4.216
21

Historicus

Han van der Horst (1949) is historicus. Hij schreef onder meer The Low Sky: understanding the Dutch', Nederland: de vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu, Een bijzonder land, het grote verhaal van de Vaderlandse geschiedenis, Onze Premiers en Schep Vreugde in het Leven, Levenslessen uit de grote depressie. Op elke laatste zondag van de maand is hij om elf uur in de ochtend te horen als boekbespreker in het VPRO-radioprogramma over geschiedenis OVT.

Bladeren in de ‘Nieuwe Revu’ van de kalief

Het internettijdschrift Dabiq is wapen in een zenuwenoorlog

Kalief Abu Bakr al Baghdadi en zijn getrouwen zijn – we hebben het uitentreuren gehoord – zeer actief op het internet, waar zij simpele zielen zouden verleiden tot deelname aan de Jihad.

Zijn boodschappen zijn niet alleen aan de ware moslims gericht maar op een wat indirecte wijze ook aan de kufar, de ongelovigen. Dat ben je nogal gauw in zijn ogen zoals blijkt uit de moordpartijen onder moslims die niet nauwkeurig zijn lijn volgen. Tot nog toe heeft het kalifaat onder hen de meeste slachtoffers gemaakt met de Yazidis als goede tweede. Een Sjiiet die in handen van zijn mujaheddien valt, heeft zijn leven verbeurd tenzij hij onmiddellijk de religieuze waarheden van de kalief omhelst en dan nóg kan het te laat zijn.

In een erg goed artikel over de propaganda van het kalifaat vestigt de New York Times de aandacht op Dabiq, het geïllustreerde Engelstalige internettijdschrift van het kalifaat. 

Angst aanjagen
Wie deze ‘Nieuwe Revu’ van de kalief openslaat, merkt dat de artikelen – hoewel gericht op moslims – ook bedoeld zijn om onder de ogen van de kufar te komen. Dabiq is wapen in een zenuwenoorlog. De New York Times constateert dat het kalifaat in tegenstelling tot Al-Qaida geen oproepen doet tot gewelddadige acties in Europa of Amerika. Dat mag zo zijn maar toch is de Islamitische Staat steeds bezig om het Westen angst aan te jagen.

Het nieuwste nummer onderstreept dat het de plicht is van elke moslim om naar het kalifaat te gaan. Dat is – benadrukt – de redactie een thuiskomst en deze thuiskomst is de eerste stap naar de jihad. De onuitgesproken maar onmiskenbare boodschap achter deze informatie is dat het kalifaat geen lokaal verschijnsel is op de bodem van de rond 1920 door de kufar geschapen nepstaten Syrië en Irak, maar een internationale beweging met even internationale strijdkrachten. Zij komen uit de hele wereld en dit wordt door wervingsvideo’s op YouTube nog eens onderstreept. Om diezelfde reden heeft men waarschijnlijk een gemakkelijk te identificeren Britse moslim aangewezen om de gegijzelde journalist Foley de keel af te snijden. 

Zionistische Pesh Merga
Niet alleen het kalifaat is internationaal, dat geldt ook voor de vijand. De Koerdische Pesh Merga worden voor zionisten uitgemaakt. Overal zitten de Amerikaanse kruisvaarders achter maar hun strijd is tevergeefs nu Allah een warme en gunstige wind heeft gezonden die de gelovigen in de rug waait.

Met de karakteristieke lafheid van de terrorist wordt de vijand ook verantwoordelijk gesteld voor de eigen wandaden. De dood van Foley is veroorzaakt door Obama die niet voldeed aan de eis van het kalifaat om tot een gevangenenruil te komen. Want – ook dat walmt uit de Dabiq – met Abu Bakr Al Baghdadi is het kwaad kersen eten als men niet op zijn aanbod ingaat. Tegenstanders krijgen eerst de kans om zich tot zijn vorm van islam te bekeren. Soms wordt ook de mogelijkheid tot vlucht geboden. Anders wacht in ieder geval de mannen de dood. De ondergang van een volledige stam wordt hiermee uitvoerig gerechtvaardigd, natuurlijk ook met verwijzingen naar uitspraken van moslimsgeleerden en verhalen over de Profeet uit de Hadith. Over het lot van vrouwen en kinderen zwijgt de Dariq. 

Wijsneus
Tussen dit alles door valt een waarschuwing extra op: in een artikel met advies voor Jihadgangers uit het westen staat dat zij – eenmaal op de heilige grond van het kalifaat gearriveerd wel onvolmaaktheden zullen zien in de islamitische maatschappij. Het kalifaat is immers nog in opbouw en ook moet er een oorlog gevoerd worden.

De nieuwkomers wordt sterk aangeraden niet de wijsneus uit te hangen of zich verheven te voelen boven de autochtonen. Kennelijk kun je de ware moslim wel uit het arrogante Westen krijgen, maar het arrogante Westen niet uit de ware moslim.

Hoe dan ook: de kufar moet weten dat overal in zijn landen de moslims zich opmaken om naar het kalifaat te vertrekken. En dat de Islamitische Staat geen genade kent voor wie niet naar zijn waarheid luistert. En dat wij, satanskinderen, door de stormwind van Allah zullen worden weggblazen en verstrooid. 

Dariq zaait paniek terwijl het moslims in een identiteitscrisis een doel voor hun leven probeert aan te praten: vertrek, kom naar het kalifaat. Verdien daar je toegangspas tot het Paradijs. Want ergens anders worden die niet uitgereikt.

En wij kufar moeten tot de overtuiging komen dat zij massaal aan die oproep gehoor geven. En het is de bedoeling dat de schrik ons om het hart slaat als wij een oproep lezen aan professionals, technici en geleerden om hun bekwaamheden in dienst te komen stellen van het kalifaat. 

Kalm beraad
Het is goed om kennis te nemen van deze boodschappen. Niet om ervan in paniek te raken maar om ze te kénnen. Kalm beraad en rustig overleg vormen de juiste geesteshouding tegenover deze vijand. Niet het door de kalief verhoopte wild om je heen slaan is de oplossing maar een nauwkeurige en rationele strategie die met chirurgische precisie deze tumor wegsnijdt zonder de gezonde cellen mee te vernietigen, zonder tot vijand te maken wie onze bondgenoten behoren te zijn.

In het volgende nummer gaat de Dabriq brieven van lezers behandelen. Ha!

Beluister dit opiniestuk hier 


Volg Han ook op Twitter

Het nieuwste boek van Han is De Mooiste Jaren van Nederland (1950-2000)


Laatste publicatie van Han van der Horst

  • Zwarte Jaren

    Nederland in de Tweede Wereldoorlog

    2020


Geef een reactie

Laatste reacties (21)