2.487
10

Historicus

Han van der Horst (1949) is historicus. Hij schreef onder meer The Low Sky: understanding the Dutch', Nederland: de vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu, Een bijzonder land, het grote verhaal van de Vaderlandse geschiedenis, Onze Premiers en Schep Vreugde in het Leven, Levenslessen uit de grote depressie. Op elke laatste zondag van de maand is hij om elf uur in de ochtend te horen als boekbespreker in het VPRO-radioprogramma over geschiedenis OVT.

De belastingbetaler heeft recht op een feestje

Het duurde tot het tweede decennium van de eenentwintigste eeuw voor de schaamte ondraaglijk werd en de backpay-regeling werd getroffen

Krijgsgevangenen in een Jappenkamp

Militairen en ambtenaren uit het voormalig Nederlandsch Indie hebben nooit salaris of soldij ontvangen voor de periode dat zij zich in Japanse gevangenschap bevonden. De slachtoffers hebben dit altijd als een groot onrecht ervaren en daarover heel beleefd gedurende een halve eeuw aan de bel getrokken. Die oud-Indischgangers zijn nu eenmaal niet bezield van het revolutionaire vuur maar daarentegen toegewijd aan Nederland en Oranje, vaak ook met god erbij. Successievelijke kabinetten konden deze braafste jongetjes van de klas dan ook gemakkelijk negeren als ze weer eens de vinger opstaken. Ook was duidelijk: op den duur gaan ze allemaal dood.

Schaamte
Het duurde tot het tweede decennium van de eenentwintigste eeuw voor de schaamte ondraaglijk werd. Men riep een regeling in het leven met de naam backpay. Ambtenaren en soldaten die in de macht van de Japanners waren geweest, konden in aanmerking komen voor een eenmalige uitkering van 25000 euro. Mits zij op 15 augustus 2015 nog in leven waren. Overleden ze daarna, dan ging het geld naar de erfgenamen. Was hun sterfdatum 14 augustus 2015 of eerder, dan was er geen recht op de uitkering. Overigens kunnen vanaf 1 januari 2018 geen aanvragen meer worden ingediend.

Recht
Een aantal kinderen van zulke te vroeg gestorvenen zijn naar de Centrale Raad van Beroep gestapt omdat ze deze aanpak onredelijk en onrechtvaardig vonden. De Raad van Beroep heeft hen op 11 januari in het ongelijk gesteld. Waarom? Het gaat hier niet om een recht maar om een “buitenwettelijk begunstigend beleid”. Kinderen die vragen worden overgeslagen. En dat mag.

En zo houdt de Minister van van Volksgezondheid, Welzijn en Sport weer een paar euro’s in the pocket. Ook in het kleine wordt soms iets groots verricht. Hulde voor de onbekende ambtenaar die de ook zo fijnzinnig gekozen peildatum verzon. De belastingbetaler heeft weer recht op een feestje. Je maintiendrai!


Laatste publicatie van Han van der Horst

  • Zwarte Jaren

    Nederland in de Tweede Wereldoorlog

    2020


Geef een reactie

Laatste reacties (10)