12.467
139

Politiek leider van en Tweede Kamerlid voor de politieke beweging DENK

Tunahan Kuzu is politiek leider van en Tweede Kamerlid voor de Politieke beweging DENK. Hij constateert dat Nederland is verrechtst, verhard en verruwd door het opgekomen populisme en de gevolgen van jaren van rechts economisch beleid. Vanuit de oprechte overtuiging dat afkomst en inkomen nooit mogen bepalen welke kansen je krijgt in de samenleving zet hij zich dagelijks in voor verbinding, rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en de bestrijding van de dubbele maat. De rijkdom aan diversiteit in ons land doet volgens Kuzu een prachtige belofte voor de dag van morgen en daarom moeten álle barrières die de emancipatie van groepen in ons land tegenhouden volgens hem worden weggenomen.

Boe roepen met boter op je bol

De partijen die nu het hardste boe roepen over het verkiezingsprogramma van Wilders, zijn de partijen die meer dan tien jaar lang met hem hebben meegedaan of toegekeken hebben hoe zijn partij groeide

Gisteren presenteerde Geert Wilders op zijn Facebookpagina het conceptverkiezingsprogramma van zijn eenmanspartij de Partij voor de Vrijheid. Het verkiezingsprogramma dat waarschijnlijk de geschiedenis in zal gaan als het kortste en het meest inhoudsloze programma ooit, ofwel de belichaming van fact-free-politics. Maar is dit wel zo?

cc-foto: Metropolico.org
cc-foto: Metropolico.org

Het programma is niets minder dan een onversneden keuze voor het fascistoïde populisme, het sociaal egoïsme en de selectieve toepassing van verworvenheden van onze democratische waarden. Het programma bestaat uit enkele zinnen en lijkt daarmee karig aan inhoud, maar het vernietigt met deze leuzen alles waar ons land met haar lange democratische en sociale traditie voor staat.

Het programma maakt tongen los onder politieke partijen en politieke opiniemakers. Maar alle politici die nu verbaasd, verbolgen of verdrietig zijn moeten beseffen dat Geert Wilders en zijn PVV dit al meer dan tien jaar lang roepen. Het ontbreken van een visie op de samenleving en een gebrek aan leiderschap leidt ertoe dat rechts-populistische politiek van de verdeeldheid aantrekkelijk wordt. Dat is de reden dat de partij van Wilders nu de grootste is in de peilingen en dat veel van wat Wilders, en voor hem Janmaat en Fortuyn, riep nu staand beleid is en door andere politieke partijen wordt omarmd.

De vraag stellen hoe dit mogelijk is, kan men alleen beantwoorden als men zich afvraagt waarom Wilders en zijn PVV tien jaar lang hun xenofobe gang konden gaan. Wat Wilders wil is duidelijk, maar wat de welwillende Nederlander wil wordt om electorale redenen al tien jaar niet of nauwelijks op een overtuigende en aantrekkelijke wijze over het voetlicht gebracht. Dat zorgt ervoor dat steeds meer Nederlanders vervreemd raken van de politiek en verweesd raken in de samenleving. Deze Nederlanders verdienen een stem. Deze Nederlanders verdienen het om gehoord te worden. En ik vertrouw dat niet meer toe aan al die partijen die in meer dan tien jaar tijd de PVV hebben laten uitgroeien tot virtueel de grootste partij van ons land. De bewezen ineffectieve tegenverhalen van de VVD, D66, de PvdA en het CDA zijn niet oprecht, onaantrekkelijk en opportunistisch.

PvdA en D66 hebben namelijk lijdzaam toegekeken hoe de PVV in het kabinet Rutte-I aan de knoppen zat in ons land.  De VVD en het CDA hebben willen profiteren van de samenwerking met de PVV, omdat ze kozen voor het pluche. Maar voor alle partijen geldt dat ze mee zijn gegaan met de rechtse stroom die in onze politiek stroomt. Partijen die nu misschien verbolgen reageren, maar in de Tweede Kamer verdeeldheid propageren door ideeën te uiten als ‘onze waarden staan onder druk’, ‘Nederland is geen islamitisch land’ (VVD), de ‘dominantie van de joods-christelijke cultuur’ (CDA), door vóór 91% van de wetgeving van het PVV-gedoogkabinet Rutte-I stemmen (D66) of door te pleiten voor een salafismeverbod (PvdA).

Een nieuw geluid is daarom harder nodig dan ooit. DENK is harder nodig dan ooit.

Geef een reactie

Laatste reacties (139)