

De vraag is nu of Nederland zich in deze strijd moet mengen. Het zal voorlopig wel bij informele maar massale steun blijven aan de Sji-itische dictator Al-Maliki, de officiële regeringsleider van Irak, terwijl de Verenigde Staten het misschien wel op een akkoordje wil gooien met Iran, dat als Sji’itische mogendheid weinig goeds te verwachten heeft van Abu Bakr en zijn strijders. De bijbel, niet de koran heeft een uitdrukking voor deze strategie: de duivel uitdrijven met Beëlzebub.

Dat – zo heeft de geschiedenis geleerd – kan niet goed aflopen. Het is dan ook een Nederlands en Europees belang om zoveel mogelijk afstand te bewaren tot wat zich in Irak ontwikkelt. Het probleem daarbij is dat zich een aantal landgenoten onder de banieren van ISIS heeft geschaard. Zij mengen zich rechtstreeks in de Syrisch/Irakese conflicten. Verleden jaar heb ik gesteld dat ons land zich daarom los moet maken van zulke strijders. De beste manier om dat te doen is het intrekken van hun Nederlanderschap. Het zou goed zijn als iedere staatsburger die zonder toestemming van de regering meevecht in enig gewapend conflict, zijn nationaliteit verliest en ook niet meer in ons land wordt toegelaten. Het is immers niet in ons nationaal belang dat wij met hun daden worden geassocieerd.

Als het voetballen afgelopen is, kan Frans Timmermans er misschien in het Luxemburgse overleg van EU-ministers van Buitenlandse Zaken een keertje op aandringen, dat voortaan alle lidstaten zo reageren en dat wie ten oorlog trekt, zich niet meer op het grondgebied van de Europese Unie hoeft te vertonen.

Inmiddels is gebleken dat ISIS oorlogsmisdaden als een officieel gesanctioneerde strategie gebruikt, althans volgens de normen en waarden die de internationale volkerengemeenschap formeel heeft onderschreven. Wie zich bij ISIS aansluit, wordt dan ook lid van een politieke misdadigersbende. Daarmee heeft Nederland ervaring op gedaan. Tijdens de bezetting meldden zich vele Nederlanders bij de SS om aan het oostfront te gaan strijden. Zij hebben dat voor zover ze het overleefden, met gevangenisstraf moeten bekopen om het blote feit dat zij zich hadden aangesloten bij een organisatie die op grote schaal oorlogsmisdaden pleegde en propageerde. Hun Nederlanderschap waren zij net zo goed kwijt.

Ziedaar het voorbeeld.

Beluister dit opiniestuk hier.


Volg Han ook op Twitter

Het nieuwste boek van Han is De Mooiste Jaren van Nederland (1950-2000)


Laatste publicatie van Han van der Horst

  • Zwarte Jaren

    Nederland in de Tweede Wereldoorlog

    2020


Geef een reactie

Laatste reacties (202)