269
3

IT-consultant, lid Piratenpartij

Dirk Poot (42) studeerde bedrijfskunde (Breukelen) en geneeskunde (Sint Eustatius, N.A.) en is werkzaam als zelfstandig programmeur. Poot meent dat het beschermen van kennis en creativiteit met het huidige systeem van octrooi- en auteursrechten onaanvaardbare consequenties heeft voor nagenoeg de gehele wereldbevolking. Wanneer de toegang tot levensreddende medicijnen, fundamenteel onderzoek, participatie in de digitale cultuur en de privacy moeten worden opgeofferd om een verouderd systeem van octrooi- en auteursrechten overeind te houden, is het gekozen middel vele malen erger dan de kwaal.

Bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2010 was Poot kandidaat-Kamerlid voor de Piratenpartij. Als kandidaat voor de Piratenpartij wilde hij bijdragen aan een alternatief dat de vruchten van de individuele intelligentie effectief beschermt, én dat daarnaast het overstijgende belang van de menselijke extelligentie minstens evenveel aandacht en bescherming geeft.

Brief Donner: Slechts voorlopige stop opslag van vingerafdrukken?

De eerste lakmoesproef wordt hoe de minister omgaat met de gegevens die tot vandaag al zijn vastgelegd

Veel sites juichten vanmorgen dat de centrale opslag van vingerafdrukken van de baan is. Toch lijkt enige scepsis over wat de minister nu echt van plan is op zijn plaats. Enkele kanttekeningen bij de vingerafdrukkenbrief die minister Donner vandaag verstuurde.

Het is goed dat Donner een einde maakt aan de verplichting om vingerafdrukken af te staan voor een identiteitskaart. Op dit gebied stonden Nederland en Letland alleen in Europa. Helaas erkent de minister niet dat Nederland ook als enige veel verder gaat dan de EU-richtlijn die nadrukkelijk slechts over 2 vingerafdrukken spreekt, die bovendien niet centraal opgeslagen mogen worden.

Het is ook geen goed teken dat ruim een kwart van de tekst een verdediging is van het centraal opslaan van reisdocumenten. Nergens spreekt de minister zich uit tegen de centrale opslag van vingerafdrukken of andere biometrische gegevens. Donner lijkt de biometrische gegevens uiteindelijk gewoon ook centraal te willen gaan vastleggen. Eén van slotzinnen luidt dat de vorming van een centrale reisdocumentenadministratie zijn voornaamste doel blijft.

 Het stoppen van de opslag van vingerafdrukken wordt op pagina 5 van de brief uitdrukkelijk als tijdelijke maatregel aangekondigd. De bezwaren die vanuit de samenleving en Europa tegen de opslag van vingerafdrukken worden geuit, spelen in deze brief van de minister geen enkele rol.

De enige reden dat er nu ‘pas op de plaats’ gemaakt wordt is de onduidelijkheid over de kwaliteit van de vingerafdrukken zelf en de 20% kans op vals-negatieve uitslagen. Privacy-issues of de gevaren van het centraal opslaan van grote hoeveelheden gevoelige informatie lijken géén rol te spelen. De minister kondigt aan dat hij slechts wacht op een betere techniek om de vingerafdrukken vast te leggen en uit te lezen.

Deze brief is dus volstrekt onvoldoende en zeker geen reden tot juichen. 

Wat vooral ontbreekt is een antwoord op de vraag wat er gaat gebeuren met de 5 miljoen reeds opgeslagen vingerafdrukken die nu in de decentrale administraties zijn opgeslagen.

Het meest logische zou zijn om de harde schijven door experts te laten vernietigen. Het liefst op korte termijn en verifieerbaar. Iedere maand dat deze gegevens ongebruikt opgeslagen staan vergoot de kans dat deze vingerafdrukken alsnog in een landelijke terrorismebestrijdingsdatabase terecht gaan komen. Het wachten is slechts op een landelijke of internationale crisis die zo’n onomkeerbare stap ‘noodzakelijk’ maakt.

Het meest waarschijnlijke is echter dat de computers over een aantal jaar op zullen duiken op stoepranden en in kringloopwinkels…

De opslag van vingerafdrukken is dus hoogstens tijdelijk gestopt. De minister kondigt een wapenstilstand af, maar de strijd is nog lang niet voorbij. Het is zeker nog geen tijd om teverden achterover te leunen. De eerste lakmoesproef wordt in elk geval hoe de minister nu omgaat met de gegevens die tot vandaag zijn vastgelegd. 

Geef een reactie

Laatste reacties (3)