Laatste update 17:41
3.123
106

Socioloog

Niraï Melis is socioloog en kinderfluisteraar. In haar werk zoekt ze de verbinding tussen idealen en mogelijkheden. Ze streeft naar meer balans in de samenleving en een bewustere manier van leven.

Brexit: nationalisme brengt wéér een land ten val

Argentinië was van 1880-1920 één van de rijkste landen van de wereld. Dit eindigde toen de nationalisten de macht overnamen en handelsverdragen verscheurden.

Stemmen voor- of tegen samenwerken: de Britten willen het liever zelf doen en dat is ze duur te komen staan. In één dag tijd is hun economie ingestort, willen delen van het land onafhankelijk worden en bedrijven die de financiële sector dragen staan al bij de verhuiswagen naar het vaste land van Europa. In al hun arrogantie hebben de nationalisten gekozen om anderen te weren uit hun land. En net zoals andere landen die die keuze maakten, lijkt die keus de weg naar de afgrond.

Nationalisten, de Einzelgängers van de klas
De nationalisten zijn de Einzelgängers uit de klas die alleen willen samenwerken als het henzelf voordeel oplevert. Het zijn de kleuters die nog niet snappen dat ‘samen spelen, samen delen’ inhoud. Dat het voordeel van samen spelen is dat je gebruik kunt maken van elkaars speelgoed en niet alles zelf hoeft te kopen. En ja, af en toe speelt iemand anders even met je favo speelgoed, dan moet je even wachten. Maar als je het nodig hebt, krijg je van de hele klas hun speelgoed aangeboden. Het is de les die op alle basisscholen wordt geleerd.

cc-foto: frankieleon
cc-foto: frankieleon

De vraag is of de nationalisten daar iets van hebben geleerd. Ja, het is waar. Banen worden soms gevuld door immigranten. Vaak omdat de eigen bevolking die werkzaamheden niet wil doen. En ja, een land wordt vermengd met andere nationaliteiten, met onwijs veel kwaliteiten en kennis. Nationalisten vergeten vaak te tellen hoeveel banen ‘Europa’ en im- en export opleveren. Die gaan ver boven het aantal banen dat wordt ingevuld door migranten. Dat is in Engeland, Frankrijk en zeker in Nederland. Nederland is een land dat leeft van de export, dus bij een Nexit volgen wij dezelfde weg naar de afgrond. Rotterdam en Schiphol kunnen dan wel sluiten, of in ieder geval flink krimpen.

Leidde Brexit tot het verval van Argentinië?
Het verhaal van Brexit doet mij erg denken aan de geschiedenis van Argentinië. Argentinië was van 1880-1920 één van de rijkste landen van de wereld. Dit eindigde toen de nationalisten de macht overnamen en handelsverdragen verscheurden. Ze wilden het graag allemaal zelf doen. Deze keuze leidde tot verval van de economie én van het land. Argentinië werd in korte tijd één van de armste landen en er heerste jarenlang oorlog en onrust. Nog steeds heeft Argentinië de welvaart van toen niet terug.

Ook in het United Kingdom heeft in één dag deze economische achteruitgang én de innerlijke onenigheid. Schotland is het nieuwe referendum om zelfstandig verder te gaan al aan het voorbereiden en ook is er al opgeroepen voor de onafhankelijkheid van Londen. Beide delen van het land hebben voor Europa gestemd. Daarnaast is de oudere generatie veel nationalistischer dan de jongeren. Dit kan nu en later tot problemen in de solidariteit tussen de generaties. Bijvoorbeeld als de ouderen zorgbehoeftig worden. Maar de jongeren kunnen zich ook al eerder groeperen. Dit is al vaker in de geschiedenis gebeurd, meestal wordt dit een ‘revolutie’ genoemd.

Extra zorgkosten voor United Kingdom
Ik denk dat de Exitstemmers zich ook verslikt hebben in de verwachte kosten bij een Brexit. Door de komende visumplicht zullen pensionado’s uit de zuidelijke landen verplicht naar huis moeten. Zij wonen nu immers in een land waar zij straks niet zonder visum meer mogen verblijven. De zorgkosten zullen flink stijgen als alle pensionado’s van het vaste land van Europa terug moeten naar ‘huis’. Alleen Frankrijk kent al 300.000 Engelse pensionado’s. En dan zijn er nog ‘Engelse kolonies’ in Portugal, Spanje en Italië. Wat gaat de United Kingdom doen met ongeveer 1 miljoen ouderen, die meestal geen kapitaal meer hebben om een huis te kunnen kopen, en aanspraak maken op de gezondheidszorg? Bij een Nexit zou dit voor Nederland trouwens dezelfde vraag zijn. Er zijn ook veel Nederlandse pensionado’s die dan weer terug naar Nederland moeten en dus zorgen voor een stijging van de zorgkosten.

Maar ook op andere vlakken gaat de UK meer kosten maken. Er zullen meer studenten zijn, getalenteerde jongeren zullen als expats naar het vaste land trekken en bedrijven zullen minder snel voor de UK kiezen wat leidt tot meer armoede. De EU is de afgelopen 15 jaar immers een solide afzetmarkt geworden met miljarden aan mogelijke omzet. Het is niet meer de verdeelde markt die de Engelsen aantroffen toen zij zich aansloten bij de EU. De kaarten en verhoudingen liggen anders dan de Engelse babyboomers zich herinneren.

Immigranten
Het wrange van het verhaal voor de nationalisten is dat de immigranten blijven. Velen hebben ongetwijfeld al een Brits paspoort. En anders hebben ze in Engeland al een stabiel leven opgebouwd of kunnen ze in het zwarte circuit nog aan werk komen. Ook in Argentinië zijn de immigranten gebleven. Migratie is immers een heel oud concept. Amerika is er groot door geworden en in de Gouden Eeuw bestond de Nederlandse bevolking voor 20% uit immigranten. Het is een concept dat blijft. Of het nu een Pool, Rus, Turk of Braziliaan is. Er zijn altijd immigranten die voor minder geld het vuile werk willen doen.

De lachende derde 1: Nederland
De lachende derde wordt waarschijnlijk Nederland. De financiële instellingen van de befaamde Engelse banking world staan al bij de verhuiswagens om naar Amsterdam te vertrekken. Dit betekent voor Nederland veel invloed, werkgelegenheid én complementairheid. Nederland heeft immers binnen enkele vierkante kilometers de grootste haven, vliegveld, (Europese) regering én dan straks ook nog het financiële centrum. Dat zou mooi zijn.

De lachende derde 2: IS
Minder leuk is de tweede lachende derde: IS. Bij binnenlandse problematiek is een land extra vatbaar voor buitenlandse aanvallen. Of in het geval van IS, terroristische aanvallen. Een paar bommen en het momenteel stuurloze schip UK is compleet ontwricht. En dat is het doel van IS: ontwrichting van de westerse samenleving. Een terroristische aanval waarbij de daders niet direct geïdentificeerd worden, kan zo de felheid van de jongeren tegen de ouderen aanwakkeren, of van de schotten tegen de Engelsen. Daarnaast kan de UK binnenkort niet automatisch meer op grenscontrole en hulp van de EU rekenen. En als derde ‘dingetje’ komt erbij dat de recessie als eerste de economisch zwakkeren zal treffen: de niet-westerse migranten. De kans dat zij gaan radicaliseren na de zege van het nationalisme is veel groter geworden. Zeker als zij (nog meer) armoede gaan ervaren. In Argentinië was het leger de onruststoker, in Engeland kan het zo maar IS worden.

Extra kosten Nederland
Helaas zal Nederland zelf ook kosten moeten maken voor een Brexit. Het had trouwens niet uitgemaakt of Nederland in de EU zit of niet. De wereldmarkt is (weer) in elkaar gestort door de Brexit. De beurzen van Amerika, Engeland, Europa en Midden-Oosten zijn gedaald. Dit betekent voor de pensioenfondsen dat zij zullen moeten korten op het pensioen van de ouderen in Nederland. Lieve ouderen die al met pensioen zijn, onthoud dat dit een ‘cadeautje’ is van de nationalistische ouderen uit Engeland! Van de meer progressieve jongeren hadden jullie je pensioen mogen houden.

Geef een reactie

Laatste reacties (106)