872
11

Journalist, publicist

Uitgever en hoofdredacteur van www.amerika.nl

Blaffen tegen de verkeerde boom

Adri Duivesteijn klaagt vandaag in de Volkskrant over zijn verloren gegane Eerste Kamer zetel

Hij stond hoog op de lijst van de PvdA maar ps leden stemden op een lokale/regionale kandidaat. Duivesteijn is pissed. Waarom zit ik eigenlijk niet in de Eerste Kamer, vraagt de kop (waarvan ik niet weet of hij door de auteur zelf is bedacht). Een betere vraag was geweest waarom hij eigenlijk wel in de Eerste Kamer zou moeten zitten.

Ach, je leeft en je sterft bij de absurde regels in de Nederlandse politiek. De PvdA is niet de enige partij waar de provinciale afgevaardigden zich niet houden aan wat de leden wensen. D66 deed het vorige keer ook, toen Hans Engels uit Groningen werd gekozen als tweede lid, nummer vier op de lijst. De bonzen lieten een bescheiden geluid van protest horen. De leden hadden het nakijken, kregen zelfs nooit een behoorlijke uitleg over wat er gebeurd was. Dit keer hadden ze een andere manier om een zetel kwijt te raken …

Zo zit onze politiek in elkaar. Lijsten van partijen worden opgesteld door een commissie, of door de lijsttrekker – dit laatste geldt zowel in D66 als in de PVV, veel verschil is er niet. Zeker, het gaat dan om advieslijsten aan de leden maar iedereen weet dat die vrijwel definitief zijn omdat leden zelden tegen de wens van hun lijsttrekker ingaan. Daar zit wel een verschil met de PVV die geen leden heeft en waar de advieslijst dus ook de eindlijst is – afgezien van de kreukelgevallen die worden afgevoerd als blijkt dat ze iets op hun kerfstok hebben.

Op congressen wordt soms nog wat veranderd, maar je moet van goeden huize komen en veel steun weten te verwerven om de advieslijst te trotseren. Mei Li Vos lukte het niet.

In ons onvolmaakt parlementair systeem wordt de lijst vervolgens de partij. Je kunt een voorkeurstem uitbrengen, maar enkel op mensen op die lijst en je moet met heel veel voorkeurkiezers zijn om iets te bereiken. Duivesteijn heeft altijd geleefd met dat systeem. Dat hele kiezen van die Eerste Kamer is natuurlijk een godspe, of een lachertje, precies wat u wilt. Maar ook het kiezen van de Tweede Kamer deugt niet. Het was interessanter geweest als Duivesteijn de structuur aan de kaak had gesteld in plaats van de ongehoorzaamheid van de ps leden.

Dit stuk is overgenomen van amerika.nl

Geef een reactie

Laatste reacties (11)