2.372
51

Fractievoorzitter PvdD

Marianne Thieme (1972, Ede) is fractievoorzitter van de Tweede Kamerfractie van de Partij voor de Dieren. Thieme was in 2003 en 2006 lijsttrekker van de partij. Zij werkte onder meer bij B&A groep onderzoek en advies BV en de Stichting Wakker Dier.

Beste Mark, Geert, Maxime, Job,Emile, Alexander, Jolande en André,

Ik wens jullie een goed debat toe waarvan de strekking verder zal reiken dan de kortetermijnbelangen

Helaas zal ik er vanavond niet bij zijn, evenmin als Kees van der Staaij. De NOS besloot twee partijen uit te sluiten van het debat, door een kunstmatige kiesdrempel in het publieke debat op te werpen. Via deze weg wil ik jullie aandacht vragen voor wat thema’s die in de afgelopen campagne naar mijn gevoel onderbelicht zijn gebleven.

In de strijd om de zetels in de Provinciale Staten en de Eerste kamer is het eigenlijk nauwelijks gegaan over de rol van Nederland in de wereld, waar het gaat om democratisering en duurzaamheid.

De omstreden missie naar Afghanistan is nauwelijks aan bod gekomen, hoewel de beelden uit Tunesië, Egypte en Libië duidelijk maken dat tijdens de Jasmijnrevolutie  door de eigen bevolking meer bereikt wordt op geweldloze wijze dan via buitenlandse inmenging en paramilitaire missies in Kunduz.

Maar er zijn meer zorgen die grotere aandacht vragen dan hoofddoekjes in het Noordhollandse provinciehuis of het openen van 130km/u zones.

Volgens de American Association for the Advancement of Science moeten we rond 2020 serieus rekening houden met 50 miljoen klimaatvluchtelingen die naar Noord-Europa komen als gevolg van voedseltekorten, wijdverbreide werkloosheid en armoede.

De noodtoestand die sinds enkele weken op het Italiaanse eiland Lampedusa van kracht is wegens de aanzwellende vluchtelingenstroom, is een veelzeggend signaal. Zeker nu ons land geregeerd wordt door ontkenners van de menselijke invloed op het klimaatprobleem, is het een wrang gegeven dat degenen die angst lijken te hebben voor vluchtelingen, een beleid voeren dat juist zal leiden tot grote stromen vluchtelingen.
Het Wereld Water Forum waarschuwt dat in 2017  ruim 70% van de wereldbevolking geen vrije toegang meer zal hebben tot voldoende schoon drinkwater.

Volgens de FAO zullen bij ongewijzigd beleid in 2048 de zeeën en oceanen leeggevist zijn en de  National Oceanic and Atmospheric Administration voegde daar deze week aan toe dat rond die tijd ook de koraalriffen verdwenen zullen zijn en daarmee de inkomstenbron en kustbescherming van 500 miljoen mensen. Volgens het Wereld Natuur Fonds zullen we in de komende 40 jaar net zoveel voedsel moeten produceren als in de afgelopen 8000 jaar gebeurd is en de kans dat we daarmee de reproductiecapaciteit van de aarde ernstig geweld aan zullen doen, is 100 procent.

Tenzij we de wereld gaan voeden met voornamelijk plantaardige eiwitten, maar het ziet er niet naar uit dat ons land als grootexporteur van vlees, zuivel en eieren daar serieus werk van maakt.

Op dit moment wordt 80% van het wereldlandbouwareaal en bijna 50% van de wereldgraanoogst opgeslokt door de veehouderij en Nederland is daarin een grote speler als meest veedichte land ter wereld.

Om 1kg kweekzalm te produceren moet 5kg vis uit het wild worden gevangen en de bijvangst van onze visserij die dood overboord wordt gezet, overtreft  het volume van commercieel interessante vis ver.

Ondanks het feit dat er afgelopen maand 129 miljoen kg overtollig varkensvlees met belastinggeld wordt opgeslagen in Europese koelhuizen, wordt er in hoog tempo doorgewerkt aan de bouw van megastallen waarvoor elk ander belang lijkt te moeten wijken.

De mestproductie in Nederland, 70 miljard kg per jaar, 4000 kg per Nederlander, 60x je eigen gewicht in mest, dreigt een onoplosbaar probleem te worden. De 11-jarige mestmakelaar die sinds 2006 trots meldde de oplossing voor het mestprobleem te hebben, bleek 5 jaar later de spil in een crimineel mestnetwerk en kreeg 800 boetes opgelegd met een totaalbedrag van 1 miljoen euro.

Ondanks dit alles krijgt de vee-industrie ruim baan van dit kabinet, zozeer dat oud-minister van milieu Pieter Winsemius en oud minister van Landbouw Cees Veerman hebben opgeroepen op 2 maart geen VVD of CDA te stemmen vanwege de desastreuze gevolgen van het kabinetsbeleid op de natuur.
Omdat ik bang was dat jullie deze onderwerpen zouden kunnen vergeten in het gedrang van de 130km, de banen die bomen moeten vervangen, het asfalt dat mensen sneller thuis moet brengen en al die andere belangwekkende zaken die de afgelopen debatten gedomineerd hebben, meende ik er goed aan te doen via deze weg alsnog jullie aandacht te vragen voor duurzaamheid. Ik wens jullie een goed debat toe waarvan de strekking verder zal reiken dan de kortetermijnbelangen van met name de westerse mens.


Laatste publicatie van MarianneThieme

  • De kanarie in de kolenmijn

    co-auteur: Ewald Engelen


Geef een reactie

Laatste reacties (51)