1.468
31

IT-consultant, lid Piratenpartij

Dirk Poot (42) studeerde bedrijfskunde (Breukelen) en geneeskunde (Sint Eustatius, N.A.) en is werkzaam als zelfstandig programmeur. Poot meent dat het beschermen van kennis en creativiteit met het huidige systeem van octrooi- en auteursrechten onaanvaardbare consequenties heeft voor nagenoeg de gehele wereldbevolking. Wanneer de toegang tot levensreddende medicijnen, fundamenteel onderzoek, participatie in de digitale cultuur en de privacy moeten worden opgeofferd om een verouderd systeem van octrooi- en auteursrechten overeind te houden, is het gekozen middel vele malen erger dan de kwaal.

Bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2010 was Poot kandidaat-Kamerlid voor de Piratenpartij. Als kandidaat voor de Piratenpartij wilde hij bijdragen aan een alternatief dat de vruchten van de individuele intelligentie effectief beschermt, én dat daarnaast het overstijgende belang van de menselijke extelligentie minstens evenveel aandacht en bescherming geeft.

Brein, Ziggo en Zappa

In Nederland blijkt Stichting Brein zich meer en meer te ontpoppen tot een Nederlandse variant van Frank Zappa's 'Central Scrutinizer'. Brein is bezig de eigen visie van het auteursrecht 'erdoor te rammen.'

In 1979 bracht Frank Zappa de klassieker Joe’s Garage uit. De inspiratie voor deze rock-opera kwam van de Iraanse Revolutie die dat jaar plaatsvond en als gevolg waarvan muziek illegaal werd in Iran.


De boosaardige verteller is de Central Scrutinizer, een alom aanwezige controleur die zich bezighoudt met het handhaven van nog niet bestaande wetgeving. Voor deze Centrale Controleur is iedereen op voorhand schuldig aan misdaden die ze nog niet gepleegd hebben, maar ongetwijfeld zullen gaan plegen.

“This is the Central Scrutinizer…it is my responsibility to enforce all the laws that haven’t been passed yet. It is also my responsibility to alert each and every one of you to the potential consequences of various ordinary everyday activities you might be performing which could eventually lead to The Death Penalty, or affect your parents’ credit rating. Our criminal institutions are full of little creeps like you who do wrong things… and many of them were driven to these crimes by a horrible force called MUSIC!”

In Nederland blijkt BREIN zich meer en meer te ontpoppen tot onze eigen Central Scrutinizer. Deze organisatie is volgens internetjurist Arnout Engelfriet bezig de ‘eigen visie van het auteursrecht erdoor te rammen’ en neemt nu Ziggo op de korrel.

BREIN verdedigt het beleid met een intrigerend persbericht, dat een griezelig kijkje geeft in het gedachtengoed van deze belangenorganisatie.

Zonder in te gaan op de voornaamste juridische bezwaren tegen haar plan om alle Ziggo-gebruikers zo snel mogelijk achter een Great Firewall of China te zetten, verklaart BREIN iedere Nederlander met een breedband-verbinding op voorhand schuldig aan crimineel gedrag.

“Daarnaast is het afsluiten van sites die structureel illegaal gebruik maken van ongeautoriseerde entertainment niet populair bij internetgebruikers met duurdere breedbandabonnementen die vooral op het internet zitten vanwege de toegang tot illegale muziek, films, televisieseries en games (en voor een kleiner deel ook illegale digitale boeken).”

Nota Bene: BREIN is niet zomaar een lobbyclub, zij spreekt namens vrijwel iedereen die in Nederland iets met het verkopen van entertainment te maken heeft.

Studio 100, A-Film, Disney, SEGA, SONY, de ANWB, Kluwer, Bohn Stafleu van Loghum zijn slechts een aantal van de leden namens wie BREIN hier het onverbiddelijke schuldig uitspreekt over iedereen die een snelle internetverbinding heeft en dús voornamelijk op het internet aanwezig is op een continue strooptocht naar illegaal materiaal.

Blijkbaar is het zinloos om ooit nog legaal een CD te kopen, want ook alle componisten, tekstdichters en muziekuitgevers van de BUMA/STEMRA zien u hoe dan ook als ordinaire dief. BREIN zal er namens hen alles aan doen elke site waar u weer in uw criminele gedrag zou kunnen vervallen permanent onzichtbaar te maken.

Al deze leden dragen bij aan de oorlogskas, waarmee BREIN in staat wordt gesteld om met vrijwel onbeperkte middelen jurisprudentie af te dwingen die rechtstreeks ingaat tegen Europese wetgeving, met als doel het Nederlands internet achter een door haar beheerd censuur-filter te plaatsen. Ziggo is de grootste provider en dus de eerste, maar wanneer de rechter meegaat zullen de andere providers snel geen keus meer hebben.

ACTA mag dan in zwaar weer verkeren, BREIN zet duurbetaalde teams van top-advocaten in om de providers toch alvast tot ‘vrijwillige’ internet-censuur te dwingen.

Het tragische is dat notoire downloaders met een VPN-verbinding allang onzichtbaar, onbereikbaar en onblokkeerbaar zijn; het filter waar BREIN op uit is zal voornamelijk het internet-verkeer van de doorsnee internetgerbuiker gaan censureren.

Zonder parlementaire controle kunnen Nederlandse uitgevers op deze manier het recht krijgen om alle content die hen niet bevalt te blokkeren voor iedereen die nét handig genoeg is om het kabelmodem werkend te krijgen.

Het ergste is dat zowel het recht op privacy als het recht op vrije toegang tot informatie opgeofferd dreigen te worden aan de zinloze bescherming van een verouderd businessmodel.

BREIN zegt voor een open internet te zijn, maar stelt nu alles in het werk om uitgebreide censuur in Nederland in te voeren. Wijs geworden door het rumoer rond de YouTube-tax precies wanneer het parlement met mei-reces is…

Het kort geding van BREIN benadrukt ook nog maar eens hoe belangrijk het is om als burger gehoord te worden. In die zin is het burgerinitiatief van XS4All en veel zinniger bijdrage aan de discussie dan het juridische geweld van BREIN.

Geef een reactie

Laatste reacties (31)