2.085
34

PvdA-Tweede Kamerlid

Jacques Monasch heeft een eigen bedrijf gespecialiseerd in Strategie & Communicatie (www.jacquesmonasch.nl). Hij was betrokken bij diverse campagnes in binnen- en buitenland. Hij werkte ondermeer voor het ANC, het buitenland instituut van de Amerikaanse Democrtaten (NDI). Sinds 2010 is Monasch Tweede Kamerlid voor de PvdA. Hij is tevens eigenaar van een galerie gespecialiseerd in Russische kunst met vestigingen in Moskou en Amsterdam.

Geen kandidaat meer voor volgende PvdA Tweede Kamerfractie

PvdA-Kamerlid Jacques Monasch kondigt zijn vertrek uit de PvdA Kamerfractie aan. In deze brief legt hij uit waarom.

Geachte,

Ik was 15 jaar toen ik in theater ‘De Lawei’ in Drachten mijn eerste verkiezingsbijeenkomst van de PvdA meemaakte met sprekers als Max van der Stoel en Wim Duisenberg. Een inspirerende aanleiding om destijds lid te worden. In 2010 gaf het PvdA-Gewest Friesland mij de kans om, vanuit de provincie van mijn jeugd met standplaats Sneek, de PvdA in de Tweede Kamer te mogen vertegenwoordigen.

In 2012 keerde ik in diezelfde ‘Lawei’ terug als volksvertegenwoordiger van de PvdA. Met een aantal partijgenoten organiseerden we een avond die de lijnen van traditionele politieke verkiezingsbijeenkomsten doorbrak. De zaal zat bomvol met meer dan 850 bezoekers. En net als destijds in 1977 was het de opmaat naar een prachtige verkiezingsuitslag.

In 2012 namen we, na een oppositieperiode van twee jaar, bestuurlijke verantwoordelijkheid in een onvoorziene coalitie. Verantwoordelijkheid nemen, zeker in tijden van crisis, is terecht altijd een kracht van de PvdA geweest. In de fractie en daarbuiten is geregeld over de koers, over politieke interventies en over de organisatie gesproken. Dat betrof niet alleen de uitvoering van het regeerakkoord, maar ook mogelijke tussentijdse wijzigingen van beleid en antwoorden op problemen die pas gedurende de kabinetsperiode actueel werden. Als lid van een fractie voerde ik het debat vooral binnen de besloten kaders van de fractie. Verschillen van mening waren aanvankelijk in 2010 boeiende debatten in een noodzakelijke zoektocht naar de beste besluiten. Sinds 2012 is het voor mij steeds duidelijker geworden dat die verschillen verder strekken dan losse onderwerpen. Aan die verschillen van mening over de te volgen koers, bestuursstijl en organisatie van fractie en partij liggen dieperliggende oorzaken ten grondslag.

Met de landelijke verkiezingen voor de boeg vroeg uw gewestelijk bestuur om elkaar binnenkort te spreken over de plannen voor de volgende termijn. Vooruitkijkend naar die volgende periode ben ik tot de conclusie gekomen dat ik mij niet meer zal kandideren voor het Tweede Kamerlidmaatschap namens de PvdA. Met dit besluit hoop ik u voldoende tijd te geven om een geschikte opvolger te vinden die vanuit Friesland de PvdA kan vertegenwoordigen in ‘Den Haag’.

Deze brief is gepubliceerd op de website van Jacques Monasch.

Geef een reactie

Laatste reacties (34)