414
13

Politiek historicus

Ewout Klei (1981) is historicus en heeft zich gespecialiseerd in de contemporaine politieke geschiedenis.

Betreft: nieuwe missie naar Afghanistan

Mocht D66 wel voor een nieuwe missie zijn, terwijl PvdA, GroenLinks, de SP en misschien zelfs ook de ChristenUnie allemaal tegen stemmen, worden we de risée van progressief Nederland

Kampen, 18 januari 2011

Geachte leden van de D66-fractie in de Tweede Kamer,

Omdat GroenLinks en zelfs de ChristenUnie een ledenraadpleging organiseren over de eventuele nieuwe missie naar Afghanistan en D66 niet, vreesde ik dat wij als leden helemaal geen inspraak zouden hebben. Ik was daarom ook erg blij met het Youtubefilmpje van Alexander Pechtold, waarin hij D66-leden opriep om de Kamerfractie toch vooral te mailen over Afghanistan. Bij dezen voldoe ik aan zijn verzoek.

Om maar met de deur in huis te vallen: ik zie niets in een nieuwe missie naar Afghanistan. Ik heb grote twijfels aan het nut van zo’n missie. De Afghaanse regering is zwak en corrupt en afhankelijk van krijgsheren met dubieuze politieke agenda’s. Ik vraag mij erg af of de Afghaanse regering wel ooit op eigen benen kan staan, of alleen kan blijven voortbestaan dankzij militaire steun van de NAVO. Moeten we zo’n regime wel willen blijven steunen? Of is dit dweilen met de kraan open?

Daarnaast moet bedacht worden dat de oorlog tegen de Taliban niet te winnen valt. De NAVO wordt door velen (in Afghanistan en daarbuiten) beschouwd als een buitenlandse bezettingsmacht die burgerslachtoffers maakt, en daarom zo snel mogelijk moet vertrekken. Hoe meer burgerdoden er vallen door toedoen van de NAVO, hoe meer sympathie de Taliban krijgen. De oorlog in Afghanistan duurt nu al zo’n dertig jaar. Eerst waren de Russen het land binnengevallen, vervolgens gingen de verschillende krijgsheren elkaar te lijf, daarna was er dankzij de Taliban voor korte tijd vrede in het land, maar sinds de NAVO-invasie is er nu weer overal oorlog. De Afghanen willen voor alles eerst vrede. De Nederlandse militaire aanwezigheid staat een echte vrede echter in de weg. Een nieuwe missie lost niets op, maar verergert de situatie daar alleen maar.

In 2006 zijn wij op grond van verkeerde informatie aan de missie in Uruzgan begonnen, zo blijkt uit de onthullingen van WikiLeaks. De Tweede Kamer werd onjuist voorgelicht en VVD-minister Henk Kamp verzweeg de oorlogssituatie. De missie naar Uruzgan zou een opbouwmissie moeten zijn, maar was in werkelijkheid een gewone vechtmissie. (Zie: NRC Handelsblad, 17 januari 2011.) Ik vraag mij af hoe volledig de informatie nu is en zou deze rechtse(!) regering wel een beetje wantrouwen.

Achteraf gezien stemde D66 in 2006 terecht tegen de missie naar Uruzgan, terwijl de PvdA-fractie op basis van verkeerde informatie toen voor stemde. De PvdA heeft van Uruzgan geleerd en zal daarom straks tegen stemmen, terwijl D66 daarentegen nu nog geen mening heeft. Ik hoop dat D66 (natuurlijk op grond van eigen afwegingen) hetzelfde standpunt gaat innemen als de PvdA, en straks dus tegen een nieuwe missie stemmen zal. Mocht D66 wel voor een nieuwe missie zijn, terwijl PvdA, GroenLinks, de SP en misschien zelfs ook de ChristenUnie allemaal tegen stemmen, worden we de risée van progressief Nederland.  Deze partijpolitieke overweging mag natuurlijk nooit de doorslaggevende reden zijn om tegen te stemmen, maar is mijns inziens zeker het overwegen waard.

Ten slotte wens ik u allen veel wijsheid toe, en hoop dat u de juiste beslissing maakt.

Hoogachtend,

Ewout Klei

Geef een reactie

Laatste reacties (13)