1.274
15

Hoofdredacteur Difweb.org

Foto: Lenny Oosterwijk

BIK-regeling bevordert werkloosheid

Korte column: 444.444 euro om een baan te creëren? ‘Stort dat geld maar op mijn bankrekening’ zou ik zeggen, als ik werkeloos was.

U bent net werkeloos geworden? Als u mocht kiezen tussen ergens een nieuwe baan of een bedrag van 4,5 ton in een keer wat zou u kiezen? Is dat een reële keuze? Ik kan toch niets anders bedenken wanneer ik lees dat de regering 4 miljard uittrekt voor de BIK-regeling en dat het Centraal Planbureau (CPB) berekent dat er in twee jaar tijd 9.000 banen bijkomen. 444.444 Euro om een baan te creëren? ‘Stort dat geld maar op mijn bankrekening’ zou ik zeggen, als ik werkeloos was. Bovendien voorspelde de staatsrekenmeesters dat de werkeloosheid op de langere tijd er zelfs 01% mee achteruit gaat. “Waarschijnlijk weggegooid geld”, redeneert het CPB aldus de Volkskrant.

Werkgevers krijgen korting op de loonbelasting die ze moeten betalen als ze na 1 oktober tot een investering besluiten. Wat die investering behelst laat de rijksoverheid weten op haar site. Machines, auto’s, zonnepanelen leveren 2,5 tot 17,5% investeringskorting op.

Huh?! Ik koop dus een machine die computergestuurd met hoge snelheid iets kan produceren, dat twee of drie werknemers voorheen met de hand moesten doen en krijg voor mijn overgebleven personeel, korting op hun loonkosten? Niet alleen het CPB, ook de Raad van State heeft niet mis te verstane kritiek. Het “advies van de afdeling advisering” (sic) vindt dat de regel moet worden losgekoppeld van de loonkosten omdat “die afdoen aan de doeltreffendheid van de regeling.” Ze zijn bang dat het oneigenlijke staatssteun is en betwijfelen of het baangerelateerd is.

Staatssecretaris Vijlbrief vindt zichzelf echter onfeilbaar en de regeling is inmiddels gewoon van kracht.

Melkertbanen zijn ook nooit echt een succes geworden. En de bestaande subsidieregelingen voor bijvoorbeeld ervaringsplaatsen en leerbedrijven zijn vaak ook alleen een manier om de arbeid goedkoper en de winst hoger te maken. Niet dat we die moeten afschaffen want het geeft jongeren tenminste nog een kans om ergens werkervaring op de doen.

Ik weet dat het niet eenvoudig is voor een (neo)liberale regering om te verzinnen hoe je werkgelegenheid stimuleert. Het Wopke Wiebes Fonds kreeg ook een storm van kritiek met haar onduidelijke visie van “groei groei groei”.

Je kan met die vier miljard een experiment met het basisinkomen doen voor 340.000 mensen (heel de provincie Drenthe bijvoorbeeld). Of die 20 miljard investeren in openbare werken en daar banen scheppen. Je kan er boeren mee uitkopen, de natuur herstellen en op een beperkt deel van de grond huizen bouwen. Je kan er als overheid investeren in duurzame doelen als hernieuwbare energie, bosbouw en innovatie.

Maar je kan de toekomst ook overlaten aan toekomstige kabinetten.

Een minuut voor twaalf: het is nog niet te laat.

Geef een reactie

Laatste reacties (15)