6.146
81

Historicus

Han van der Horst (1949) is historicus. Hij schreef onder meer The Low Sky: understanding the Dutch', Nederland: de vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu, Een bijzonder land, het grote verhaal van de Vaderlandse geschiedenis, Onze Premiers en Schep Vreugde in het Leven, Levenslessen uit de grote depressie. Op elke laatste zondag van de maand is hij om elf uur in de ochtend te horen als boekbespreker in het VPRO-radioprogramma over geschiedenis OVT.

Bescherm de vrijheid en stop schotelverbod

Elke schotel op muur of balkon is een baken dat onze vrijheid viert en onderstreept

Dezer dagen heeft een rechtertje uit het door Karin Bloemen zo muzikaal als patjepeeërsdorp ontmaskerde Amsterdam een schotelverbod gebillijkt. De bemoeizuchtige woningbouwvereniging Ymere wenst zich namelijk te bemoeien met de manier waarop haar huurders informatie ontvangen. Wie een satellietschotel op het balkon zet, krijgt gelazer. Mag niet. Is ontsiering. Ymere plaatst zich daarmee op een lijn met ayatollah Khamenei, die dwingeland van Iran, die ook een schotelverbod heeft ingesteld dat door vrijheidslievende Perzen uiteraard met verve wordt ontdoken.

Confederatie vrije landen
Als lid van de EU maakt Nederland deel uit van een confederatie vrije landen die zich met elkaar houden aan het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. Een van die rechten is dat burgers niet gehinderd mogen worden bij het ontvangen van informatie. Dit mensenrecht is geformuleerd in een tijd dat de communistische landen van het Oostblok nog met stoorzenders probeerden te voorkomen dat hun burgers luisterden naar de westerse radio. Nog steeds voorkomt het dat overheden, instanties of particulieren burgers afschermen van bepaalde informatie op grond van welk voorwendsel dan ook. Het is duidelijk dat anders de vrijheid van meningsuiting in gevaar komt. Daarom zijn tot nog toe pogingen om schotelverboden in te stellen gesneuveld.

Geen alternatief
De gedaagde betoogde voor de rechter dat hij een schotel nodig had om zijn dochter via de media kennis te laten maken met de Portugese cultuur. Het rechtertje uit het dorp Amsterdam wees dat af met het argument dat het internet tegenwoordig voldoende alternatieven biedt. 

Wie ook maar een klein beetje thuis is in schotellland en op het internet, weet dat daar niets van waar is. Weliswaar is er heel wat live streaming van televisie op het internet – liefhebbers kunnen bijvoorbeeld hier www.wwitv.nl terecht – maar die wordt meestal geleverd door lokale zendertjes, evangelisatiekanalen en ander kleingoed. Wie dat niet gelooft moet maar eens proberen om naar de BBC te kijken via de website van deze mediaorganisatie.Op auteursrechterlijke gronden blijft de mediaplayer buiten het Verenigd Koninkrijk zwart.

Weliswaar neemt het aanbod aan beeld en geluid via het internet toe maar het is hoogstens een aanvulling op wat de satellietschotel biedt, lang geen alternatief. Als de rechtbank een beetje de tijd had genomen om zich te informeren – en je moet waarachtig láng genoeg wachten op een uitspraak – was dat duidelijk gebleken. Pakweg een halfuurtje googelen en een kwartier zappen op een TV met schotelaansluiting was genoeg geweest.

Quasimonopolie
De uitspraak van het rechtertje is niet alleen een bedreiging van de vrijheid van meningsuiting, zij ondersteunt ook nog eens het quasimonopolie van de multinationale gigant Ziggo op de kabelnetwerken in Nederland. Die selecteert nu de zenders die de Nederlanders mogen ontvangen. Die bepaalt welke selectie voor U acceptabel geacht wordt en welke niet. Die pompt de kanalen vol met shit en bagger, terwijl de liefhebber van pakweg Portugese televisie met lege handen staat. Wie ben ik om te bepalen dat Ziggo de kabel vol pompt met shit en bagger en dingen van waarde voor U weghoudt? Precies! Maar wie is Ziggo dan om dat wel te doen? Het bedrijf berekent ook nog woekerprijzen.

Het abonnement op een aanbieder van satelliettelevisie is goedkoper dan dat van Ziggo en de weinige concurrenten. Je krijgt  zo´n zeshonderd zenders van allerlei soort en pluimage als je kiest voor een model dat alleen de programma´s van de astra-satellieten binnenhaalt. Met een wat uitgebreidere installatie en abonnementen op meer aanbieders kun je dat aantal tot duizenden opvoeren. In een vrij land zorgt de overheid ervoor dat burgers die dit wensen, geen hinderpalen in de weg wordt gelegd. Een andere houding is tirannie.

Deze conclusie krijgt nog meer voedsel door het onderliggende script dat je bij menig bestrijder van satelliettelevisie aantreft. Tot ongeveer Fortuyn vond haast geen mens schotels ontsierend. Nu grijpen velen dit volstrekt onbewezen non-argument aan omdat zij denken dat een aansluiting op een wereldwijd media-aanbod de integratie van nieuwkomers tegengaat. Zij blijven immers naar het programma-aanbod van  thuis kijken. Als het toestel te hard staat, hoor je onbegrijpelijke talen en muziek in verontrustende toonsoorten. Zou dat geen haatimam zijn die daar te keer gaat? Zingt het koor niet dat het Westen vernietigd moet worden? Wij verstaan het niet als buurtjes! Huu, via de satelliet komt de jihad naar binnen.

Het aardige is dat de jihad juist gepredikt wordt op tal van obscure YouTubekanaaltjes en internetsites, die het resultaat zijn van huisvlijt door al dan niet gewelddadige geloofsijveraars. Wie de schotels van de muren haalt, jaagt de kijkers juist naar wat Ahmed Aboutaleb zo welsprekend sjeik Google noemt.

Maar het principiële argument blijft het belangrijkst: je mag niemand hinderen bij het verzamelen van informatie en daarom is elke schotel op muur of balkon een baken dat onze vrijheid viert en onderstreept.

Beluister dit opiniestuk hier 


Volg Han ook op Twitter

Het nieuwste boek van Han is De Mooiste Jaren van Nederland (1950-2000)


Laatste publicatie van Han van der Horst

  • Zwarte Jaren

    Nederland in de Tweede Wereldoorlog

    2020


Geef een reactie

Laatste reacties (81)