2.838
103

Historicus

Han van der Horst (1949) is historicus. Hij schreef onder meer The Low Sky: understanding the Dutch', Nederland: de vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu, Een bijzonder land, het grote verhaal van de Vaderlandse geschiedenis, Onze Premiers en Schep Vreugde in het Leven, Levenslessen uit de grote depressie. Op elke laatste zondag van de maand is hij om elf uur in de ochtend te horen als boekbespreker in het VPRO-radioprogramma over geschiedenis OVT.

ChristenUnie speelt vrouwenhandel in de kaart

Twee geloven op één kussen, daar slaapt de duivel tussen

Al jaren voert Gert-Jan Segers, kamerlid van de Christenunie en Gristen met een hele grote G, actie tegen de hoererij omdat hij dit bedrijf zondig acht. Hij weet ook wel dat hij daarmee krachtig tegen de tijdgeest ingaat en daarom speelt hij zijn politieke biljartspel over een andere band: hij manifesteert zich als een verklaard tegenstander van gedwongen prostitutie , die hij vervolgens met normerende regelgeving wil bestrijden. Zo van: sommige vrouwen worden onderdrukt door porno en daarom moet je porno aan banden leggen.

Segers heeft nu de PvdA en de SP achter een nieuw initiatief van hem gekregen. Hij wil hoerenlopers strafbaar stellen als zij vrouwen bezoeken die tot seks gedwongen worden, zo schrijft het AD. De Amsterdamse hoofdcommissaris Pieter Jaap Aalbersberg en Warner Ten Kate, de officier van justitie die de strijd tegen de mensenhandel coördineert, staan er helemaal achter. Een klant ziet dat zó als er dwang in het spel is en daarom mag hij als medeplichtige een zware straf krijgen.

Dwang schering en inslag
Volgens de betrokken politici, de politie en het openbaar ministerie zijn internationale vrouwenhandel en dwang schering en inslag bij de prostitutie. Toch zien wij weinig veroordelingen. Dat komt, zeggen de autoriteiten vanwege de geringe aangiftebereidheid en het feit dat het zo moeilijk is om het bewijs rond te krijgen. Maar van de hoerenloper wordt verwacht dat hij de situatie in een oogopslag doorziet. In deze samenleving hebben wij gezagshandhaving net als het dragen van wapens aan de overheid uitgeleverd omdat bij haar de taak tot wetshandhaving ligt en niet bij óns. Kennelijk geldt dat niet langer in de prostitutie. Daar wordt de burger geacht voor elkaar te krijgen waarin de daartoe aangestelde en betaalde overheidsdienaren opzichtig falen.

Dat is ook de wérkelijke achtergrond van de vrouwenhandel: de politie kan er de vinger niet achter krijgen. De samenleving ontvangt niet wat zij in dit verband van de autoriteiten mag verwachten, want de prostitutie is inderdaad een bedrijfstak met veel misstanden waarin uitbuiting en rechteloosheid vaak voorkomen. Gert-Jan Segers stelt dan ook een gevaarlijk precedent: als je te maken hebt met een misstand die je als overheid niet aan kunt, straf dan burgers die er tegenaan lopen. Bijvoorbeeld als zij een bedrijf inhuren zonder zich ervan te vergewissen dat de eigenaar zijn belastingbiljet wel eerlijk invult.

Pooierdom
Dat de PvdA zich daarbij aan zijn zijde schaart, hoeft niemand te verrassen. Die zieke partij is in het maken van de foute keuze gespecialiseerd maar van de SP mag je iets anders verwachten. Als deze wet door de kamers komt, wordt de positie van de vrouwenmishandelaren en de pooiers in de prostitutie verder versterkt. Met de strafbaarstelling heeft de overheid immers de hoerenlopers en dit pooierdom een gezamenlijk belang gegeven: wie uit de school klapt, gaat voor gaas.

De ineffectiviteit van de overheid in de strijd tegen gedwongen prostitutie zal alleen maar toenemen. Hoerenlopers kijken wel uit voor zij een misstand bij de politie melden. Voor ze het weten, zitten ze in het hokje. Maar dat kan Gert-Jan Seegers weinig schelen. Hij wil de hele samenleving doordrenken met de regels die hij in de Heilige Schrift denkt aan te treffen. Hij probeert de wetgeving aan te passen bij zijn bevindelijk gereformeerde sharia. Dat is het achterliggende doel. Normering volgens zijn geloofswaarheden. Ook als de resultaten contraproductief zijn.

En hij krijgt die kans omdat te grote delen van de politiek heilig geloven, dat je met regeltjes de maatschappij kunt veranderen in plaats van met kostbare investeringen en inzet van voldoende ter zake kundig personeel: twee geloven op één kussen daar slaapt de duivel tussen.

Beluister dit opiniestuk hier 


Volg Han ook op Twitter

Het nieuwste boek van Han is De Mooiste Jaren van Nederland (1950-2000)


Laatste publicatie van Han van der Horst

  • Zwarte Jaren

    Nederland in de Tweede Wereldoorlog

    2020


Geef een reactie

Laatste reacties (103)