3.488
39

Historicus

Han van der Horst (1949) is historicus. Hij schreef onder meer The Low Sky: understanding the Dutch', Nederland: de vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu, Een bijzonder land, het grote verhaal van de Vaderlandse geschiedenis, Onze Premiers en Schep Vreugde in het Leven, Levenslessen uit de grote depressie. Op elke laatste zondag van de maand is hij om elf uur in de ochtend te horen als boekbespreker in het VPRO-radioprogramma over geschiedenis OVT.

Blijf met je tengels van ons aller Nederlandse leeuw af

Het is ieders goed recht om in een zaal Wutbürger bijeen te brengen en de ondergang van het avondland te bespreken

cc-foto: Alix Guillard

Het gebeurt al eeuwen, je kunt het niet tegenhouden, maar het blijft ergerlijk dat nationale symbolen worden misbruikt om politieke doelen na te streven, om te verdelen, in plaats van te verenigen. Nu is de Nederlandse Leeuw weer aan de beurt om door het demagogisch slijk te worden gehaald. Enkele lieden van buitengewoon rechtsen huize hebben de stichting De Nederlandse Leeuw opgericht om – zo zeggen zij zelf – de progressief liberale denkcultuur te doorbreken. Een beetje diep in hun website wordt dat nader toegelicht.

We zijn helemaal niet tegen progressie in de zin van ‘vooruitgang’. De wereld verandert, dat is niet tegen te houden en verandering is vaak positief. Waar we wel grote moeite mee hebben is dat onder druk van ‘vernieuwen om het vernieuwen’ er een onevenredig grote aandacht is gekomen voor minderheden boven de grote massa. 5% wordt primair bediend en de overige 95% blijft in verwarring achter. Dit zien we bijvoorbeeld terug in een buitensporige grote aandacht voor allochtonen boven autochtonen, voor transgenders boven mensen die zich meer herkennen in de traditionele man-vrouw indeling. Ook zien we het terug in de EU, waarbij alle landen en culturen binnen de EU gelijk worden geschakeld in Brussel. Het speerpunt van alles gelijkwaardig maken geeft een grote druk op mensen die anders denken. In die zin is de progressieve denkcultuur verstikkend voor de vrijheid van mensen die anders denken, bijv. conservatieve of Joodse mensen. Deze progressiegolf in combinatie met een liberaliseringsslag heeft grote gaten geslagen in delen van de samenleving. Om specifiek te zijn heeft de middenklasse bovengemiddeld te lijden onder deze kosmopolitische eenheidsworstagenda. De lagere klasse vangt verder al jaren de klappen op van de negatieve effecten van de multiculturele samenleving. Redenen te over om eens een alternatieve denkwereld te onderzoeken.

Idool van de alt-right
De stichting wil dit doen door het organiseren van congressen waar modern-rechtse profeten de keynote speeches geven. Op het eerste congres van de Nederlandse Leeuw, dat op 19 januari in de Rijswijkse Broodfabriek gehouden wordt, zal de Canadese hoogleraar psychologie Jordan Peterson ster van de voorstelling zijn. Zijn bekendheid steeg tot grote hoogte toen hij zich verzette tegen een wet die het verbiedt Canadese burgers te discrimineren op grond van hun genderidentiteit, of de wijze waarop zij die tot uitdrukking brengen. De professor is daardoor het idool geworden van de alt-right beweging. Zijn politieke visies worden sterk beïnvloed door Ayn Rand, Friedrich Nietszche en Alexander Solzjenytsin. Deze geniale romancier droomde van een autoritaire toekomst gebaseerd op het gedachtengoed vande Russich Orthodoxe Kerk. Dit alles laat zich goed combineren met het denken van Freuds tegenvoeter Carl Jung, die meende dat ook etnische groepen vanuit psychologisch inzicht geduid en beschreven konden worden.

Er is niets tegen zulke opwekkingsbijeenkomsten. Het is ieder zijn goed recht om een zaal vol Wutbürger bij elkaar te brengen teneinde de ondergang van het avondland te bespreken, nadat men op temperatuur is gebracht door een Canadese rabble-rouser.

Zeven pijlen
Met dit alles heeft de echte Nederlandse Leeuw niets te maken. Die is niet van een bepaalde groepering, net zo min als het Wilhelmus of de driekleur, maar van alle Nederlanders samen. Hij siert het wapen van het koninkrijk. En hij is net als zo veel mooie dingen in ons goede vaderland, de resultante van een compromis.

Hij stamt af van twee leeuwen, die van de hoogmogende heren van de Staten-Generaal en die van het huis Nassau. De leeuw van de Staten Generaal heft in zijn ene klauw een zwaard, in het andere draagt hij zeven pijlen. Die pijlen staan voor de Zeven provinciën. Afzonderlijk kun je ze gemakkelijk breken, met alle zeven tegelijk lukt dat nooit. Zo symboliseerde de leeuw de gedachten rond de onverbrekelijke eenheid en solidariteit van de Nederlanden. De leeuw van het huis Oranje Nassau gaat ongewapend door het leven. Als onderdeel van het rijkswapen draagt hij echter het zwaard en de zeven pijlen van de Staten-Generaal.

Zwaard
Dat beest staat voor eenheid, samenwerking, solidariteit en in onze tijd voor het beginsel dat allen die zich op het grondgebied van het Koninkrijk der Nederlanden bevinden onder gelijke omstandigheden gelijk behandeld worden. Hij symboliseert de eenheid in verscheidenheid, die het hoofdkenmerk vormt van de Nederlandse beschaving. Hij propageert niet het zaaien van angst of verdeeldheid.

De Nederlandse leeuw heft zijn zwaard voor onze Grondwet, voor de Europese Verklaring van de Rechten van de Mens en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, voor de democratie en voor het non-discriminatiebeginsel. Hij symboliseert wat ons bindt. Hij is wars van de zondenbokkenaanwijzerij die in onze trieste tijd zo vaak voor het oplossen van problemen doorgaat.

Daarom: veel succes met je opwekkingsbijeenkomst in Rijswijk maar blijf met je tengels van ons aller Nederlandse leeuw af.


Laatste publicatie van Han van der Horst

  • Zwarte Jaren

    Nederland in de Tweede Wereldoorlog

    2020


Geef een reactie

Laatste reacties (39)