1.268
15

Schrijver, beleidsadviseur, supervisor en bassist.

Na 36 jaar werken als psycholoog in de basis-GGZ wil ik mijn focus verleggen naar beleidsadvisering en supervisie. Ik heb opleidingservaring als praktijkopleider en werkbegeleider voor de Gz-opleiding. Daarnaast heb ik zitting gehad in veel besturen binnen NIP, ROEP, LVE, Psyzorg en LVVP. Vanaf 1982 volg ik actief de ontwikkelingen binnen de eerste lijn en de generalistische GGZ en ben door veel kranten en vakbladen geïnterviewd. Ook heb ik veel artikelen en blogs geschreven. In 1990 ontving ik de NIP-onderscheiding voor bijzondere verdiensten aan de beroepsuitoefening van de psychologie.In 2006 was ik redactielid van het Handboek Psychologie in de eerste lijn en ik heb in 2011 meegewerkt aan een protestclip tegen de bezuinigingen van Minister Schippers in de eerstelijns-ggz. Schrijver van het boek 'Help, de psycholoog verzuipt!' (Beroepseer), 36 jaar gewerkt als psycholoog in de eerste lijn, beleidsadviseur, supervisor en bassist.

Bezuinigingen Schippers kosten miljarden

Donderdag  6 oktober is daartegen in de RAI in Amsterdam een landelijke manifestatie van huisartsen

Nadat Minister Schippers haar bezuinigingen in de gezondheidszorg heeft aangekondigd zijn er veel protesten op gang gekomen. Op 29 juni hadden zich 10.000 mensen verzameld bij de demonstratie op het Malieveld. Minister Schippers nam 43000 handtekeningen in ontvangst. De artsen, psychologen psychiaters en therapeuten voelen zich niet serieus genomen en pikken het niet langer dat hun beroepsgroep wordt gesloopt. Ook komen er steeds meer “gebruikers” in opstand. Het zijn namelijk de meest kwetsbaren in de samenleving die de pineut zijn, denk maar aan de PGB-houders! In Den Haag is er op 19 september een Walk of Shame demonstratie geweest. Op 16 oktober zal dat in Amsterdam gebeuren in de Melkweg.

De afgelopen maanden zijn er vanuit de wetenschap ook een aantal cijfers bekend geworden die het protest alleen maar versterken.

Universiteit Dresden: 38% Europeanen heeft een mentale stoornis. Hun advies:”Werk maken van de behandeling in een vroeg stadium”. Ze voorspellen ook dat mentale stoornissen in 2020 wereldwijd de tweede veroorzakers van arbeidsongeschiktheid zijn.

Trimbos Instituut: De daling in de uitgaven ten gevolge van een hogere eigen bijdrage wordt teniet gedaan door de stijging van kosten ten gevolge van ziektelast en arbeidsproductiviteit.

Professor Dr PFM Verhaak: Psychologische behandeling in eerstelijn is succesvol, daarop bezuinigen is dus onzinnig.

Afgelopen week kwam Paul Schnabel (Sociaal en Cultureel Planbureau) met een vernietigend rapport over de begroting van minister Schippers: De zorg zal in 2012 bijna 10 miljard euro meer kosten dan dat het kabinet begroot heeft.

Marleen Barth (GGZ-Ned) stelde dat door de bezuinigingen in de GGZ duizenden werknemers volgend jaar hun baan verliezen.

Volgens Steven van Eijck (LHV) zullen de totale kosten van de gezondheidszorg vanaf 2012 explosief stijgen:

De bezuiniging op de huisartsenzorg komt neer op 20.000 euro per huisartsenpraktijk per jaar. Dit is bijvoorbeeld gelijk aan een halve assistente per dokter. Huisartsen zullen als gevolg hiervan meer ondersteunende taken zelf moeten gaan doen. Hierdoor kan de huisarts niet anders dan vaker doorverwijzen naar de specialist. Resultaat? Oplopende wachtlijsten bij ziekenhuizen, hogere zorgkosten in de tweede lijn en uiteindelijk een hogere zorgpremie in 2013. Dat wil niemand!

Tot nu toe lijkt Minister Schippers haar oren gesloten te houden. In de Kamerdebatten gaf zij niets toe. Tot grote frustratie van Kamerleden van de oppositie. Wel kwam zij veelvuldig in de publiciteit met een aantal beleidsmaatregelen: stoppen vergoeding medicijn borstkanker, stoppen met vergoeding stoppen met roken-cursus en ze meldde voor het NOS-journaal: “Flauwe kul dingen daar is gewoon geen geld meer voor!” Maar ze vond tegelijkertijd dat er niets mis is met de “pretecho”. Eerder werd haar staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten al bekritiseerd vanwege niet nagekomen toezeggingen aan PGB-houders. Afgelopen week kwam daar nog bij: het “verdwenen” rapport over wanbetalers zorgpremie, een eigen bijdrage voor demente bejaarden en de terugkeer van de wijkzuster!

Met deze maatregelen joeg zij nog meer mensen tegen zich in het harnas. Gevolg: De hulpverleners en cliënten voelen zich niet serieus genomen. Beelden en berichten over Edith Schippers zijn intussen “hits” op Twitter en Youtube!

Door de desastreuze bezuinigingen in de gezondheidszorg zullen veel cliënten de dupe worden en zullen de kosten de komende jaren alleen maar verder stijgen! De GGZ-werkers en de huisartsen blijven daartegen in actie komen. Donderdag  6 oktober is er in de RAI in Amsterdam een landelijke manifestatie van huisartsen.


Laatste publicatie van FritsBosch

  • Help, de psycholoog verzuipt!

    Een intrigerende blik in de praktijk van een eerstelijnspsycholoog

    Februari 2019


Geef een reactie

Laatste reacties (15)