479
19

SP-Fractievoorzitter Europees Parlement

Dennis de Jong (1955) is sinds juli 2009 de fractievoorzitter van de SP in het Europees Parlement. Hij is lid van de commissies interne markt, burgerlijke vrijheden (Justitie en Binnenlandse Zaken) en begrotingscontrole, en vice-Voorzitter van de groep Verenigd Links. Daarnaast houdt hij zich bezig met algemene Europees-politieke onderwerpen en probeert hij de invloed van lobbyisten van grote bedrijven te beteugelen en transparantie in Brussel te vergroten.

Voordat hij Europarlementariër werd, werkte hij o.a. bij het ministerie van Buitenlandse Zaken als adviseur mensenrechten en goed bestuur. In de jaren '90 werkte hij bij de Europese Commissie en daarna bij de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging bij de EU, waar hij zich vooral met immigratie en asiel bezighield.

Buitenhof geeft onjuist beeld van Europabeleid van SP

De SP is zich bewust dat je het vrije verkeer niet aan banden kunt leggen zonder het Verdrag te wijzigen. Wat we wél kunnen, is de werkvergunningen opnieuw invoeren, zodat we weten wie waar werkt en onder welke omstandigheden

De SP werd in de uitzending van Buitenhof van 5 juni jl. weer eens neergezet als een puur negatieve partij als het om Europa gaat. En dat terwijl we sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon juist verkondigen dat het geen zin heeft ons nu nog tegen die bepalingen te verzetten en dat we onze energie liever gebruiken om Europa socialer en rechtvaardiger te maken. En daar hoort ook bij dat we een einde maken aan de uitbuiting in Nederland van werknemers uit andere lidstaten.

In de uitzending van Buitenhof van 6 juni was de hoogleraar Europees Recht, Deirdre Curtin, te gast. Het was één klaagzang over de negatieve toon van politici over Europa. Voor wat de SP betreft, is dit onterecht.

Het is juist dat we tijdens de Europese verkiezingen nog alles op alles gezet hebben om de negatieve kanten van het Verdrag van Lissabon te benadrukken: de militarisering van Europa, het verlies van vetorecht bij belangrijke onderwerpen op het gebied van het strafrecht, de centrale plaats die nog steeds marktwerking krijgt e.d. Dat hoorde bij dat moment, want we hadden nog hoop op een Iers nee tegen het Verdrag, maar ook toen hebben we duidelijk gemaakt dat we niet met onze rug naar Europa staan maar dat we het gewoon niet eens zijn met het Verdrag van Lissabon.

Die tijd ligt nu achter ons. De Ieren hebben ja gezegd en het nieuwe Verdrag is er. Dat betekent dat de SP in het verkiezingsprogramma voor de landelijke verkiezingen daar nu niet meer op ingaat. Wel stellen we een aantal inhoudelijke zaken aan de orde, waaronder de noodzaak een einde te maken aan de oneerlijke concurrentie van werknemers uit andere Europese lidstaten, zeker als zij werken voor minder loon dan in de CAO is afgesproken en als zij ook overigens qua werk- en leefomstandigheden worden uitgebuit.

De SP stelt twee maatregelen voor. Zo willen we juist méér Europese samenwerking tussen arbeidsinspecties en politie en justitie om de malafide Europees opererende uitzendbureaus aan te pakken. Dat gebeurt nu niet of nauwelijks. Daarnaast legt de SP de nadruk op de herinvoering van werkvergunningen voor werknemers uit andere lidstaten.

Het was vrij komisch om Deirdre Curtin op de vraag van Clary Polak of het mogelijk was dergelijke vergunningen voor bijvoorbeeld Bulgaren en Roemenen in te voeren, te horen zeggen dat dit niet kon, omdat dit in strijd was met de interne markt. Onzin, natuurlijk, want op dit ogenblik zijn nu juist Bulgaren en Roemenen nog steeds vergunningplichtig.

Maar goed, zelfs los van dit misverstand, had ik eigenlijk een wat intelligentere discussie verwacht. Ook de SP is zich heel goed bewust van het feit dat je het vrije verkeer niet aan banden kunt leggen, zonder het Verdrag te wijzigen. Wat we wél kunnen, is de werkvergunningen opnieuw invoeren, zodat we weten wie waar werkt en onder welke omstandigheden. Het is dan voor de arbeidsinspectie veel eenvoudiger om misbruik en uitbuiting tegen te gaan.

Ik koop niets voor abstracte begrippen als ‘interne markt’: een sociaal Europa zorgt ervoor dat voor gelijk werk gelijk loon betaald wordt en dat werknemers menswaardig worden behandeld. Het was fijn geweest als de discussie hierover gevoerd was. Dan was ook duidelijk geworden dat het verkiezingsprogramma van de SP Europa juist inzet als extra instrument om uitbuiting tegen te gaan.

Geef een reactie

Laatste reacties (19)