Laatste update 22:46
1.345
17

Docent en publicist

Pascal Cuijpers is docent beeldende vorming en faalangstreductietrainer op een middelbare school. Daarnaast is hij publicist en auteur. Hij schrijft columns en opiniestukken over onderwijs en de maatschappij voor o.a. dagblad De Limburger, de Nationale Onderwijsgids en Joop. Tevens verschijnen zijn artikelen regelmatig in diverse landelijke dagbladen en onderwijsmagazines. Van zijn hand verschenen eerder de educatieve scheurbundel '200 Dagen School & Scheuren!' en de onderwijsbundels 'Leraren hebben meer vakantie dan mensen die werken' en 'Leraren zijn net echte mensen'. In september 2020 verscheen zijn nieuwe boek 'Woordenwisseling', waarin hij correspondeert en in gesprek gaat met 24 BN'ers over onderwijs, carrières, passies en het leven.

Citotoets loopt hopeloos achter de feiten aan

Het gaat iets beter met manier waarop scholen de Citotoets in het basisonderwijs afnemen. Maar we zijn er nog lang niet.

Er zit enigszins vooruitgang in de manier waarop we de eindtoets in het primair onderwijs afnemen. Waar twee jaar geleden de leerlingen van groep acht nog standaard de Cito-eindtoets kregen voorgeschoteld, is er in de twee jaar daarna het een en ander ten goede veranderd. De toetsgekte leek immers een nationaal dieptepunt te hebben bereikt. Zo meldde het CBS al in 2011 dat er in dat jaar maar liefst dertien miljoen euro door particulieren zou zijn uitgegeven aan Cito-bijlessen. Het massaal aanleren van kunstmatige toetstrucjes zorgde er onder andere voor dat kinderen van groep acht de Cito-toets zagen als een metaforische berg waarvan ze hoe dan ook de top moesten bereiken. Cito_Eindtoets_Basisonderwijs

Minder spanning bij de leerlingen
Het jaar 2015 werd vervolgens als zogenaamde overgangsfase bestempeld. Een soort didactische bufferzone die zou moeten gaan zorgen voor een vermindering van de toetsgekte. De belangen der commercie en status zouden ondergeschikt moeten gaan worden aan de essentie van de toets. Het afnemen van de Cito-toets werd vorig jaar dan ook voor het eerst verschoven, van februari naar april. Een prima ontwikkeling, die zorgde voor meer invloed van het leerlingvolgsysteem (LVS) en de objectieve visie van de leerkrachten met het oog op de onderwijstoekomst van het kind. Ook kwam dit het spanningsniveau van de leerlingen ten goede. Daarnaast toonde de Rijksoverheid haar goodwill door nog twee andere aanbieders van eindtoetsen te erkennen, namelijk de IEP-toets en de Route 8-toets. Maar daarmee zijn we er nog niet.

We zijn er nog niet
Met het aanbieden van het vernieuwde onderwijscurriculum in de vorm van Onderwijs2032, stuiten we nog steeds op een behoorlijke kloof tussen het aanbieden van de eindtoetsen en de toekomstgerichte doelen uit dit eindadvies. Want waar de drie verschillende eindtoetsen ook tegenwoordig alleen nog inzetten op de vaardigheden taal en rekenen, worden domeinen als persoonlijk functioneren en wereldoriëntatie slechts facultatief gemaakt en tellen die niet eens mee in de eindscore. De ontwerpers van onderwijscurriculum 2032 zetten echter in op een toekomst waar leerlingen breed georiënteerd de maatschappij tegemoet zullen treden, uitgerust met kennis van zaken op het gebied van burgerschap, mens en maatschappij, digitale geletterdheid, natuur en technologie, vakoverstijgende vaardigheden en cultuur. Dit uiteraard naast het fundamentele reken- en taalonderwijs. Iets wat minimaal naar voren komt bij het maken van de huidige eindtoetsen en wat tevens een diskwalificatie is voor de opgedane kennis in de eerdere schooljaren. Daarnaast is de digitalisering van deze eindtoetsen nog niet aangepast aan de huidige tijd. De opgaven worden grotendeels nog gemaakt op papier; zowel op antwoordformulieren en in opgavenboekjes.

We hebben met het beleid rondom de huidige eindtoetsen een stap gezet in de richting van een betere onderwijstoekomst, maar er is nog een grote slag te slaan. Zeker met het oog op het afnemen van (eind)toetsen, waarbij we ook meer aandacht zullen moeten krijgen voor de socialiserende inhoud van het onderwijs en de bijbehorende persoonlijke ontwikkeling van de leerling. Denk hierbij aan creativiteit, samenwerking en empathie. Als dat niet gebeurt, zal de opzet rondom het toekomstgerichte onderwijs helaas een wassen neus blijken te zijn en blijven we met het inzetten van de huidige eindtoetsen hopeloos achter de feiten aan lopen.

Beeld: Wikimedia


Laatste publicatie van PascalCuijpers

  • Woordenwisseling

    Correspondentie met 24 BN'ers

    september 2020


Geef een reactie

Laatste reacties (17)