Laatste update 11:53
9.739
155

Voorzitter van New Urban Collective

Mitchell Esajas (1988) is mede-oprichter en voorzitter van New Urban Collective een netwerk van studenten en young proffesionals van diverse achtergronden. Hij is als sociaal ondernemer betrokken bij diverse maatschappelijke projecten op het gebied van onderwijs, arbeidsmarkt, diversiteit en duurzaamheid. Mitchell studeerde Bedrijfswetenschappen en Antroplogie aan de Vrije Universiteit. Momenteel werkt hij part-time als programma manager Medische Antropologie op de Universiteit van Amsterdam.

Blokkeerfriezen schenden de grondrechten van medeburgers

Ik hoop dat toekomstige generaties ooit terug kunnen lezen dat ze in een democratische rechtsstaat wonen waarin de rechters het recht op vrijheid van meningsuiting en betoging hoger achtten dan onderbuikgevoelens

Verkorte versie van mijn betoog bij het Gerechtshof in Leeuwarden op 25 september.
Douwes
Jenny Douwes bij RTL Late NIght

Het gedrag en de handelingen van de Blokkeerfriezen vormen een gevaar voor de democratische rechtsstaat. De wegblokkade heeft een grote impact om mij als individu gehad maar ook op andere demonstranten en de rest van de samenleving, en dat was geen positieve impact.

Ik was enigszins teleurgesteld in het vonnis van vorig jaar. Ik geloof namelijk dat wij geen wegen moeten blokkeren maar bruggen moeten bouwen, daarom hoop ik dat het Hof tot de overweging zal komen dat de wegblokkeerders naast een taakstraf ook een workshop moeten volgen bij de stichting Nederland Wordt Beter. Sta mij toe om dit toe te lichten. Ik zal proberen zo min mogelijk te herhalen wat ik vorig jaar al in de rechtbank heb gezegd.

Jenny Douwes jokt: “Ik heb niks strafbaars gedaan”
Allereerst wil ik ingaan op de uitspraken van een aantal van de Blokkeerfriezen, in het bijzonder hun leider Jenny Douwes. In het AD stond dat Douwes het volgende heeft gezegd“Ik had niks met de organisatie van de blokkade te maken. Ik kende niemand van de medeverdachten vooraf. Er was trouwens niks georganiseerd, het was een spontane samenkomst.”

Mevrouw Douwes en de overige verdachten tonen nergens berouw of spijt, integendeel, mevrouw Douwes profileert zichzelf in nationale media als heldin, symbool van de pro-zwarte piet beweging, schept op over haar misdaad terwijl ze de onschuld zelve speelt. Ik kan slechts een conclusie trekken. Jenny Douwes jokt, ze probeert u voor de gek te houden. Vorig jaar heb ik reeds laten zien dat mevrouw Douwes wel degelijk actief betrokken was bij de organisatie en coördinatie van het misdrijf door actief in de chat mee te praten over deze ondemocratische actie. Met deze actie hebben Douwes en de verdachten de veiligheid van het verkeer in gevaar gebracht en de grondrechten van mij en anderen ingeperkt.

Demonisering en criminalisering: “Het ging ons om de veiligheid van de kinderen”
“Het ging ons om de veiligheid van de kinderen”, stelden enkele Blokkeerfriezen. De advocaat van de veroordeelden Van der Goot haalde vorig jaar een rapport van de NCTV aan om dit beeld te versterken. De NCTV heeft echter voor het eerst in haar geschiedenis een rectificatie geplaatst waarin ze het volgende stellen:

“Er is geen sprake van dat KOZP door de NCTV als een linksextremistische organisatie, laat staan een terroristische organisatie is beschouwd. (…) Omdat KOZP een activistische organisatie is gebleven die binnen de grenzen van de wet de politieke besluitvorming tracht te beïnvloeden, is KOZP in latere DTN’s niet meer opgenomen.”

Het beeld dat KOZP een radicale organisatie is of was berust dus op fictie, fake news en niet op feiten. Maar dit beeld was reeds gevestigd. In diverse media zijn vreedzame demonstranten van KOZP gecriminaliseerd en gedemoniseerd. Denk aan het beruchte artikel ‘Het gevaar van een radicale agenda’ van Wierd Duk, de activistische journalist die nota bene Jenny Douwes aan publiciteit hielp om de snelwegblokkade te organiseren.

Blokkeerfriezen als bron van inspiratie voor geweld
Dit soort beeldvorming en het gedrag van de Blokkeerfriezen draagt bij aan een klimaat waarin burgers zich gesterkt voelen om zich, mogelijk met geweld, de grondrechten van andere burgers te schenden. Zo heb ik persoonlijk, met vele andere vreedzame demonstranten, vorig jaar moeten ervaren hoe fanatieke voorstanders van zwarte piet, waaronder extreemrechtse hooligans, geweld hebben gebruikt en met geweld hebben gedreigd om een vreedzame demonstratie tegen te houden.

Een gepland vreedzaam protest tegen zwarte piet in Den Helder werd tegengehouden omdat een groep Heldenaren had opgeroepen om de weg te blokkeren. Ze gaven openlijk aan hun inspiratie uit de actie van de Blokkeerfriezen te halen. Nota bene op een steenworp afstand van de Tweede Kamer werd een vreedzaam protest afgebroken omdat de politie onze veiligheid niet kon garanderen vanwege de dreiging van fanatieke pro-pieten.

Jerry Afriyie en medestanders werden in Eindhoven bekogeld met eieren, blikjes bier en andere voorwerpen terwijl er racistische leuzen werden gescandeerd. We mogen van geluk spreken dat er geen doden zijn gevallen. Dit laat zien dat er sprake is van een gevaarlijk patroon dat de democratische rechtsstaat aantast. Het dreigen met geweld of het toepassen van geweld jegens vreedzame demonstranten loont want wij hebben meerdere keren, in 2014 in Gouda, in 2016 in Rotterdam, in 2017 in Dokkum en in 2018 in Den Helder, Den Haag, in Eindhoven en in andere plaatsen geen gebruik van onze fundamentele grondrechten kunnen maken.

Democratische rechtsstaat: wat voor geschiedenis schrijven wij voor toekomstige generaties
Op school heb ik altijd geleerd dat de vrijheid van meningsuiting en vrijheid van betoging fundamentele bouwstenen zijn van onze democratie. Tegenwoordig werk ik bij een archief waarin wij met kunstenaars geschiedenis vanuit zwarte perspectieven documenteren en belichten.

Werken in het archief leert mij dat onze woorden en daden kracht hebben. Het leert me dat we als individuen en als samenleving elke dag geschiedenis schrijven. Toekomstige generaties zullen zich afvragen en in de archieven lezen hoe en waarom voorgaande generaties hebben gehandeld. Ik bekeek onlangs een korte video van de jonge klimaat activiste Greta Grunberg, ze zei: “The eyes of future generations are on you.”

Ik vraag me af: zullen de toekomstige generaties teruglezen dat een rechtbank oordeelde dat een groep Friezen straffeloos een snelweg mochten blokkeren en daarmee de grondrechten van burgers waar zij het niet mee eens waren afnamen? Zullen ze lezen dat een groep volwassen personen straffeloos een misdrijf begingen omdat ze niet wilden dat anderen hun mening mochten uitten over een malle oude racistische traditie?

Ik hoop dat toekomstige generaties ooit terug kunnen lezen dat ze in een democratische rechtsstaat wonen waarin de rechters, met gezond verstand en kunde op het gebied van civiel en internationaal recht, het recht op vrijheid van meningsuiting en betoging hoger achtten dan de onderbuikgevoelens van een slecht geïnformeerde groep mensen die niet kunnen accepteren dat tradities nou eenmaal veranderen.

We moeten geen snelwegen blokkeren, maar bruggen bouwen. Ik hoop dat de Blokkeerfriezen en hun medestanders inzien dat hun acties een enorme, negatieve impact hebben gehad op andere mensen en dat hun gedrag een gevaar vormt voor de democratische rechtsstaat. Afgelopen week hebben wij het goede nieuws ontvangen dat zwarte piet wordt afgeschaft bij de nationale intocht en wordt vervangen door ‘roetveegpieten’. Ik hoop ook dat de Blokkeerfriezen en hun medestanders inzien dat verandering de enige constante in het leven is en dat ze ook meegaan in deze verandering.

De vorige generaties kijken naar ons. Laten we ervoor zorgen dat we worden herinnerd als mensen die stonden voor een democratische rechtsstaat, eentje zonder racistische tradities zoals Sinterklaas met zwarte piet.

Geef een reactie

Laatste reacties (155)