633
36

Voorzitter Humanistisch Verbond

Boris van der Ham is de voorzitter van het Humanistisch verbond. Eerder was hij tien jaar lang Tweede Kamerlid voor D66. Hij studeerde geschiedenis in Amsterdam en doorliep de Toneelacademie in Maastricht. Vanaf zijn vijftiende werd hij politiek actief bij de Jonge Democraten, de jongerenorganisatie van D66, waar hij tussen 1998 en 2000 landelijke voorzitter van was. Hij was acteur bij verschillende toneelgezelschappen, werkte voor de Europese fractie in Brussel en de Tweede Kamerfractie in Den Haag. In 2002 werd hij gekozen tot Kamerlid en in 2006 met voorkeurstemmen herkozen. Hij voert onder meer het woord over economische zaken, onderwijs, vrijheden en milieu. In 2007 werd Van der Ham uitgeroepen tot internetpoliticus van het jaar. Boris' stukken schrijft hij op persoonlijke titel.

Bevrijden uit afhankelijkheid

Bij het afscheid van Femke Halsema

Wat is sociaal? Hoe help je mensen zonder baan? Daar zijn vele visies op. Zowel bij oud-linkse als nieuw-rechtse stromingen worden daar veel onwrikbare posities op ingenomen. Onbedoeld pakken die vaak juist negatief uit. Deze vrijzinnige lezing gaat over het ter discussie stellen van dit soort ingesleten opvattingen. Deze week neemt Femke Halsema afscheid van de Tweede Kamer. Of je het nu met haar eens bent of niet, maar zij zorgde binnen haar partij in ieder geval voor discussie over dit onderwerp. Je hoeft niet van dezelfde partij te zijn om daar waardering voor te hebben.


Laatste publicatie van Boris van der Ham

  • Nieuwe Vrijdenkers (met Rachid Benhammou)

    12 voormalige moslims vertellen hun verhaal

    2018


Geef een reactie

Laatste reacties (36)