632
24

Tweede Kamerlid GroenLinks

Ineke van Gent zit sinds 1998 voor GroenLinks in de Tweede Kamer. Ze studeerde tussen 1976 en 1980 aan de Sociale Academie. Ook was zij actief in de PSJG, de jongerenorganisatie van de Pacifistisch Socialistische Partij. Vervolgens werkte ze tussen 1982 en 1985 als sociaal adviseur bij het gemeentelijk huisvestingsbureau te Groningen. Zij was in deze tijd lokaal actief binnen de PSP in Groningen. In 1985 werd Ineke gemeenteraadslid in Groningen, eerst voor de PSP, later voor GroenLinks. Van 1990 tot 1994 was zij fractievoorzitter.Tussen 1994 en 1998 werkte ze als districtshoofd voor FNV regio Noord. Sinds 2002 is Ineke van Gent fractiesecretaris.

Bleker versjachert natuur

Hij heeft onze natuur weggedeald alsof hij pony's staat te verhandelen op de Zuidlaardermarkt

Staatssecretaris Henk Bleker van ELI moet zelf zijn natuurplannen aanpassen. De Kamer debatteert vandaag over de natuurplannen van het kabinet. Bleker stelt voor om de provincies nog iets meer dan een kwart van het huidige budget te geven voor natuur. Het gevolg is dat 1 op de 6 bomen of planten verdwijnt en een hele reeks dieren verdwijnt.

Nederland wordt na Malta, dat in de volksmond ‘de steen’ heet, het land in Europa met de minste plant- en diersoorten. Bleker versjachert de natuur en moet daarom zijn plannen van tafel halen. Hij heeft onze natuur weggedeald alsof hij pony’s staat te verhandelen op de Zuidlaardermarkt. Hij is een natuursjacheraar die met de kettingzaag door de natuur gaat. Als Bleker zijn zin krijgt, gaan we natuurbeleid voeren onder het motto: Als ik over een bietenveld tuur, zie ik ook natuur.

De belangrijke adviseurs van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) toetsten de plannen van Bleker. Het rapport was vernietigend. De bezuinigingen hebben verwoestende gevolgen voor de natuur, het beheer van natuur is niet gewaarborgd en de toegankelijkheid van natuur, het landschap, cultuurhistorie en recreatie zullen achteruitgaan. Er komt 128.500 hectare natuur minder bij.

Diersoorten verdwijnen
Dieren als de vuursalamander, de adder, de grutto en planten als de wilde orchidee lopen groot gevaar uit Nederland te verdwijnen. Nog maar 15% van de plant- en diersoorten blijft over in Nederland. 24.000 mensen hebben laten weten de nieuwe natuurwet niet te zien zitten. Natuurbeheerders zijn unaniem negatief over de wet. Met ons was best te praten over even een pas op de plaats. Maar Bleker grijpt de crisis aan om onze natuur met kluit en al te rooien.

Het debat is een belangrijk moment. Het is de kans om Bleker tot inkeer te laten komen. Samen met PvdA en D66 bereidt GroenLinks de Wet Mooi Nederland voor die er in de toekomst voor moet zorgen dat Nederlandse natuur beter beschermd wordt. Dat is het alternatief wat Bleker heeft.

Geef een reactie

Laatste reacties (24)