539
4

Econoom & Bedrijfsadviseur

Ad Broere, van huis uit econoom, is al meer dan 30 jaar actief in het bedrijfsleven. Als oud bankier, zelfstandig gevestigd bedrijfsadviseur, en docent/ontwikkelaar van leergangen bij diverse Business Schools, weet hij als geen ander zijn licht te laten schijnen op de sterke en zwakke plekken in de economie.

Cyprus als testlaboratorium

De grote jongens vinden de mazen in het net wel, zoals het gebruiken van Bitcoins

Het virtuele geld Bitcoins wordt al jaren gebruikt in het grijze circuit. Euro’s kunnen worden omgezet in Bitcoins, die vervolgens weer kunnen worden omgezet in een andere munt, bijvoorbeeld de Dollar, Roebel of Yuan. Door gebruik te maken van Bitcoins kunnen kapitaalexportrestricties worden omzeild.

Bitcoins worden gedoseerd op de markt gebracht en het aantal ervan is gemaximeerd op 21 miljoen exemplaren. De koers van de Bitcoin is sinds Cyprus sterk opgelopen, wat erop duidt dat er een toenemende belangstelling voor is. 

Het ligt voor de hand dat voor hen die vertrouwd zijn met het grijze circuit en met het witwassen van geld het een geschikte methode is om geld weg te sluizen uit plekken waar gevaar voor confiscatie ervan bestaat. Het zou heel goed kunnen dat Bitcoins als instrument hebben gediend om de geblokkeerde spaartegoeden van de Cypriotische banken weg te sluizen.

Bovendien hebben de grootste Cypriotische banken, de Laiki Bank en de Bank of Cyprus vestigingen in onder andere Rusland en de VK. In de New York Times werd in januari 2013 al over de op handen zijnde ingreep op Cyprus geschreven en in de Financial Times in februari. De Engelse en Russische klanten van deze banken hebben ruimschoots de tijd gehad om hun geld op te nemen. Zelfs nadat de tegoeden op Cyprus waren geblokkeerd, was het mogelijk om via de vestigingen in Rusland en de UK nog geld op te nemen. Er zal daarom maar weinig geld van niet ingezetenen zijn blijven hangen.

Daarom hebben de Cyprioten en de pensionado’s op het eiland die hun spaarcentjes op de Laiki Bank of de Bank of Cyprus op het eiland hebben geplaatst en voor hun pensioen bijvoorbeeld 2 ton hebben gespaard het nakijken. Spaargeld, deposito’s en rekening-couranttegoeden zijn de grootste bron van middelen bij de meeste commerciële banken en niet het vermogen van de aandeelhouders en de leningen van de obligatiehouders. Bijvoorbeeld, eind 2011 was 480 miljard euro van de totaal 961 miljard bij de ING Bank van spaarders, deposanten en rekening-couranthouders, 35 miljard euro van de aandeelhouders en 130 miljard van obligatiehouders.

Econoom Willem Buiter is in het FD vol lof over Dijsselbloem en bevestigt verder dat Cyprus een laboratorium is voor het toepassen van de resolutieschema’s, die een aantal jaren geleden al door het Basel Comité van de BIS Bank zijn ontwikkeld. Hij pleit in het artikel voor snelle actie, omdat de meeste banken zombiebanken (verlenen geen kredieten meer) zijn geworden. En volgens Buiter kunnen ze alleen nog worden gerevitaliseerd door op grote schaal de bail-in toe te passen die dus op Cyprus is uitgeprobeerd. Daarnaast is er volgens deze autoriteit tot 3.000 miljard euro nodig om de banken weer te herkapitaliseren.

Op mijn weblog schreef ik twee jaar geleden al over deze opvatting van Buiter, die hij overigens deelt met andere financiële autoriteiten zoals bijvoorbeeld Wellink. Politici verkeren echter schijnbaar nog in de veronderstelling dat het ESM niet hoeft te worden aangesproken voor het ‘gezondmakingsproces’ van banken. Dat is denk ik een grote vergissing, want het wordt en/en. Zowel de bail-in ten koste van aandeelhouders, obligatiehouders en verschaffers van de aan banken ‘toevertrouwde middelen’ -zoals spaargeld zo cynisch wordt omschreven door banken- als een stevige greep uit de ESM pot. We zijn gewaarschuwd. De grote jongens vinden de mazen in het net wel, zoals het gebruiken van Bitcoins. De meeste mensen, die niet met financieel gegoochel bezig zijn hebben straks het nakijken.

Op 9 april 2013 werd ‘Bailout van burgers en niet van banken’ op de website van Ad Broere geplaatst, dat een vervolg is op dit artikel.


Laatste publicatie van Ad Broere

  • Geld komt uit het niets

    De financiële goocheltrucs ontmaskerd

    2012


Geef een reactie

Laatste reacties (4)