Laatste update 15:36
10.055
174

Oud-premier en erevoorzitter van The Rights Forum

Dries van Agt was van 1977-1982 minister-president van Nederland. In 2009 richtte hij 'The Rights Forum' (http://www.rightsforum.org/) op, een stichting die zich inzet voor een rechtvaardig Midden-Oosten beleid van de Nederlandse regering en de Europese Unie. De stichting wordt bijgestaan door een Raad van Advies met oud-bewindslieden en hoogleraren internationaal recht. Van Agts persoonlijke website, http://www.driesvanagt.nl/, bevat veel achtergrondinformatie over het Israëlisch-Palestijnse conflict.

D66: laat je niet door Leon de Winter intimideren

In De Winter’s wereld wordt Israël altijd benadeeld, dragen altijd anderen schuld

Auteur Leon de Winter is weer vol op het orgel gegaan. In de Telegraaf opende hij dinsdag de aanval op D66, naar aanleiding van een motie die het D66-congres zaterdag had aangenomen. Daarin werd het mensenrechtenbeleid van Israël bekritiseerd.

Het is alom bekend dat De Winter zich totaal met Israël identificeert. Maar deze keer haalde hij extra grof geschut van stal: de leden van D66 zette hij weg als antisemieten die het alleen op Israël gemunt hebben.

De aangenomen motie vatte hij als volgt samen: “Als Israël zich niet gedraagt volgens de normen van D66, dan moet dat associatieverdrag worden opgezegd”. Maar het gaat niet om de normen van D66 – de leden van D66 gaat het om het respect voor universele mensenrechten en het internationaal recht!

d66

De aangenomen motie

Met “associatieverdrag” doelt De Winter op het handelsverdrag dat Europa met Israël heeft gesloten. Dat bevat een bepaling die de verdragspartijen gebiedt de mensenrechten te respecteren. Doet een partij dat niet, dan kan de andere het verdrag opschorten.

De Winter is razend dat het D66-congres niet ook moties heeft aangenomen, die de associatieverdragen ter discussie stellen met andere landen die mensenrechten schenden: Algerije, Egypte, Marokko, Jordanië, Turkije en Tunesië. “Wat zou Israël aan gruwelijkheden doen wat in al die andere landen niet gebeurt?”, foetert hij.

Veel landen schenden mensenrechten, waaronder de landen die De Winter noemt. Nederland en Europa dienen zich tegen alle schendingen te keren. Geheel eens. Maar met zijn aanmatigend oordeel dat de D66-leden zaterdag niet hadden mogen stemmen voor een motie die juist Israël de wacht aanzegt, slaat De Winter de plank volledig mis.

Waarom Israël?

Waarom Israël? Mijn antwoord is tweeledig: Israëls militaire bezetting is de langstlopende in de moderne geschiedenis. In 2017 duurt zij een halve eeuw – en er is geen einde in zicht. Die bezetting kenmerkt zich niet alleen door grootschalige mensenrechtenschendingen, maar ook en vooral door aanhoudende schendingen van het humanitair oorlogsrecht die hun weerga niet kennen. Israëls langdurige en agressieve kolonisatie en de kolossale en multidimensionale schade die Israël daarmee thans aan het Palestijnse volk toebrengt, is ongeëvenaard.

Deel twee van mijn antwoord: met geen enkel ander land werkt Europa zo intensief samen als met Israël. De samenwerking met alle andere landen die De Winter noemt, verbleekt bij onze samenwerking met Israël. We zijn dus innig met Israël verbonden en verstrikt.

Als de Israëlische regering dan volhardt in grove schendingen van het internationaal recht en in beleid dat de door ons gewenste twee-statenoplossing vernietigt, dan heeft de Nederlandse en Europese politiek een dringende opdracht: om maatregelen te nemen. Wat ligt dan meer voor de hand dan de uitzonderlijke privileges die wij Israël gunnen te heroverwegen?

Daar heeft het D66-congres in genuanceerde bewoordingen toe opgeroepen. Dat De Winter de D66-leden vervolgens als een stel antisemieten wegzet, zegt alles over hem en niets over D66.

Ga eens naar Hebron, beste Leon

Het zou Leon de Winter goed doen om zelf eens te observeren wat militaire bezetting in de praktijk betekent. Ik wil hem adviseren daarvoor naar Hebron te gaan, een Palestijnse stad met 215.000 inwoners die de Israëlische bezetter in tweeën heeft gedeeld om een paar honderd kolonisten alle ruimte te geven.

Hebron is een microkosmos van de bezetting. Daar schoot vier weken geleden een Israëlische soldaat een bewusteloze Palestijn gericht door het hoofd, die eerder een andere soldaat met een mes had verwond. De executie werd door een medewerker van de Israëlische mensenrechtenorganisatie B’Tselem gefilmd en was wereldnieuws.
youtube

Een Israëlische soldaat schiet de Palestijn die bewusteloos op de grond ligt door zijn hoofd

Ik raad De Winter aan zich in Hebron door de oud-soldaten van Breaking the Silence te laten rondleiden. Zij weten uit eigen ervaring hoe het is om een burgerbevolking met veel geweld te onderdrukken. Loop met hen over Shuhada Street, beste Leon, de straat die het Israëlische leger heeft “gesteriliseerd” om Palestijnen te weren. En lees dan nog eens de motie van D66.

De Winter wil afleiden, verhullen

Breaking the Silence ligt op dit moment zwaar onder vuur in Israël. Radicale kolonisten en rechtse politici hebben de krachten gebundeld om de organisatie kapot te maken, opdat zij de vuile bezettingswas niet langer buiten kan hangen. De moedige vaandeldragers van Breaking the Silence houden vooralsnog stand en pareren de lastercampagne.
cont
Bekijk de frequently asked questions  van Breaking the Silence

B’Tselem en Breaking the Silence maken ernstige schendingen van de mensenrechten en het oorlogsrecht zichtbaar die de Israëlische bezetting veroorzaakt. Leon de Winter’s tirades tegen andersdenkenden beogen het tegenovergestelde: hij wil van die schendingen afleiden, deze verhullen.

In De Winter’s wereld wordt Israël altijd benadeeld, dragen altijd anderen schuld. 49 jaar bezetting is Israël als het ware overkomen. Dat Israël tientallen miljarden heeft geïnvesteerd om de bezetting permanent te maken, met meer dan tweehonderd nederzettingen, deert hem niet. Daar zwijgt hij over.

In 2014 heeft Rusland delen van Oekraïne bezet en geannexeerd. Kort daarna werd het getroffen door zware Europese sancties. Na 49 jaar bezetting heeft Israël niet één serieuze strafmaatregel te verduren gehad. Er zijn zoveel meer voorbeelden waaruit blijkt dat Israël op tal van manieren juist positief gediscrimineerd wordt. Maar in De Winter’s wereld is Israël altijd het slachtoffer – het enige slachtoffer. En wie het waagt om Israël op zijn gedrag aan te spreken, die is een antisemiet.

Laten we ons niet voor de gek houden. Het gaat De Winter niet om de mensenrechten in Algerije, Egypte, Marokko, Jordanië, Turkije en Tunesië. Waar het hem om te doen is, is dat Israël ongestraft mensenrechten kan blijven schenden – zonder dat de achterban van een belangrijke middenpartij consequenties eist. D66 wil dat wij voorwaarden beginnen te stellen aan Israël. Leon de Winter wil dat wij Israël onvoorwaardelijk blijven steunen.

Dit artikel verscheen eerder op de website van The Rights Forum

 


Laatste publicatie van Dries van Agt

  • Op weg naar Alpe d'Huez

    Wielerverhalen (met Frans van Agt)

    2012


Geef een reactie

Laatste reacties (174)