1.868
39

Tweede Kamerlid PvdA

Ed Groot studeerde economie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij ging na zijn studie aan de slag als redacteur bij Het Financieele Dagblad. Van 1996 tot 2000 maakte hij een uitstapje als speechschrijver op het ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid, waarna hij terugkeerde naar het FD als redacteur en columnist. In 2010 werd hij namens de PvdA lid van de Tweede Kamer.

Btw-verhoging op kunst voorbode van anticultuurpolitiek

De volgende dolkstoot voor de cultuursector ligt op de loer.

Na de bezuinigingen op rijkssubsidies en bezuinigingen op de gemeenten wil het kabinet het btw-tarief op podiumkunsten en beeldende kunst verhogen van 6 naar 19 procent. Een onbegrijpelijke maatregel die symbool staat voor de culturele kaalslag waar Nederland mee geconfronteerd wordt.

Ik vind deze maatregel onbegrijpelijk, omdat het de kunstsector juist moeilijker maakt om zelf meer inkomsten te genereren. Extra inkomsten die deze sector nodig heeft om de ingekorte kunstsubsidies te compenseren. De staatssecretaris wil de kunstsector stimuleren om zijn verdiencapaciteit te vergroten, maar slaat hiermee de plank volledig mis.

Ik zet daarnaast grote vraagtekens bij de uitvoerbaarheid van deze belastingwijziging. Podiumkunst krijgt te maken met een hoog tarief, terwijl bioscopen en amusementsparken het lage tarief houden. Dit kan tot ingewikkelde situaties leiden. Betekent het voorstel dat een optreden van een volksdansgroep in een cultureel centrum tegen het hoge tarief wordt belast, terwijl een demonstratie van majorettes in de plaatselijke sporthal een laag btw-tarief mag rekenen? Het belastingstelsel wordt er zo niet simpeler op.

Tenslotte is deze maatregel zeer onwenselijk. Ouders die hun kinderen naar een derderangs Hollywoodfilm nemen waar kinderen les krijgen in geweld op straat, betalen het lage tarief. Maar als diezelfde ouders hun kinderen naar het jeugdtheater meenemen, dan krijgen ze met het hoge tarief te maken.

De PvdA heeft voorgesteld om het verhoogde btw-tarief te schrappen. Als dekking stelt de PvdA dat de assurantiebelasting licht verhoogd moet worden. Die dekking deugt, omdat het in lijn is met de Commissie Continuïteit en Vernieuwing van het belastingstelsel, waarin een nog veel verdere verhoging van deze belasting wordt bepleit.

Het is duidelijk deze btw-verhoging onder druk van de PVV wordt ingevoerd. Een eerste trofee voor de gedoogpartner, die niets liever wil dan de kunstsector in het hart treffen. Het is onbegrijpelijk dat CDA en VVD hiervoor verantwoordelijkheid nemen en zwichten voor de druk van de PVV. Het is wat mij betreft een voorbode van de anticultuurpolitiek van dit kabinet.  

Geef een reactie

Laatste reacties (39)