1.400
27

Filosoof en architect

Aad Breed is afgestudeerd aan de Academie van Bouwkunst te Amsterdam, en later als filosoof (politieke en sociale filosofie) aan de universiteit van Utrecht. Als filosoof schreef hij drie boeken over 'taal'. Als architect legde hij samen met Treffers en Wever via Roel van Duyn in de jaren negentig de gemeente Amsterdam een plan voor om de ringweg A10 te overbouwen als alternatief voor IJburg. Via een referendum heeft de gemeente besloten IJburg te bouwen. Later werkte hij samen met BAM in Haarlem een plan uit om de ringweg te overbouwen, hetgeen werd afgewezen, omdat ik een te onbekende architect zou zijn. Momenteel is hij bezig met het ontwerpen van een piramidestad voor 100.000 inwoners in Jinan (China).

Buma roept op tot gewelddadig verzet tegen de oproepers tot geweld

Hoe komt de overheid uit de geconditioneerde droomstand?

Een brief aan de Tweede Kamer

Hoe komt de mensheid tot zulke zichzelf tegensprekende uitspraken? Je roept er oorlogen mee op, terwijl je denkt er vrede mee te bereiken. Kennen we onze geschiedenis eigenlijk wel? Ongeveer 10.000 jaar geleden, toen de mens over een volwaardige taal beschikte, zijn via de landbouw de eerste grenzen tussen gebieden militair afgedwongen en tussen onze oren gehersenspoeld. Anders is landbouw niet mogelijk.

Deze grenzen bestaan niet in de werkelijkheid, maar uitsluitend en alleen in ons hoofd. Taal trekt grenzen, die er niet zijn. Geloven in grenzen is als geloven in Sinterklaas. Deze in ons hoofd geconditioneerde grenzen waren noodzakelijk om het in ons hoofd geconditioneerde kapitalistische principe “geen werk, geen eten” te kunnen uitvoeren. Dit kapitalisme is de oorzaak van 10.000 jaar oorlogen, roofbouw op de natuur, armoede, honger, werkloosheid, criminaliteit, corruptie, het geloof in goed en kwaad en de scheiding tussen de gelukten en mislukten. En dat allemaal, omdat wij niet meer zien, dat er tussen taal en waarheid geen enkele relatie bestaat. Door taal zijn we geconditioneerd op het geloof in dingen, die ofwel helemaal niet bestaan (eigendom, god, ethiek, geld, slavernij, economie, landen, enz.) ofwel op zichzelf niet bestaan (tijd, ruimte, soorten, boom, berg, ik, moeder, enz.). Hoe komen we uit deze geconditioneerde droomtoestand, en met name onze overheden?

Deze taalproblemen, die zich uitsluitend afspelen tussen onze oren, en niet in de werkelijkheid, zijn alleen oplosbaar als we het principe “geen werk, geen eten” uit ons hoofd krijgen. Daarvoor moet in 2050 elke wereldburger beschikken over een basisinkomen-in-natura, hetgeen alleen is te realiseren als de allerarmsten en werklozen wereldwijd vrijwillig hun eigen piramidesteden van hun overheden mogen bouwen. Alleen dan kan elke wereldburger in 2050 beschikken over een schuldenvrije woning en levenslang gratis voedsel, energie en kleding. Onze overheden kunnen hen dan niet langer meer dwingen hun arbeid te verkopen. Het zou het einde betekenen van de onderlinge oorlogen, werkloosheid, wereldwijde armoede, enz. Het is ook de enige manier om ons milieu te redden.                                         

Geef een reactie

Laatste reacties (27)