1.640
19

Boswachter Natuurmonumenten

André Donker werkt als boswachter voor Natuurmonumenten aan de nieuwe eilandgroep de Markerwadden in het Markermeer. Hij schrijft opinies is betrokken bij landelijke actualiteiten, achterbanraadplegingen en debatten over de natuur in Nederland. 

Biologische landbouw zwaar onderschat in kracht en mogelijkheden

Innovatie in voedselproductie is belangrijk

Veel gehoord uit de monden van voorstanders van gangbare landbouw dat biologische landbouw nooit alle monden kan voeden. Maar is die aanname wel terecht? Trouw publiceerde onlangs nog over een onderzoek van de Universiteit van Californië-Berkeley dat de stelling ontkracht. Eén ding is zeker – van biologisch boeren krijgt de natuur een fikse opknapbeurt.

“We kunnen niet doorgaan met voedsel verbouwen als we niet ook rekening houden met onze bodem, watervoorraden en biodiversiteit”, aldus Claire Kremen, leidster van het onderzoek. Daarin vergeleek ze 115 studies naar conventionele en biologische landbouw. Haar bevindingen lijken in lijn met het recent gepubliceerde WRR-rapport, waarin een duidelijk pleidooi wordt gehouden dat we van een landbouw- naar een voedselbeleid moeten.

Als boswachter met 32 jaar veldervaring heb ik vooral de landschappen met daarin industriële landbouw zien veranderen in een monotoon landschap met een sterk verlies aan landschapselementen zoals bomen, singels maar ook insecten, vogels en bloeiende planten. In natuurgebieden door heel Nederland zag ik waterstanden verlagen en door ammoniak en stikstof bijzondere en natuurlijke plantengemeenschappen sterk zien veranderen waardoor hele voedselketens in elkaar storten.

Het steeds verder verhogen van productie in de industriële landbouw gaat gepaard met een enorme milieubelasting. Bovendien lukt het ook steeds minder goed om de oogsten te verbeteren en stapelen steeds weer nieuwe problemen op. Bodemuitputting, mineralenverlies, ziekten en plagen en het verlies aan zoetwatervoorraden geven aan dat het roer om moet.

Nog niet zolang geleden sprak ik met een biologische boer die voorheen industriële landbouw bedreef. Hij vertelde niet langer industrieel te kunnen en willen werken. Nu hij biologisch boert ervaart hij zowel bedrijfsmatig als persoonlijk meer voldoening. De bodem en de gewassen vechten niet tegen de natuur in, maar gaan met de stroom in kracht en ontwikkeling mee vooruit. Het dierenwelzijn op zijn bedrijf is met sprongen vooruit gegaan.

Niet onbelangrijk gaat het met insecten, vogels en wilde planten beter waarmee er steeds meer evenwicht is gekomen en de belasting op het milieu afgenomen. De soms lagere oogsten worden gecompenseerd door beter productprijzen. Las but not least, krijgt hij veel waardering  voor de producten en de manier van produceren. Steeds meer mensen hebben oog voor duurzame productie, meer afgestemd op de natuur.

Innovatie in voedselproductie is belangrijk. Laten we hopen dat biologisch boeren daarin een prominente rol krijgt. Dat leidt tot duurzamere voedselproductie en een biologisch rijker en aantrekkelijker landschap. Staat nu nog op etiketten te lezen dat een product biologisch is, zien we wat mij betreft in de toekomst alleen nog een aanduiding als het niet biologisch is. 

Geef een reactie

Laatste reacties (19)