876
29

Politicoloog en journalist

Theo Brand is journalist en politicoloog en werkt onder meer als eindredacteur voor NieuwWij.nl en is medewerker van magazine De Linker Wang. Religie, levensbeschouwing en politiek zijn thema’s die hem interesseren.

ChristenUnie serieuze partner voor linkse partijen

De partij past beter in een links kabinet dan D66.

De ChristenUnie wil verkeersboetes maar ook de eigen bijdrage in de zorg inkomensafhankelijk maken. Ook denkt de partij ondogmatisch over hypotheekrenteaftrek en lastenverzwaring voor de rijken. De ChristenUnie onderscheidt zich van het CDA door voluit een christelijk-sociaal geluid te laten horen. De partij past beter in een links kabinet dan D66.

Tegelijk stelt – het van oudsher linksige – D66 zich steeds rechtser op als het gaat om sociaal-economische kwesties. Zo juicht de partij van Pechtold de versoepeling van het ontslagrecht toe en moet de eigen bijdrage in de zorg omhoog, met voor iedereen hetzelfde nominale bedrag. Als we deze kwesties, die mensen concreet raken, serieus nemen, ligt deelname van de ChristenUnie in een mogelijk links kabinet meer voor de hand dan linkse samenwerking met D66. De democraten onderscheiden zich met de slogan ‘Ja Anders’ alleen van de VVD ten aanzien van een tolerant levensgevoel en een kritische internationale politiek.

In het islamdebat neemt de ChristenUnie een positie in die naadloos aansluit bij de PvdA. Rouvoet speelt nimmer in op de onderbuik van xenofobie en opgeklopte moslimangst. Dat gebeurt wel bij het zwaardere broertje van de ChristenUnie, de SGP. Ook het CDA – als burgerlijke middenpartij altijd op zoek naar zoveel mogelijk stemmers – is er nogal gevoelig voor.

Wel vormen abortus, euthanasie en homoseksualiteit een struikelblok voor de ChristenUnie als de partij samenwerking zoekt met PvdA, GroenLinks en de SP. Maar als de partijen kunnen afspreken dat rond deze kwesties de – tamelijk liberale – status quo gehandhaafd blijft, kan de ChristenUnie een waardevolle bijdrage leveren aan een sociaal kabinet. Wat betreft abortus is overigens een beleid mogelijk waarin de keuzevrijheid van de vrouw en het zoveel mogelijk terugbrengen van het aantal abortussen twee gelijktijdige doelstellingen kunnen zijn. Dit bewees PvdA-staatssecretaris Jet Bussemaker.

Maar de grote kwesties gaan over economie en eerlijk delen. Kijk naar de wilde plannen van verschillende ambtenarengroepjes. De sociale welvaartsstaat die we in Nederland kennen, verdient modernisering maar geen uitverkoop. Dat vraagt om politieke evenwichtskunst met een sociaal hart. De ChristenUnie is daartoe stukken beter uitgerust dan D66.

Geef een reactie

Laatste reacties (29)