762
43

Tweede Kamerlid PvdA

Pierre Heijnen (1953) is sinds 1 maart 2007 lid van de Tweede Kamerfractie van de PvdA. Hij was ambtenaar van de provincie Zuid-Holland en acht jaar wethouder van Den Haag (van sociale zaken, werkgelegenheid, onderwijs en integratie). De heer Heijnen is woordvoerder binnenlands bestuur (provincies, gemeenten, herindelingen, waterschappen) en houdt zich verder bezig met beleid inzake overheidspersoneel. Hij is voorzitter van de algemene commissie voor Jeugd en Gezin. PvdA in de periode 2007-heden: lid Tweede Kamer

Beperk beloningen in de semipublieke sector

Het wetsvoorstel van minister Donner om de bonussen te beteugelen gaat voor de PvdA niet ver genoeg

De PvdA wil dat beloningen in de semipublieke sector beperkt worden. Het wetsvoorstel van minister Donner om de bonussen te beteugelen gaat voor de PvdA niet ver genoeg. De PvdA heeft daarom voorstellen ingediend om dit wetsvoorstel aan te scherpen. Wij willen dat in de wet vastgelegd wordt dat bonussen voor bestuurders in de gehele semipublieke sector niet meer mogen bedragen dan tien procent van hun totale beloning en dat er duidelijke beperkingen opgelegd worden aan de vergoedingen van toezichthouders en commissarissen.

De plannen van het kabinet bieden onvoldoende waarborgen tegen exorbitante bonussen voor bestuurders. De vergoedingen van toezichthouders en commissarissen worden in het wetsvoorstel buiten beschouwing gelaten. De PvdA voorziet dat er weinig zal veranderen in sommige sectoren, omdat die weinig of helemaal geen beperkingen opgelegd krijgen. De minister heeft de kinderopvang, waar sprake is van grote publieke belangen, ten onrechte uit de wet gelaten. Tevens zijn voor andere sectoren, zoals de zorg, de regels zo soepel dat buitensporige salarissen aan de orde van de dag zullen blijven.

De PvdA pleit voor het opnemen van salarisbeperkingen in de wet voor de sectoren, zoals de zorg, waar dit nu niet het geval is. Voorkomen moet worden dat bestuurders in de zorg meer verdienen dan de Balkenendenorm. Daarnaast moet de wet van toepassing worden op alle sectoren waar sprake is van publieke belangen, te beginnen met de kinderopvang.

Geef een reactie

Laatste reacties (43)