1.478
28

Voorzitter Raad van Bestuur ICCO

Marinus Verweij is voorzitter van de Raad van Bestuur van de organisatie voor ontwikkelingssamenwerking ICCO

Bied Afrikaanse jongeren nu perspectief!

Nederlandse maatschappelijke organisaties moeten de jeugd in Afrika een toekomst in het eigen land bieden

Elke dag trekken duizenden migranten uit Afrika, Syrië, Irak en Afghanistan naar Italië, Griekenland, Macedonië en de rest van Europa. Ze komen van de ene uitzichtloosheid in de andere, als ze het al halen. Hulporganisaties Cordaid en ICCO bepleiten het opzetten van een Dutch Youth Employment Alliance, waarbij overheden en maatschappelijke organisaties de krachten bundelen om Afrikaanse jongeren weer perspectief in eigen land te bieden.

Hoe stoppen we het rampzalige domino-effect van armoede, uitsluiting en oorlog? Iedereen zoekt naar antwoorden. Ook Minister Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Zij kondigde onlangs in het programma Buitenhof aan dat het Kabinet met een werkgroep komt om zich te buigen over de migratieproblematiek en het vraagstuk van 60 miljoen vluchtelingen wereldwijd.
We juichen dat initiatief toe. Interdepartementale werkgroepen hebben het voordeel dat ze breed kunnen kijken naar oplossingen. Maar ze hebben ook het nadeel dat concrete voorstellen op zich kunnen laten wachten. De urgentie is groot en daadkracht is nu nodig. Elke dag zien we hoe nieuwe drama’s zich voltrekken. In deze ongekende crisis  – ‘het grootste probleem van deze tijd’, aldus Ploumen in Buitenhof – moeten overheden en hulpverleners snel en flexibel kunnen optreden. Niet alleen om levens te redden maar ook om de oorzaken van de migratiecrisis aan te pakken. 
Eén van die oorzaken is het gebrek aan economisch perspectief voor jongeren. In 2010 waren er, volgens de internationale arbeidsorganisatie ILO, wereldwijd 357 miljoen jongeren tussen de 15 en de 24 jaar zonder baan of opleiding. Van hem kwamen er 341 miljoen uit ontwikkelingslanden. Dat was een tijdbom die nu tot explosie komt en de gevolgen zijn nog lang niet voorbij. Zonder een inclusieve economie, met kansen op een baan en toekomstperspectief, worden jongeren sneller gedwongen tot lucratievere keuzes: migratie, mensensmokkel, radicalisering (‘jihad betaalt beter’). Met de verwachte bevolkingsgroei naar 9 miljard in 2050 wordt de uitdaging alleen maar groter.
Onze oproep aan het Kabinet en de werkgroep migratie is om de focus en de financiën te richten op werkloze jongeren in landen van oorsprong en daar een nieuw en flexibel hulpinstrumentarium voor aan te bieden via Nederlandse Ngo’s en hun lokale counterparts, waaronder bedrijven.
Nederland kan hierin internationaal het voortouw nemen. Net zoals we dat vorig jaar deden met de Dutch Relief Alliance (DRA): een door de overheid gefinancierd structureel en zelfregulerend samenwerkingsverband van 12 Nederlandse noodhulporganisaties. 
Het DRA is opgezet om bureaucratie en regeldruk tot een minimum te beperken, coördinatie te vergroten en effectiever en sneller op te treden in grote humanitaire crises. En dat doet de alliantie momenteel ook met succes in extreem moeilijke omstandigheden, onder meer in Noord-Irak, Syrië, de Centraal-Afrikaanse Republiek, Zuid-Soedan en de door ebola getroffen West-Afrikaanse landen. Niet voor niets baart Nederland internationaal opzien met het DRA-model.
Ons pleidooi is om een soortgelijke alliantie te beginnen op het gebied van het aanpakken van jeugdwerkloosheid, de Dutch Youth Employment Alliance. Een alliantie van Nederlandse maatschappelijke organisaties die hun sporen hebben verdiend op het vlak van inclusieve economische ontwikkeling, ondernemerschap en jongeren in kansarme landen. En die samen met werkloze jongeren, met lokale overheden en het lokale bedrijfsleven kunnen werken aan alternatieven voor gedwongen migratie, mensensmokkel of radicalisering.
Dit voorstel is van een andere orde dan de 50 miljoen die Ploumen eerder dit jaar vrij maakte uit het Dutch Good Growth Fund om de Afrikaanse economie te stimuleren en jeugdwerkloosheid aan te pakken. Ten eerste was dat financieel een druppel op de spreekwoordelijke gloeiende plaat. Ten tweede wordt dat geld beschikbaar gesteld via te lang durende tenderprocedures. Ook buiten Afrika zijn er fragiele regio’s die onze aandacht verdienen omdat daar wel degelijk gewerkt kan worden aan inclusieve economische ontwikkeling en het perspectief bieden aan jonge mensen.
Nederlandse maatschappelijke organisaties kunnen een sleutelrol vervullen in deze strategie. Ze hebben de netwerken en een beproefd instrumentarium om één van de oorzaken van gedwongen migratie en van radicalisering bij de bron aan te pakken. En ze hebben de middelen, zeker als het Kabinet doet wat het toegezegd heeft.

Minister Ploumen belooft steevast 25 procent van haar budget te besteden aan het werk van Ngo’s. Vooralsnog schiet ze dit jaar 4 procent van het beloofde geld tekort, wat neerkomt op zo’n 150 miljoen. Maak deze belofte waar en richt met dit geld de Dutch Youth Employment Alliance op. Dat is ons voorstel. 

Nederland kan zo op een flexibele, niet-bureaucratische en beproefde manier bijdragen aan de oplossing voor een probleem dat elke dag alleen maar groter wordt. Het kan leiderschap tonen bij de realisatie van de duurzame ontwikkelingsdoelen die in september in New York plechtig worden ondertekend. Zich koploper tonen in het beteugelen van de migratiecrisis en laten zien dat we weer achter de dijken vandaan komen en scoren in de race voor een tijdelijke zetel in de Veiligheidsraad. Als het kabinet het vandaag regelt, kunnen we morgen aan de slag.

Dit artikel is door Marinus Verweij samen met Simone Filippini (algemeen directeur Cordaid) geschreven. 

cc foto: Arie Kievit/Cordaid (Simone Filippini)

Geef een reactie

Laatste reacties (28)