Laatste update 14:28
2.220
26

Directeur Rutgers, kenniscentrum seksualiteit

Ton Coenen (1963) is directeur van Rutgers, kenniscentrum seksualiteit. Daarvoor was hij 12 jaar directeur van het Aids Fonds, Soa Aids Nederland en STOP AIDS NOW!

Bevolkingsgroei: best ingewikkeld

Het is goed dat opiniemakers als Waling en van der Horst dit onderwerp weer op de agenda zetten, maar het behoeft wel enige nuance

Vorige week zondag sneed Geerten Waling in de Volkskrant een belangrijk onderwerp aan: wat te doen met de enorme bevolkingsgroei in de wereld, zeker in Afrika. Hij pleitte voor een grote inzet op geboortebeperking in ontwikkelingssamenwerking en wil – zo bleek uit een radio-interview over hetzelfde onderwerp – landen en personen hiertoe verplichten. Hier op Joop reageerde Han van der Horst, die beweerde dat alleen meer welvaart kan leiden tot minder kinderen. Rutgers werkt al 50 jaar aan onder andere anticonceptie in ontwikkelingslanden. Daarom zeggen we ook: jammer voor het debat, maar het is wel een stuk ingewikkelder en genuanceerder dan deze twee auteurs beweren.

Pil
cc-foto: Sarah C

Waling zit fout omdat je niet zomaar geboortebeperking kan opleggen. Het gaat om eigen zeggenschap en om langdurige processen: Beleidsbeïnvloeding om wetten te veranderen, het normaal maken en geven van seksuele vorming, überhaupt praten over seksualiteit, mannen erbij betrekken, dat kost allemaal tijd. Dat kost jaren. En daarbij is het extreem belangrijk dat vrouwen zélf hun keuzes kunnen maken over voortplanting en seksualiteit, niet  mannen, overheden of anderen. Dan heb je het nog niets eens over de beschikbaarheid van anticonceptie, waar 225 miljoen vrouwen nu niet eens toegang toe hebben.

Van der Horst zit fout als hij zegt dat er eerst welvaart moet komen voordat mensen minder kinderen nemen. Het is namelijk net zo goed andersom. Later en minder kinderen, betekent meer vrouwen die hun school afmaken, meer vrouwen die economisch zelfstandig worden. Het betekent ook minder druk op toch al fragiele onderwijs- en gezondheidszorgsystemen, wat beter is voor een heel land. De zogenaamde “demographic dividend”, wat het oplevert als er minder kinderen ten opzichte van werkende mensen zijn, is enorm. Tegelijkertijd heb je eerst bepaalde welvaart nodig.

Dit zijn slechts twee aspecten die ingewikkeld liggen. De rol van bevolkingsgroei in klimaatverandering en druk op ecosystemen, de verhouding tussen migratie en bevolkingsgroei zijn andere thema’s die onlosmakelijk samenhangen met het bevolkingsvraagstuk. Daarom is het goed dat opiniemakers als Waling en van der Horst dit onderwerp weer op de agenda zetten, want het is een te groot onderwerp om te negeren. Rutgers zal deze aspecten het komende jaar in verschillende debatten – te beginnen 21 juni – verder uitdiepen. En ondertussen in ontwikkelingslanden en Nederland gewoon doorwerken tegen seksuele dwang en voor seksuele en reproductieve rechten.

Geef een reactie

Laatste reacties (26)