1.392
8

Europarlementariër PvdD

Anja Hazekamp (1968) is lid van het Europees Parlement voor de Partij voor de Dieren. Voorheen was zij Tweede Kamerlid en Statenlid in de provincie Groningen, beide voor de Partij voor de Dieren. Als bioloog deed Hazekamp onderzoek naar het welzijn van genetisch gemanipuleerde dieren bij de afdeling Dierproefvraagstukken van de Universiteit Utrecht. Daarna was ze achtereenvolgens als beleidsmedewerker werkzaam bij de Dierenbescherming, de Zeehondencrèche en stichting AAP.

Bleker jaagt op alles wat eigenlijk niet kan

Natuurbeschermers en groene politieke partijen moeten scherp zijn op de plannen van staatssecretaris Bleker, die onder één hoedje speelt met de jagers. Kiezen ze voor het groen van de natuur, of voor jagersgroen?

Vanaf 2006 was er vrijwel wekelijks overleg tussen vertegenwoordigers van de Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging en Kamerleden van het CDA. In het bijzonder Annie Schreijer-Pierik. Bekend om haar affiniteit met de jacht en haar provocerende uitspraken over bedreigde diersoorten zoals “een haas hoort in de pan, geschoten door mijn Jan”. Samen met Janneke Snijder Hazelhoff (voorzitter van de Faunabeheereenheid Groningen) volgde blind de KNJV-aanbevelingen.

Maar zo bont als staatssecretaris Bleker het maakt, maakten zelfs Annie en Janneke het niet. Bleker stelt voor de lijst bejaagbare dieren uit te breiden met grauwe gans, kolgans, smient, damhert, edelhert, ree en wild zwijn. Van 5 bejaagbare soorten naar meer dan het dubbele. Bovendien ontvangt Bleker jachtlobbyisten bij hem thuis in Vlagtwedde om daar onder het genot van een Jägermeister te filosoferen over de uitbreiding van hun voor dieren dodelijke hobby.

Bleker gaat daarbij uit van de onderhandelingstactiek die ook op ponymarkten bekend is. Onderhandelingen hoog inzetten, voor een maximaal eindresultaat. Stel een lijst op van 12 bejaagbare dieren, hoor welwillend de protesten uit de natuurbescherming aan en besluit vervolgens om goodwill te kweken door de  smient van de dodenlijst te schrappen omdat het zo’n alleraardigst eendje is.

Bleker weet veel van de jacht, zoals hij zelf aangeeft via zijn jagende zoon en schoonvader. En via de lobbybezoeken vanuit de KNJV, zoals beschreven in het blad Capreolus van de reeënjagers.

Hoewel vastgesteld moet worden dat intensieve jacht geen problemen oplost maar die hooguit verergert, wil Bleker de jagers toch carte blanche geven. Jarenlang zijn op de Veluwe 8 van elke 10 zwijnen geschoten door jagers, veelal op een wijze die nota bene verboden is in het Benelux verdrag. De populatiedynamiek van de dieren werd letterlijk kapot geschoten, van natuurlijke groepshiërarchie kon geen sprake meer zijn. De verhoudingen binnen de zwijnenfamilies waren volledig zoek bij afschot van 80% van de dieren. Dieren gingen bij gebrek aan groepsleiding zwerven, kwamen op wegen en in dorpen terecht, en de aanwas van de dieren nam van de weeromstuit fors toe. Geen enkel aan overpopulatie toegeschreven probleem werd opgelost door het drieste ingrijpen van de jagers. Desondanks blijft de staatssecretaris samen met Kamerleden van CDA en VVD hoog opgeven over de ‘nuttige taken’ die jagers zouden uitoefenen waarbij ze zelfs nog geld toeleggen. Te mooi om waar te zijn, en dat blijkt ook uit de praktijk. Jagers vormen een kleine, zeer invloedrijke groep van ongeveer 28.000 houders van een jachtakte. Ze beschikken over eigen wapens, hebben zelf jachtopzieners in dienst, beschikken vaak over eigen bosgebieden. Waar alleen zij in zogenoemde ‘rustgebieden voor het wild’ hun macabere hobby uitoefenen, is geen enkele sociale controle. De zogenaamde ‘natuurtoezichthouders’ zijn gewoon de jachtopzichters van destijds, ze leggen de jager doorgaans geen strobreed in de weg . Volgens Blaauw Research wijst  97% van de Nederlanders het voor de lol doden van dieren met het jachtgeweer af .Bleker kiest desondanks voor de 0,2% die jaagt.

In het oorspronkelijke ontwerp van de Flora- en Faunawet van voor 2000 kwam het begrip jacht niet voor. De wet was bedoeld om dieren en planten te beschermen. Jachtgezinde partijen in de Tweede Kamer gaven jagers alsnog de mogelijkheid om te schieten op 5 soorten, omdat ze vonden dat de jacht aantrekkelijk moest blijven en om jagers niet te degraderen tot schadebestrijders. Wat vergoelijkend wordt aangeduid als “beheer en schadebestrijding” blijkt in de praktijk vooral hobbyjacht  waarmee in termen van beheer en schadebestrijding  niet bereikt wordt wat men ervan beweert.

Het afschieten van enorme aantallen ganzen helpt niet om schade te bestrijden, zo blijkt uit onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek. En toch liet staatssecretaris Bleker jagers, boeren en natuurorganisaties eindeloos onderhandelen over een ganzenakkoord, terwijl hij allang van plan was om de ganzen gewoon vogelvrij te verklaren.

Omdat er in de ogen van velen belangrijker zaken zijn in deze turbulente tijden, denkt staatssecretaris Bleker er met zijn jachtminnende kameraden mee weg te komen wanneer hij de jagers alle ruimte biedt in de nieuwe wet Natuur. Alles waar dieren- en natuurbeschermers in de afgelopen decennia voor vochten op het gebied van in het wild levende dieren, wordt op de helling gezet.

Verdeel en heers, dat is het beleid van Bleker. Natuurmonumenten wil een zo natuurlijk mogelijk beheer. Staatsbosbeheer streeft daar ook wel naar maar zit door het beleid van Bleker op zwart zaad en moet met houtproductie en verhuur van de jacht inkomsten genereren. Bij het Gelders landschap en Park de Hoge Veluwe zijn inkomsten uit verhuur van de jacht al heel lang belangrijk, en het Nationale Park wordt bestuurd door Seger Baron van Voorst tot Voorst, partijgenoot van Bleker en zelf een gepassioneerd jager. Bij particuliere jachtvelden gaat het vrijwel uitsluitend om de inkomsten uit verhuur van de jacht en de opbrengst van geschoten wild. In de defensieterreinen gaat het in eerste instantie om het genoegen van de jacht maar natuurlijk ook om de jachtpachtinkomsten bij de dienst Domeinen.

De verdeelde terreinbeheerders kunnen onvoldoende weerstand bieden aan het rucksichtslose jachtbeleid van Bleker. Hij pakt hun hand op de hem zo kenmerkende wijze waaruit geveinsde empathie spreekt, maar geeft ze vervolgens een vinger terug.

Het is aan de vertegenwoordigers van PvdA, PVV, SP, GroenLinks, D66, CU en PvdD om te doen wat ze belooft hebben tijdens de verkiezingen. Dat dieren niet vogelvrij, maar kogelvrij behoren te zijn, in elk geval niet zonder noodzaak gedood zouden mogen worden voor de lol van de jager. De wet Natuur kan heel goed zonder.

Geef een reactie

Laatste reacties (8)