446
10

medewerker IKV Pax Christi

Roos Boer is afgestudeerd in Internationale Betrekkingen aan de Universiteit van Amsterdam. Ze is sinds 2007 werkzaam voor IKV Pax Christi; eerst als beleidsmedewerker Veiligheid en Ontwapening, nu als programmaleider Clustermunitie. Namens IKV Pax Christi is zij nauw betrokken geweest bij de succesvolle campagne tegen clustermunitie in Nederland. Als lid van de stuurgroep van de Internationale Cluster Munitie Coalitie werkte zij bovendien aan de totstandkoming van het Internationale Verdrag tegen Clustermunitie dat op 1 augustus 2010 in werking trad.

Clusterbommen: explosieve investeringen

Vandaag wordt in de Eerste Kamer het internationale Clustermunitieverdrag besproken. Grijpt Den Haag deze kans om ook investeringen in clusterbommen voor eens en altijd uit te bannen?

In december 2008 ondertekende de Nederlandse regering het internationale Clustermunitieverdrag. Dit verdrag, inmiddels door 109 landen ondertekend, verbiedt het gebruik, de opslag, het vervoer en de productie van clusterbommen. Landen die dit verdrag ondertekenen beloven dat ze activiteiten die tegen het verdrag ingaan niet ondersteunen, aanmoedigen of bevorderen.

Vandaag wordt in de Eerste Kamer de Nederlandse ratificatie van het internationale verdrag besproken. Dit biedt de leden van de Eerste Kamer de kans om de regering nogmaals te verzoeken om net als bijvoorbeeld Luxemburg, België, Frankrijk, Nieuw Zeeland en het Verenigd Koninkrijk maatregelen te nemen tegen investeringen in clustermunitie. Investeringen maken de productie mogelijk, en is dus assistentie in de productie van deze inhumane wapens.

In december 2009 nam de Tweede Kamer een motie aan die oproept tot een verbod op financiële investeringen in clusterbommen. De toentertijd demissionair ministers de Jager (Financiën) en Donner (Sociale Zaken) legden de motie naast zich neer.  Een spoeddebat in de Tweede Kamer en een publieke oproep van de ASN Bank, MN Services en APG om directe investeringen in clusterbommen bij wet te verbieden vonden geen gehoor.

Wil Nederland echt een vuist maken tegen clusterbommen, dan zal zij ook geldstromen naar de productie van deze wapens in het buitenland tegen moeten gaan. Clusterbommen de wereld uit? Terecht, maar dan ook echt.

Roos Boer is programmaleider clustermunitie IKV Pax Christi

Geef een reactie

Laatste reacties (10)