Laatste update 23:39
7.240
118

Fractievoorzitter SP Apeldoorn

Sunita Biharie werd geboren in Rotterdam (1980). Zij is ervaringsdeskundige op het gebied van jeugdzorg, maatschappelijk actief en werkte onder andere mee aan de commissie Samson en voor Stichting STUK. Zij hoopt door het maken van lespakketten, het geven van interviews/workshops en het spreken op conferenties bij te dragen aan de bestrijding van kindermishandeling. Daarnaast is zij politiek actief bij de SP en Blogger bij Apeldoorn Direct. In 2017 werd ze lijsttrekker voor de SP in Apeldoorn.

Brusselmans is de eigen keuze van de PvdA

Zij hebben gekozen voor iemand die juist niet luistert naar het volk en absoluut symbool staat voor de Europese macht

Beeld: Albert Hahn (1910)

Het filmpje van Hans Brusselmans heeft voor veel ophef gezorgd. Het kan je smaak niet zijn, dat mag. Over smaak valt niet te twisten. Over satire al helemaal niet. Opvallend is dat niemand de inhoudelijke kritiek ter discussie stelt. Dat kan ook niet, want de feiten kloppen gewoon: de Eurocommissaris krijgt 30.000 euro per maand, schreef mee aan de Europese Grondwet en denderde door ondanks de uitslag. En ja, de Eurocommissaris wil meer, meer en meer EU, terwijl heel veel mensen daar zeer kritisch over zijn.

Vele mensen, ook ik, hebben ‘nee’ gestemd in 2005 bij het Nederlands referendum over het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet. Als staatssecretaris van Buitenlandse Zaken heeft Frans Timmermans alsnog de grondwet doorgevoerd, alleen in een ander jasje en met kleine aanpassingen. Het heeft niet langer de naam grondwet maar heet Verdrag van Lissabon. Dit vind ik smerige machtspolitiek. Jij zit dan misschien op de positie dat je de macht hebt dit te tekenen maar als de inwoners zo duidelijk zijn en je neemt mensen echt serieus, dan zou je dit nooit doen.

De SP stelt nu een nieuw verdrag voor ter vervanging van de huidige Europese verdragen die Brussel veel te machtig hebben gemaakt en waarin de belangen van multinationals boven die van mensen gaan. Zo’n nieuw verdrag wordt vervolgens per bindend referendum voorgelegd aan de Nederlandse bevolking.

Meer EU, dat is wat de Eurocommissaris wil. Hij is druk met het samenvoegen van de militaire capaciteiten. Je kan niet én staan voor vrede én druk bezig zijn met een ‘Europees leger’. Het doet me denken aan de uitspraak ‘bombing for peace is like fucking  for virginity’.  Het standpunt van de SP is dan ook heel anders. Nationale democratieën dienen te allen tijde exclusief over hun eigen defensie te gaan, waarbij het leger onder eigen nationale democratische controle staat.

Wat mij betreft valt de SP dan ook niet de PvdA aan maar de macht. De PvdA heeft zelf voor deze man als lijsttrekker gekozen. Zij hebben gekozen voor iemand die juist niet luistert naar het volk en absoluut symbool staat voor de Europese macht. Dat is voor hun eigen rekening.

Lijsttrekker Arnout Hoekstra zei het treffend toen hem gevraagd werd of de SP geen acteur had kunnen kiezen die minder op Timmermans lijkt: “Ja, dat hadden we kunnen doen, maar Timmermans had er ook voor kunnen kiezen om wat minder op de Brusselse elite te lijken.”

De SP kwam de afgelopen tijd met onderzoeken, analyse en voorstellen naar buiten. Een undercover-onderzoek toonde de misstanden door ongereguleerde arbeidsmigratie. Renske Leijten en Arnout Hoekstra pleiten voor samenwerking op vrije basis, in plaats van de ever-closing-union van de liefhebbers van de Europese superstaat en Lilian Marijnissen sprak in haar Europa-lezing 40 minuten lang over de democratische rouwstoet die de EU is, en wat daaraan gedaan kan worden.

De reacties die ik krijg in Apeldoorn zijn vooral positief en ik begrijp dat wel. Ook ik ben blij dat mijn partij duidelijk stelling durft te nemen. De SP durft omhoog te trappen naar daar waar de macht ligt, daar waar zaken besloten worden, daar waar mensen genegeerd worden, daar waar de beslissingen genomen worden waarvan mensen de dupe worden. Armoede is niet zomaar ontstaan, het is gecreëerd. Gecreëerd door mensen met ‘nette’ kleding, ‘nette’ praatjes en ‘nette’ filmpjes. Mores, zo wordt het ook wel genoemd in de politiek. Ik heb nooit wat gehad met die mores, Ik heb wel wat met opkomen voor mensen die de dupe worden van de macht en machthebbers. Ons filmpje gaat dan ook niet alleen over Frans Timmermans maar over de hele Europese elite.

Wie serieus meent dat er geen alternatief zou zijn, moet toch echt beter kijken.
Wie serieus meent dat satire niet politiek mag zijn, doet er goed aan eens naar Albert Hahn te google of de rest van de politieke Nederlandse geschiedenis te bekijken.

Je mag de SP haten, of niet van deze satire houden, maar het debat is los. Er is een keuze. Ook op links.

Geef een reactie

Laatste reacties (118)