7.315
99

Docent communicatie

Joris Jansen (1981) is docent communicatie en hedendaagse cultuur. Denk en schrijft daarnaast over maatschappelijke ontwikkelingen met een speciale interesse voor het gedrag van de menigte. Hij laat zich daarbij leiden door de sterrenkijker van Schopenhauer; die stelt dat als we onze daden willen beoordelen we in gedachten vijftig jaar naar de toekomst moeten reizen om van daaruit door een omgekeerde sterrenkijker terug te zien op het heden.

Burgers haken af in de strijd tegen corona door gebrek aan visie bij Hugo de Jonge

Het gesprek met Hugo de Jonge in Op1 is tekenend voor zijn communicatie tijdens de coronacrisis. Hij draait gemakkelijk met feiten en toont geen visie. Hierdoor verliest hij het vertrouwen van de groep die hij juist wil bereiken

Wat is uw visie op de gezondheidszorg? In hoeverre mag de overheid ingrijpen in de levens van haar burgers? Welke maatregelen heeft u overwogen om de gezondheidszorg te ondersteunen? Dit zijn zomaar drie vragen die niet gesteld zijn aan Hugo de Jonge tijdens zijn optreden bij Op1. Dat is een gemiste kans. Tijdens de uitzending van 12 oktober kreeg De Jonge opnieuw alle ruimte om kritiekloos zijn bekende riedeltje te herhalen; prikken of stikken.

Twee zaken zijn problematisch aan deze uitzending. Het eerste punt is dat Hugo de Jonge weinig tegengas krijgt waardoor halve waarheden inmiddels gemeengoed zijn geworden en de weinig kritische mens deze slikt voor zoete koek. Zo zegt Hugo de Jonge in het gesprek ter verdediging van de coronapas ‘Als je weer bij elkaar wilt komen, dan wil je niet dat dat versnellend is voor de verspreiding van het virus’. De minister vergeet dat sinds de invoering van de pas de besmettingscijfers omhoog lopen. Het is een gotspe dat hij daar geen kritische vraag over krijgt.

En helaas is dit niet het enige voorbeeld: Mede door het lang bagatelliseren van de invloed van aerosolen bij de verspreiding van het virus is de minister onder niet-gevaccineerden geworden tot de keizer zonder kleren. Wat zijn invloed op deze belangrijke groep heeft verkleind.

Maar het eenzijdig belichten van feiten is niet het enige dat mis is aan dit gesprek met de minister. Vooral dat wat niet ter sprake komt is laakbaar aan dit gesprek. Het probleem is dat deze minister tijdens de uitzending opnieuw geen visie uitspreekt en daar door de presentatoren ook niet toe wordt uitgedaagd. Bij het uitbreken van de crisis is het kabinet meteen in crisisstand geschoten en daar niet meer uitgeraakt. Als gevolge handelt de vicepremier als een manager van een priklocatie in plaats van een minister van alle Nederlanders.

En dat is een gemiste kans. Want een visie inspireert en laat ons zien waarom bepaalde maatregelen noodzakelijk zijn. Een visie heeft daarom de kwaliteiten om mensen te verbinden. Ik ben overtuigd dat bijna alle Nederlanders pal staan voor een gezondheidszorg waar de werkdruk het werkplezier niet in de weg mag staan. Mensen staan pal voor een samenleving waarin mensen in goede gezondheid kunnen leven. Er is op heel veel vlakken genoeg dat ons bindt.

En dat wat ons verbindt zou het vertrekpunt moeten worden van een fundamenteel debat over de gezondheidszorg. Als je een gezamenlijke visie kan ontwikkelen dan biedt dat vervolgens ruimte om met elkaar naar een oplossing te zoeken. Dan blijkt de gereedschapskist opeens een stuk voller te zitten dan alleen maar de vaccinatiehamer. Dit zou voor iedereen die de zorg een warm hart toedraagt een opluchting moeten zijn.

Zo kan de minister ervoor kiezen om meer geld naar de gezondheidszorg te sturen. Ambtenaren kunnen gericht met mensen in gesprek gaan die tot de risicogroep behoren. Het nieuwe kabinet zou de maandelijkse zorgpremie kunnen koppelen aan de levensstijl van mensen waarin ook vaccinatiestatus en voeding zijn opgenomen. De vraag is of je dit laatste moet willen. Maar door het gesprek uit de weg te gaan en het prikken zonder fundamenteel debat als heilige graal te bestempelen verlies je te veel sleutels die wij als samenleving hebben om aan de problemen een einde te maken. Daarmee verliest dit kabinet ook draagvlak onder het beleid. In ieder geval onder de groep waar dit draagvlak het hardste nodig is.

Geef een reactie

Laatste reacties (99)