7.419
107

Schrijver en eerwraakdeskundige

Celal Altuntas (1972) is schrijver en eerwraak-specialist. Celal is geboren in Diyarbakir (Turkse Koerdistan) kwam als vluchteling op zijn twintigste naar Nederland. Zijn debuut "Het dorp van zeven broers" is recentelijk ook in het Turks uitgebracht. Celal is vooral betrokken bij de maatschappelijke en cultureel gerelateerde ontwikkelingen in Nederland.

Criminele asielzoekers niet opsluiten maar het land uitzetten

Staatssecretaris Klaas Dijkhoff wil asielzoekers die voor problemen zorgen gebiedsverboden opleggen en zelfs thuishouden tijdens de jaarwisseling

“Het gaat concreet om mensen van wie we weten dat ze irritant zijn per gemeente. Dat zijn mensen met een strafblad of mensen die de politie vaak heeft weg moeten sturen of die overlast veroorzaken”, zei staatssecretaris Klaas Dijkhoff maandag in het radioprogramma Dit is de Dag. De angst rondom asielzoekers heeft vooral te maken met de excessen in Duitsland en Zweden bij de vorige jaarwisseling. Waarom wilt of kunt u ze niet terugsturen en wel opsluiten? Want opsluiten is geen structurele oplossing.

cc-foto: Patrick Marioné
cc-foto: Patrick Marioné

In de publieke opinie ontwikkelden zich destijds twee stromingen. De rechtse hoek zag de excessen als een kans om gelijk voor alle asielzoekers en vluchtelingen de deur dicht te gooien, hen te criminaliseren, aan te vallen, te beschrijven als gevaarlijke seksmonsters. De linkse hoek nam het juist op voor asielzoekers en vluchtelingen door hen te beschrijven als zielige mensen, die nooit een vlieg kwaad doen. Sommigen gingen zelfs zo ver dat ze al die aanrandingen ontkenden. Zie asielzoekers en vluchtelingen niet als zielig maar behandel hen zoals je zelf behandeld wilt worden.

Asielzoekers die deze kant opkomen maken gebruik van het Vluchtelingenverdrag van de Verenigde Naties uit 1951. Dat vormt het uitgangspunt voor internationale vluchtelingenbescherming. In het verdrag staat dat mensen die vervolging vrezen wegens ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep of het hebben van een politieke overtuiging, recht hebben op bescherming. Ook het belangrijke beginsel van non-refoulement is in het Vluchtelingenverdrag vastgelegd: staten mogen geen mensen terugsturen naar landen waar zij te vrezen hebben voor vervolging.

Het is van belang steeds onderscheid te maken tussen echte vluchtelingen en andere, al dan niet criminele, asielzoekers. Natuurlijk zijn er asielzoekers die zich niet gedragen, inbrekers, verkrachters, aanhangers van extremistische, anti-westerse en anti-christelijke ideologieen. Er zitten onder de asielzoekers ook ongetwijfeld mensen die zich onterecht als slachtoffers opstellen en graag profiteren van de voorzieningen. Er zijn waarschijnlijk ook jongeren onder die nog nooit seks hebben gehad met een vrouw en, hoe grof dat ook mag klinken maar het is realiteit, hun eerste seksuele ervaring hebben geoefend op een geit of ezel. Ze zijn opgegroeid in een taboecultuur. Alles wat niet past in de normen van hun traditie en religie is verboden of vies, waaronder seks. Wat ze ook mee krijgen in hun landen van herkomst of vernemen van leeftijdgenoten is dat je in Europa alles kunt doen en zelfs aan de vrouwen en dochters van Europeanen kunt zitten, ook als die dat niet willen.

Je moet je ogen voor dat soort gevallen niet sluiten maar het criminaliseren van de hele groep asielzoekers en vluchtelingen, door hen allemaal als seksmonsters voor te stellen, levert geen bijdrage aan de oplossing van de vluchtelingenkwestie noch aan een succesvolle integratie.

Asielzoekers hebben niet alleen rechten maar ook plichten. Wees consequent en duidelijk tegenover mensen die niet van plan zijn hun bijdrage te leveren aan de samenleving, voor onveiligheid zorgen, geen respect tonen voor vrouwen, of voor democratie en vrijheid. Wat mij betreft kunnen dat soort gasten beter teruggestuurd worden naar hun herkomstlanden om daar hun wangedrag te vertonen. Maar asielzoekers en vluchtelingen die wel hun best doen, respect hebben voor vrijheid, democratie en vrouwen en die een bijdrage willen leveren aan een veilige samenleving verdienen zeker onze hulp.


Laatste publicatie van CelalAltuntas

  • Regen zonder modder

    Het leven van een asielzoeker in Nederland

    oktober 2016


Geef een reactie

Laatste reacties (107)