510
4

Sport & media-adviseur

Gijsbregt werkt aan sport & media klussen. Voor sponsors, sportorganisaties en sportmedia leidt hij innovatieve projecten. Ook adviseert hij hen over de toekomst van sport & media en hoe deze bedrijven daarop in kunnen springen.
Gijsbregt is de uitvinder van sport 2.0 en één van de weinige experts op het gebied van sport en nieuwe media in Nederland en heeft deze kennis in veel projecten toegepast. De kennis van sport en (nieuwe) media zet Gijsbregt in met commentaren, in disscussies en panels, online en offline.

Bruggen slaan

Exit #OS2028 en 7 andere zaken over sport in het regeerakkoord PvdA-VVD

We hebben een regeerakkoord en op bladzijde 25 komt de sport aan bod. Acht alinea’s en nog ergens eerder in de tekst, wat beter verstopt, aandacht voor Sportimpuls en het Jeugdsportfonds.

Belangrijkste nieuws is toch wel dat het kabinet de wens voor het binnenhalen van de Olympische Spelen in 2028 niet meer ondersteunt. Mooie opsteker is het “streven naar” meer uren gymnastiek in het primair onderwijs: meer gym op school.

Uit het regeerakkoord:

Sport brengt mensen bij elkaar en is van groot maatschappelijk belang. Kinderen verwerven belangrijke sociale vaardigheden. Voldoende en veilig sporten houdt jonge en oude mensen fitter en gezonder. We willen dat meer mensen kunnen sporten en bewegen in hun eigen omgeving. Er zijn nog veel mogelijkheden om de openbare ruimte beter te benutten.

– We bevorderen samenwerking van gemeenten, bedrijven, scholen en sportverenigingen.
– Met gemeenten willen we bevorderen dat er bij de aanleg van nieuwe wijken voldoende ruimte voor sport en bewegen is.
– Het kabinet streeft naar meer gymlesuren per week in het primair onderwijs.
– Topsportevenementen kunnen waardevol zijn voor de Nederlandse economie en hebben een positieve uitstraling naar de breedtesport. Het binnenhalen en organiseren van de Olympische Spelen brengt echter veel financiële risico’s met zich mee. Hiervoor is weinig draagvlak in de samenleving in een tijd van crisis en bezuinigingen. We onderschrijven de ambitie om de Nederlandse sport op Olympisch niveau te brengen, zonder de Olympische Spelen naar Nederland te willen halen.
– Sporten en als toeschouwer aanwezig zijn bij wedstrijden moeten veilig zijn. Helaas zijn er nog altijd te veel mensen die sport voor anderen verpesten. Voetbalhooligans worden daarom hard aangepakt.
– Verbaal en fysiek geweld op of om het sportveld verdient een strenge straf. Ook sportbonden en sportverenigingen hebben hier een taak.
– Mochten de loterijen de komende jaren meer omzet maken, dan zal de extra afdracht ten goede komen aan de sport.

De langste alinea is ook de meest spraakmakende: de Nederlandse Olympische droom moet in de koelkast of waarschijnlijker naar het mortuarium. De vele miljoenen euro’s die hieraan verspijkerd werden, krijgen hopelijk een tastbaar vervolg in het “naar Olympisch niveau brengen” van de Nederland.

Verder valt op dat het streven bestaat om meer gym op school te krijgen. Als dit het wisselgeld is voor het einde van onze Olympische ambities, dan kan ik daarmee leven. Op bladzijde 53 wordt als onderdeel van een pakket van €344 miljoen dit streven met middelen ondersteund. Het uitbouwen van Sportimpuls en het behoud van de subsidie voor het Jeugdsportfonds (bladzijde 6) wijzen eveneens in de goede richting.

De teksten over het hard aanpakken van geweld op of naast het veld, spreken voor zich en hoewel de inkt van een aantal wetten op dit gebied nauwelijks droog is, zullen weinig mensen hiertegen zijn. Ook de opmerking over loterijen zal weinig mensen echt aanspreken. Opvallender is wat er verderop over betting gezegd wordt: we moderniseren het kansspelbeleid.

Verder lees ik vooral wollige taal over de heilzame werking van sport in wijken en de bruggen die ook in de sport gebouwd moeten worden (samenwerking achter bullet 2).

Ik geloof heel erg in sport en zie altijd wat sport voor mensen kan betekenen. De panacae voor integratie en tegen obesitas is het echter niet. De invulling van vooral deze alinea’s vraagt om bijpassend geld en vooral echte (ook fysieke) ruimte voor vernieuwing.

Mijn belangrijkste punt bij dit verpolitiseren van sport blijft nog altijd: sport moet leuk blijven. Zowel om te doen, om te kijken als om te organiseren. Te veel heilig moeten ook al is het voor zulke mooie zaken als gezondheid en de samenleving, draagt daar niet aan bij.

Dit artikel verscheen ook op SportNext

Volg Gijsbregt op Twitter

Meer opinies over het regeerakkoord:

Wijnand Duyvendak: Weer vier jaar pappen en nathouden in Rutte2?

Han van der Horst: VVD en PvdA vermoorden lokale democratie

Geef een reactie

Laatste reacties (4)