3.284
79

Historicus

Han van der Horst (1949) is historicus. Hij schreef onder meer The Low Sky: understanding the Dutch', Nederland: de vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu, Een bijzonder land, het grote verhaal van de Vaderlandse geschiedenis, Onze Premiers en Schep Vreugde in het Leven, Levenslessen uit de grote depressie. Op elke laatste zondag van de maand is hij om elf uur in de ochtend te horen als boekbespreker in het VPRO-radioprogramma over geschiedenis OVT.

Dat van die kerncentrales is lokaas voor links

De kans dat een regering van welke politieke samenstelling dan ook er toe besluit om in Nederland nieuwe kerncentrales te bouwen is klein.

Ineens haalde minister Eric Wiebes de ene kerncentrale na de andere uit zijn hoge hoed. Dit in het kader van de strijd tegen de groei van het CO2-gehalte in de lucht omdat die met windmolens en zonne-energie alleen nooit kan worden gewonnen. De bewindsman haalde die wijsheid uit een rapport dat hij zelf had laten opstellen door het bureau ENCO.

Enco is een Amerikaans adviesbureau dat werd gesticht door voormalige medewerkers van het International Atomic Energy Agency. Gezien de voorgeschiedenis van dit bedrijf viel een andere conclusie moeilijk te verwachten. Wiebes heeft besteld wat hij nodig had.

cc-foto: Thea van den Heuvel

Een kerncentrale stamp je niet in een jaar of wat uit de grond. Bovendien zijn zulke installaties peperduur. Het is luxueus speelgoed voor een land dat barre tijden tegemoet gaat.

Bovendien valt er veel gelazer met omwonenden en milieuactivisten te verwachten. Kernenergie staat in een kwade reuk, zeker sinds de rampen bij Tsjernobyl en Fukushima. Een nieuw kerndebat zal de bevolking zeker splijten in voor- en tegenstanders.

Dat is precies de bedoeling. De VVD komt met een fata morgana van kerncentrales om de aandacht af te leiden van wat de kabinetten Rutte tot nog toe in de praktijk hebben aangericht. Er is de VVD veel aan gelegen de effecten van het coronabeleid zo ver mogelijk van de komende verkiezingsstrijd weg te houden. Tot nog toe had men daarvoor alleen maar asielzoekers en allerlei zogenaamde dreigingen vanuit Europa. Dat is te weinig. Met kernenergie kun je op een breed front vooral links over de rooie krijgen. Laat ze daarover in godsnaam tv-debatten voeren en niet over dingen die er toe doen zoals het gebrek aan testcapaciteit, noodwetgeving van likmevessie of de wensdroom van het omscholen, omscholen, omscholen.

Er zijn krachtige argumenten aan te voeren tegen de bouw van kerncentrales. Die staan vooral in verband tot het afvalprobleem. Zelfs als je die terzijde schuift, zijn er nóg een heleboel puur praktische bezwaren. De kans dat een regering van welke politieke samenstelling dan ook besluit om in Nederland nieuwe kerncentrales te bouwen, is klein.

Dit is het jaar van de grote omslag. Tot nog toe leefden we in een soort nawee van de twintigste eeuw. We hoorden van alle kanten de donder rommelen, maar het was nog droog en aangenaam. Nu is de eenentwintigste eeuw pas echt begonnen. Hij toont langzaam maar zeker zijn karakter. Wij moeten het hebben over hoe we Nederland door grimmige tijden loodsen. Hoe we de lasten eerlijk verdelen en ze niet na afloop van de huidige staatsbedeling de lasten eenzijdig leggen op de schouders van failliet en werkloos gemaakten. Hoe we de motoren weer draaiende krijgen, nu zij door de ene noodstop na de andere zijn vastgelopen.

Dat van die kerncentrales is lokaas voor links. Trap  niet in deze op grond van electorale overwegingen gezette val. Laat Wiebes dromen. Laat hem lullen. Laat hem niet de agenda bepalen van de debatten in de verkiezingsstrijd.


Laatste publicatie van Han van der Horst

  • Zwarte Jaren

    Nederland in de Tweede Wereldoorlog

    2020


Geef een reactie

Laatste reacties (79)