294
4

oud-directeur Amnesty International

Eduard Nazarski is sinds maart 2006 directeur van Amnesty International, afdeling Nederland. Hij werkte 15 jaar bij VluchtelingenWerk Nederland, waar hij eerst verantwoordelijk was voor de ondersteuning van vluchtelingen en later voor de beleidsbeïnvloeding. De laatste 6 jaar van zijn dienstverband was hij er algemeen directeur. Nazarski was tot zomer 2008 voorzitter van de European Council on Refugees, een samenwerkingsverband van 65 NGO's in 28 landen in Europa. Tot eind 2019 was hij directeur van Amnesty International

Bezoek aan Rusland grote kans voor Timmermans

Zal de Doema dit jaar 'propaganda van homoseksualiteit' strafbaar te stellen?

De minister van Buitenlandse Zaken, Frans Timmermans, bracht dinsdag een bezoek aan Moskou. In de afgelopen maanden zette hij mensenrechten weer hoog op de agenda. Zijn gastheren in Moskou doen dat ook. Op hun manier.

Minister Timmermans bezoekt Rusland aan de vooravond van het officiële begin van het Nederland-Rusland jaar. Gedurende dit jaar worden de economische en culturele banden tussen Nederland en Rusland flink aangehaald. Althans, dat is de bedoeling. Het is ook het jaar waarin de Doema besluit of ‘propaganda van homoseksualiteit’ strafbaar zal worden gesteld. Dat kan nog een ongemakkelijk vriendschapsjaar worden, want Nederland steunt wereldwijd menige Gay Pride.

Sinds Vladimir Poetin in mei 2012 aan zijn derde termijn als president begon verslechtert de mensenrechtensituatie in Rusland. Vooral de vrije meningsuiting moet het ontgelden. Maatschappelijke organisaties wordt het zwijgen opgelegd. Zij moeten zichzelf bestempelen als “buitenlandse agent” wanneer zij geld uit het buitenland aannemen. Journalisten wordt het werken steeds vaker onmogelijk gemaakt. De twee leden van de punkgroep Pussy Riot die onder zware omstandigheden hun straf uitzitten in een strafkamp zijn het meest prominente voorbeeld van de toenemende repressie. De lijst van wetgeving die de vrijheid beknot wordt langer en langer.

Vrije meningsuiting, non-discriminatie en actieve, kritische maatschappelijke organisaties –Den Haag beveelt ’t allemaal aan, Moskou wil er zo weinig mogelijk van weten. Genoeg stof voor een stevig gesprek in een feestelijk jaar.

Hier ligt een belangrijke taak voor minister Timmermans. Wellicht kan hij Vladimir Poetin en de zijnen ervan overtuigen dat vrijheid, rechtsstatelijkheid en mensenrechten voorwaarden zijn voor duurzame economische ontwikkeling en duurzame economische betrekkingen.

Tijdens de eerste maanden van zijn ministerschap herinnerde de oppositie in de Tweede Kamer hem met regelmaat aan uitspraken van het voormalige Kamerlid Timmermans. Meent de minister nu wat het Kamerlid eerder zei? Maar over mensenrechten in het huidige Rusland is een zoektocht naar oude moties en Kamervragen aan een vorig kabinet overbodig.

De minister is de afgelopen tijd meer dan eens kritisch geweest over de beknotting van vrijheid in Rusland. Als de deur van het Kremlin vandaag openzwaait is hij de juiste man op de juiste plaats om de toenemende repressie in Rusland aan de orde te stellen. Zo kan hij laten zien dat mensenrechten weer terug zijn in het hart van het Nederlands buitenlands beleid.

Na het bezoek is er dan gelukkig nog een heel Nederland-Rusland jaar om mensenrechten in het vriendschappelijk contact tussen beide landen aan de orde te blijven stellen. En dan mag Vladimir Poetin natuurlijk ook suggesties doen voor verbetering van de mensenrechtensituatie in Nederland. Vrienden zeggen elkaar tenslotte de waarheid.

Geef een reactie

Laatste reacties (4)