522
17

GroenLinks gemeenteraadslid Amsterdam

Evelien is geboren op 28 oktober 1984 in Bussum. Ze woont sinds 2003 in Amsterdam. In 2008 woonde ze een half jaar in Nairobi (Kenia) om te werken voor de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties, daarna ging ze een jaar studeren in New York (2008/2009) waar ze ook werkte voor een organisatie in Harlem die Afrikaanse vluchtelingen bijstaat met sociale, medische en juridische kwesties. In deze periode van 540 dagen in het buitenland hield ze een blog bij. Vanaf juni 2009 is ze weer terug in Nederland. Op 1 januari 2010 begon ze als promovendus aan de Universiteit van Amsterdam, waar ze onderzoek doet op het gebied van internationaal vluchtelingenrecht en internationaal strafrecht. Daarnaast is ze sinds haar terugkeer uit New York ook lid van de gemeenteraad van Amsterdam voor Groenlinks. Op 3 maart 2010 werd ze opnieuw gekozen in de gemeenteraad. Ze publiceert op persoonlijke titel.

D66, amateursport en badwater

Door ervoor te pleiten dat een groot deel van de 19 miljoen uit de Olympische Ambitie ten goede moet komen aan de kunsten, gooit D66 het kind met het badwater weg

Dit stukje schreef Evelien van Roemburg samen met Brian Benjamin, VVD-raadslid in Amsterdam en woordvoerder Sport

‘Stop met de Olympische dromerij!’ Dat is het mantra van de Amsterdamse D66 de afgelopen weken. De Olympische ambitie, het ‘speeltje’ van sportwethouder Eric van der Burg, die ‘enkel in sport geïnteresseerd zou zijn’, moet maar eens van hem afgepakt worden, aldus de stoere woorden van de sociaal-liberalen. Met het geld dat daarmee bespaard wordt, kan de kunst- en cultuursector in Amsterdam gered worden.

We geven toe dat de woorden ‘Olympische ambitie’ verwarrend zijn: immers, dit suggereert dat we de stad enkel klaar maken voor de Olympische Spelen die we mogelijk in 2028 kunnen organiseren. Dat is echter geenszins het geval. De investeringen zijn veel breder dan in topsport alleen: het zijn ook en vooral ambities op het gebied van amateursport, welzijn, zorg, economie, evenementen en ruimtelijke ordening. Uit deze ‘Olympische ambitie’ worden de Johan Cruijff Courts, de programma’s tegen overgewicht bij jongeren, de Leontien Ladies Ride en de realisatie van zwembaden en sporthallen betaald. Kortom: dit geld wordt geïnvesteerd om de sportparticipatie van de Amsterdammers te verhogen.

En dat is nodig. Overgewicht vormt een steeds groter probleem – bijna de helft van de Amsterdammers is te zwaar. Vooral 55-plussers, allochtone Amsterdammers en laagopgeleiden hebben vaak (ernstig) overgewicht. Kinderen uit gezinnen met een laag opleidingsniveau en een laag inkomen hebben een heel hoog risico om obesitas te ontwikkelen. Tegelijkertijd is de sportparticipatie van deze doelgroepen schrikbarend laag. Dat brengt allerlei gezondheidsklachten met zich mee: hart- en vaatziektes, suikerziekte, gewrichtsklachten en psychische klachten.

Zoals altijd geldt ook hier: voorkomen is beter dan genezen. Sporten en zweten is beter dan diëten.

Daarvoor zijn investeringen nodig. Geld dat nu onder de naam ‘Olympische ambitie’ wordt uitgegeven – gewoon, om er een naampje aan te geven. Het is niet te begrijpen dat D66, dezelfde partij die in november vorig jaar nog zei ‘Het is goed dat met de middelen die voor de Olympische Ambitie begroot zijn ook het stimuleren van sport voor alle Amsterdammers gefinancierd kan worden’, nu keihard terugkomt op die woorden. Vooral niet omdat onze drie partijen (GroenLinks, VVD en D66) een paar maanden geleden nog gezamenlijk een voorstel deden om de amateursport te ondersteunen in aanloop naar het EK Atletiek in 2016!

Door ervoor te pleiten dat een groot deel van de 19 miljoen uit de Olympische Ambitie ten goede moet komen aan de kunsten, draait de grootste Amsterdamse oppositiepartij niet alleen topsportactiviteiten de nek om, maar vooral ook sport op school, sportevenementen als de Dam tot Damloop en investeringen in zwembaden. Daarmee gooit D66 het kind met het badwater weg. Dat kan toch niet de bedoeling zijn?

Dit artikel verscheen eerder op de website van Evelien van Roemburg

Geef een reactie

Laatste reacties (17)