1.551
67

GroenLinks gemeenteraadslid Amsterdam

Evelien is geboren op 28 oktober 1984 in Bussum. Ze woont sinds 2003 in Amsterdam. In 2008 woonde ze een half jaar in Nairobi (Kenia) om te werken voor de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties, daarna ging ze een jaar studeren in New York (2008/2009) waar ze ook werkte voor een organisatie in Harlem die Afrikaanse vluchtelingen bijstaat met sociale, medische en juridische kwesties. In deze periode van 540 dagen in het buitenland hield ze een blog bij. Vanaf juni 2009 is ze weer terug in Nederland. Op 1 januari 2010 begon ze als promovendus aan de Universiteit van Amsterdam, waar ze onderzoek doet op het gebied van internationaal vluchtelingenrecht en internationaal strafrecht. Daarnaast is ze sinds haar terugkeer uit New York ook lid van de gemeenteraad van Amsterdam voor Groenlinks. Op 3 maart 2010 werd ze opnieuw gekozen in de gemeenteraad. Ze publiceert op persoonlijke titel.

De Afrikaan en zijn led-tv

Het waterbedrijf van Amsterdam geeft 1% van zijn omzet aan ontwikkelingshulp. Daar is de VVD mordicus op tegen. 

Frank van Dalen, mijn VVD-collega in de gemeenteraad, beschuldigde PvdA-wethouder Carolien Gehrels er gisteren van als een ‘zonnekoning het geld van de Amsterdamse burger te verkwanselen’. Zijn uitspraak heeft het helaas voor hem niet tot een quote in het Parool gehaald.

De commissie Economische Zaken discussieerde woensdag over het besteden van 1% van de omzet van Waternet (het waterbedrijf van Amsterdam) aan ontwikkelingshulp. Daar is de VVD mordicus op tegen, voornamelijk omdat zij principieel vinden dat ontwikkelingshulp niet op lokaal niveau dient plaats te vinden. Ik voel wel wat voor dat argument, maar ben het in dit geval niet met ze eens.

Waternet gaat zijn kennis en ervaring inzetten in landen waar het niet zo best gesteld is met de sanitatie en de drinkwatervoorziening. Wie beter kan dat doen dan een lokaal bedrijf?  Ik ben niet coûte que coûte voor alle ontwikkelingshulp – integendeel. Ik geloof niet in het uitschrijven van blanco cheques aan onpluise regimes, maar veel meer in het verschaffen van microkredieten of in het – zoals in dit geval – overdragen (of uitwisselen) van expertise.

Waternet besteed veel geld aan projecten die vallen onder het credo Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Zo beheert het bedrijf natuurgebieden (de Amsterdamse Waterleiding Duinen bijvoorbeeld), investeert het in gebruik van water in de openbare ruimte (de lebberfonteintjes), betaalt het mee aan monumenten en ontwikkelt het lespakketten voor op school.

Het geld dat deze projecten kosten overstijgt ruimschoots die ene euro per persoon per jaar die nu aan ontwikkelingshulp gaat worden gespendeerd. Al die projecten worden doorgerekend aan ‘de burger’. Het CDA en de VVD gingen echter alleen tekeer tegen de ontwikkelingshulp. Ze worden in hun tirade gesteund door de reageerders op de Parool-site: “Nu mogen wij meebetalen aan de led-tv voor de Afrikaan.”

Dat is natuurlijk ook een goed argument. Zucht.

Geef een reactie

Laatste reacties (67)