1.104
33

Voormalig GroenLinks-statenlid ZH

Alfred Blokhuizen (Leiden, 1955) was van 2007 tot april 2015 voor GroenLinks lid van de Provinciale Staten in Zuid Holland.

Hij volgde ITO onderwijs metaalbewerking (1968-1972) en was korte tijd fabrieksarbeider. Daarna werd hij o.a. ondernemer in de omroepwereld van Vlaanderen. Daar was hij radiopresentator en mede-eigenaar van een regionale omroep in Gent. Sinds 1992 houdt hij zich bezig met de politiek. Van 1994 tot 2008 was hij fractievertegenwoordiger/gemeenteraadslid/fractievoorzitter/commissievoorzitter in de gemeente Spijkenisse.

Bestuursleden: verzet je tegen Wilders!

De PVV pleit ervoor om de subsidies te schrappen van instellingen die vrouwen met hoofddoekjes toelaten.

Als bestuurder zou ik daar echt nachtenlang wakker van liggen. Het is een laffe aanval op het vereninginsleven, scholen, kinderdagverblijven, WMO instellingen, jeugdzorg en sportclubs. Waarschijnlijk vergeet ik er er nog een paar. Als je dat even op je laat inwerken schrik je je dood. Zeker omdat dit standpunt met een staande ovatie van de PVV-aanhang werd ontvangen.

Het is laf, omdat Wilders onwettige en discriminerende  plannen wil laten uitvoeren door bestuurdersleden van instellingen die afhankelijk zijn van subsidies. Je hebt dan de keuze: of je schopt alle moslims eruit of je instelling gaat failliet. Je zet dus bestuurders aan tot inmoreel en strafbaar handelen! Ik ben zelf voorzitter van een grote vereniging. Je wordt  als bestuur gedwongen tot en medeplichtig gemaakt aan segregatie. Ik moet er niet aan denken dat Ik Naima, Annelies, Vera en Aisha moet royeren, alleen omdat een partij dat zegt en anders het voortbestaan van de vereniging wordt bedreigd. Dat is een helse keuze waarvoor je wordt gesteld. Hoe splits je de samenleving effectiever dan via de verenigingen en zorginstellingen. Hoe ver ben je dan nog verwijderd van een gesegregeerde samenleving. Hoe lang duurt het dan nog eer je de uitgeslotenen kunt verwijderen uit je land?

Ik zou als gewone burger ook slapeloze nachten hebben. Bestaat mijn biljartvereniging, voetbalclub of naschoolse opvang straks nog, als het bestuur niet wil discrimineren op geloof. Want een bestuur mag dat natuurlijk niet, discrimineren. Zeer waarschijnlijk wil ze dat ook niet. Het simpele feit dat Anja met een hoofddoekje vrijwilligerswerk doet is reeds voldoende om de tent te sluiten.

Het kan natuurlijk wettelijk niet, maar als gewone burger moet je je nu toch echt afvragen wat het hogere doel is van deze partij. Het is de eerste èchte tastbare poging tot uitsluiting van een bevolkingsgroep. Een voorstel dat de samenleving langdurig zal ontwrichten en de emancipatie van de mensen waarom het gaat totaal zal lamleggen. Je bent immers niet meer welkom, je bent geen gewoon mens meer die ook gewoon een gelukkig leven wil leiden.

Bestuurders van sportkoepels, verenigingen, scholen enz.: laat dit niet gebeuren. Laat u niet chanteren. Word geen verlengstuk van een “religie” die PVV heet. Kom op voor ál uw leden. Kom op voor ál uw vrijwilligers en beroepskrachten. Laat u niet misbruiken voor een apartheidsysteem in oprichting. Laat u niet dwingen tot onwettig en immoreel handelen. Laat horen dat iedereen u even lief is.

Geef een reactie

Laatste reacties (33)