1.892
6

Literatuurwetenschapper, onderzoeker

August Hans den Boef is literatuurwetenschapper en onderzoeker. Hij werkte tot 2011 aan de Hogeschool van Amsterdam. Hij is schrijver van onder andere Nederland seculier!, 'God als hype' en [Haat] als deugd.

CDA’er Derk Boswijk wil geen stevige reductie veestapel, maar tijd winnen

Is Derk Boswijk nu werkelijk de hoop van centrumlinks die de uitstoot door de boeren van stikstof, fosfaat en giffen eindelijk grondig wil aanpakken?

Foto: ANP / Hollandse hoogte / Peter Hilz

Een recent onderzoek door I&O research laat zien hoe gepolariseerd, onredelijk en wereldvreemd Nederlandse boeren zijn geworden. Nog meer dan uit de zorgelijke cijfers blijkt dat uit hun uiterst negatieve attitude jegens de overheid en het CDA in het bijzonder. Onzin, Rutte III was een kabinet waarbij de boeren hun vingers konden aflikken.

En de veelgeplaagde CDA’er Derk Boswijk had nu wel naar eigen zeggen zo zijn best gedaan en de boeren een tactische vlucht naar voren aangeboden. Als de veestapel een beetje krimpt, kunnen de broodnodige, ingrijpende hervormingen nog enige tijd worden tegengehouden.

Merkwaardig daarom dat Boswijk van alle kanten – Sheila Sitalsing voorop – wordt geprezen omdat hij – inderdaad, maar nog altijd in vage termen – enige kritiek op de boeren heeft. Daarbij wordt hij positief afgezet tegen zijn partijgenoot Annie Pierik die nog steeds in de dagen van Ruud Lubbers leeft en de klassieke CDA-tactiek jegens de boeren – alles bij het oude – blijft hanteren.

Maar is Derk Boswijk nu werkelijk de hoop van centrumlinks die de uitstoot door de boeren van stikstof, fosfaat en giffen eindelijk grondig wil aanpakken?

Het Kamerlid, ondernemer en voormalig projectontwikkelaar bij vastgoedbeheerder Heyen Beheer, vindt in een interview met de Volkskrant dat de overheid met een kanon op een mug schiet, ziet een dreigend voedseltekort (terwijl tachtig procent van de agrarische productie wordt geëxporteerd!) en juicht het toe dat een boerenperceel naast een natuurgebied niet als gepland naar Natuurmonumenten of Staatsbosbeheer gaat, maar naar een buurboer. Hoera, hoera. Want zonder boeren ‘houd je een leeg buitengebied over’.

Hier getuigt Boswijk van dezelfde atavistische natuurhaat die we ook bij Farmers Defence Force en zijn politieke arm BoerBurgerBeweging zien. Bouw een stad in de Oostvaardersplassen! Kill the wolf! Ongeloofwaardig in het interview is dat het Kamerlid ondanks de vele en ingrijpende bedreigingen van boeren, moeiteloos blijft samenwerken met een stoottroep als Farmers Defence Force. Of hij overdrijft die bedreigingen, dan wel is iets met zijn oordeelsvermogen aan de hand. Mensen als u en ik zouden aangifte doen en verontschuldigingen eisen.

Veelzeggend ook dat Boswijk nooit verwijst naar de ideeën zijn partijgenoot Cees Veerman, die in een brede coalitie pleit voor een echte omslag, met ingrijpende gevolgen voor de agro-industrie heeft. Waarin de belangen van natuur, biodiversiteit en landbouw evenwichtig tegen elkaar worden afgewogen.

Too little, too late, voor ongeduldige mensen als ik, maar met christendemocraten als Veerman zou centrumlinks wel vruchtbaar kunnen samenwerken. Niet met een Kamerlid dat de vertragingstactiek als vastgoedondernemer onder de knie heeft gekregen.


Laatste publicatie van August Hans den Boef

  • Onbegonnen werk

    De ontvangst van het oeuvre van F. Harmsen van Beek, een casestudy (met Joost Kircz)

    2015


Geef een reactie

Laatste reacties (6)