5.608
54

Freelance journalist

Koendert Rook (Zwolle, 1983) is freelance journalist en eigenaar van een videoproductiebedrijf. Als freelancer werkte hij in Zuid-Afrika, Namibië en Angola waar hij op zoek was naar het verhaal achter de mens. De afgelopen jaren hebben in het teken gestaan van reizen en bezinning op het universele recht van de mens: ultieme vrijheid.

Beste Geert, hoe herken ik een Pool?

Een satirische column over het meldpunt van de PVV

Beste meneer Wilders,

Onlangs heeft u een nieuwe website in het leven geroepen die blijkens de berichten in de media aan een groeiende behoefte voldoet de verloedering van onze Nederlandse cultuur door Polen e.d.. tegen te gaan. Meer dan dertigduizend medelanders wisten de weg naar uw site al te vinden om u te helpen de chaos in kaart te brengen. De lafheid blijkt diep in onze genen te zitten.

Een kleine eeuw geleden tijdens een diepe economische crisis die vanuit de Verenigde Staten over Europa trok, stond een ander charismatisch leider op die zich de verloedering van Germanië aantrok. Ook in zijn ogen was daar een bepaalde bevolkingsgroep verantwoordelijk voor. Ook hij gaf mensen de kans, in een later stadium de opdracht, om de verloedering van de maatschappij door deze bevolkingsgroep tegen te gaan door overlast te melden. Ook hij werd democratisch verkozen en ook hij bestierde een partij die hij hiërarchisch en ondemocratisch leidde. Mede door zijn bezielende teksten over het kwaad dat door de bewuste groep werd aangericht, werd hij immens populair en miljoenen mensen volgden hem in zijn quest voor een wat hij noemde ‘zuivere staat’.

Een link naar deze tijd is gemakkelijk gelegd. U streeft naar een open samenleving waar mensen het Neerlandse gelaat niet bedekken, waar wij Nederlanders trots mogen zijn op onze eigen cultuur. Onlangs pleitte u zelfs voor een nationale feestdag als het schaatsfestijn van de deelstaat Friesland, waar mensen een taal spreken die voor u en mij onbegrijpelijk is, doorgang zou vinden. Hoe Nederlands kunnen we het krijgen?

U begrijpt dat ik als geboren en getogen Nederlander mij bijna verplicht voel iets aan de verloedering te doen. Alleen, ik heb een probleem. Hoe herken ik een Pool? Net als de bevolkingsgroep uit de vorige eeuw bezitten MOE-landers, ik neem even als voorbeeld Polen, een aantal uiterlijke kenmerken. Blauwe ogen met blond tot donkerblond haar schijnt zo’n kenmerk te zijn. We kunnen slechts gissen naar de oorzaak, maar het is op z’n minst verdacht dat zoveel Polen het haar afscheren. In het vorige centennium was een zelfde soort verschijnsel zichtbaar. De bewuste bevolkingsgroep blondeerde het haar, het zal u bekend voorkomen, om zo herkenning op straat tegen te gaan. Daarnaast is het koeterwaals van een dronkaard voor mij niet te onderscheiden van het gebrabbel van de gemiddelde aspergesteker.

Een groot probleem uiteraard dat een kleine tachtig jaar geleden door der leider eenvoudig werd opgelost. De bewuste bevolkingsgroep werd verplicht een nationaal symbool op de jas te spelden. Daarmee werd in één klap duidelijk wie wel en niet tot de groep behoorden. Hierdoor werd het veel gemakkelijker de overlast in kaart te brengen en gelijk op te treden. Zo kon deze ‘mensch’ gemakkelijk geweerd worden uit bioscopen, theaters en parken. Een ‘Germaans culturele’ middag hoefde derhalve niet verstierd te worden door bezopen, niet verstaanbare doch luidruchtige, verloederde foutparkeerders.

Beide casussen lijken in beginsel veel op elkaar (hiermee doel ik zoals u zult begrijpen op het in kaart brengen van de problemen. Uiteraard vergelijk ik beide bevolkingsgroepen absoluut niet met elkander: het ene is uitgekozen, het andere uitgekotst dat lijkt me nogal een verschil). Nu u de problemen in kaart wil brengen is het misschien een idee om binnenkort met een voorstel te komen om Polen en andere menschen uit MOE-landen, naar het voorbeeld van die andere bevolkingsgroep uit vorige eeuw, beter zichtbaar te maken in de samenleving. Een nationaal symbool op kleding van MOE-landers. Zodat u zeker weet dat klachten die gelanceerd worden op uw website ook daadwerkelijk betrekking hebben op deze volken en wij Nederlanders zeker weten dat we niet elkaar verlinken.

In het geval van de Polen kom ik met het volgende voorstel: een rode cirkel met daarin een witte adelaar (uiteraard geen witte meeuw, we mochten eens in de war raken met het PVV-logo). Het lijkt mij dan tegelijkertijd een mooi idee om alle klagers op uw website een gratis oranje band te sturen (eventueel gedecoreerd met een prachtige PVV-meeuw) die om de rechter bovenarm gedragen mag worden om hen te eren: onze ware verzetsstrijders.

Met vriendelijke groeten,
Koendert Rook

Geef een reactie

Laatste reacties (54)